Trakya Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Trakya Üniversitesi hakkında bilgi

Trakya Üniversitesi hakkında bilgi

   

Trakya Üniversitesi hakkında bilgi

Trakya Üniversitesi 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur.
 
Bir “Bölge Üniversitesi” olan Trakya Üniversitesi 3 il , 16 ilçeye yayılmış, 8 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 20 meslek yüksekokulu, 14 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 anaokulundan ve 4 bölümden oluşmaktadır.
 
Trakya Üniversitesi bölge üniversitesi olma niteliği açısından Türkiye"nin ikinci büyük üniversitesi"dir. Trakya Üniversitesi Trakya Bölgesinin tümüne yayılmış durumdadır. Bölgede süregiden sorunlarla ilgilenen ve öneriler üreten bir üniversitedir. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı bölgesel düzeyde bir bakanlık ile üniversite arasında bugüne kadar imzalanmış en önemli projedir. Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkan ülkeleri ile yoğun ilişkiler içinde olan bir üniversitedir. Balkan Çevre Birliği (B.EN.A) örgütünün ulusal ofisinin Edirne-Karaağaç Rektörlük Yerleşkesi"nde bulunması ve üniversite"nin Balkanlarda on ayrı üniversite ile eşgüdüm anlaşmaları yapmış olması bu çabanın örnekleridir.
 
Trakya Üniversitesi, Rektörlük Binasını 1998 Haziran ayından itibaren Edirne Karaağaç"ta bulunan tarihi büyük istasyon binasına taşıyarak faaliyetlerini burada yürütmeye başlamıştır. İstanbul"u Avrupa"ya bağlayan demiryolu üzerindeki istasyonlardan biri olan Edirne Garı"nın kesin tasarım yılı saptanmamışsa da yapının 1914"de savaş nedeniyle yarım kaldığı, ancak Cumhuriyet"ten sonra 1930"da açıldığı bilinmektedir. Bina 1998 yılında Trakya Üniversitesi tarafından gerçeğine uygun olarak restore edilmiş ve yaşama kavuşturulmuştur.
 
Üniversite 4. ve 5. dönem Rektörü Prof.Dr. Osman İNCİ"nin Üniversite Rektörlüğünün Karaağaç Yerleşkesi-ne Taşınması ve ulusal bütünlüğü sağlayan Lozan Antlaşmasını temsil etmek üzere bir Lozan Anıtı, Meydanı ve Müzesi yapılması önerisi üniversite senatosunun 27.11.1996 tarihli 7 nolu toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve anıtın 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesine göre Meriç Nehri ile çizilen Trakya hududunun dışında Yunanistan topraklarında bırakılan ve Lozan Antlaşması"nda çok ciddi ve önemli tartışmalar sonucunda Türk tarafına bırakılan Karaağaç"ta yapılmasına oy birliği ile karar alınmıştır.
 
Türkiye"deki sayılı büyüklükteki anıtlardan biri olan üniversite Karaağaç Yerleşkesi içinde bulunan ve Lozan Meydanında yer alan Lozan Anıtı 19 Temmuz 1998 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından açılmıştır. Edirne Türkiye"nin Avrupa yakasında kurulmuş İstanbul"dan sonra en büyük kentidir.
 
Avrupa"yı Asya"ya bağlayan anayollarından biri üzerinde bulunan kent bu yönüyle de önem kazanmıştır.
 
Meriç, Arda ve Tunca Irmakları Edirne"yi çepeçevre kuşatarak ona gizemli bir güzellik kazandırır. Edirne İs-tanbul ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu"nun mimaride eriştiği en yüksek yaratıcı noktayı gösteren bir şehirdir. Türkiye"nin Avrupa"ya açılan kapısı konumundaki Edirne, altı sınır kapısıyla Avrupa"ya bağlanır.
 
Sunduğu eğitim-öğretim kalitesi açısından kendisini aşmayı başaran, bölge ve ülke sorunlarına yönelik çeşitli misyonlar üstlenerek bilimsel etkinliklerde bulunan ve bu arada uluslararası, özellikle Balkan ülkeleri ile ilişkilerini geliştiren Trakya Üniversitesi, eksiklerini tamamlama ve diğer alanlarda büyüme yolunda ciddi adımlar atmaktadır.


TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE BESLENME OLANAKLARI

Üniversitenin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrenciler ile akademik ve idari personeli, hijyenik koşullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeşit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karşılığında yararlanmaktadır.
 
İhaleler coğrafi gruplamaya uygun olarak Edirne merkeze bağlı birimler için gerçekleştirilmekte; bu gruplar içerisinde yer verilmesi olanaklı olmayan dış birimler için ayrı ihale yöntemleri uygulanmaktadır.
 
Yemek üretimleri merkezde Menza, diğer birimlerde hazır halde getirilerek yemek salonlarında sunulmaktadır.
 
Öğrenim görülen dönemlerde günlük ortalama 3000 kişiye, yaz döneminde ise ortalama 1100 kişiye yemek hizmeti verilmektedir
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerin sağlık sorunları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığın"ca çözümlenmektedir. 01.01.1997 tarihinden itibaren;
 
Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı bulunan öğrencilerin tedavi giderleri ilgili kurum tarafından karşılanmaktadır.
 
“Genel Sağlık Sigortası” kapsamına geçilmesi ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan üniversite öğrencilerinin tedavi giderleri kurum tarafından karşılanmayacaktır. (Bu süre 3 (üç) yıla kadar uzatılmıştır.) Üniversite öğrencileri ile personeline sunulan sağlık hizmeti Güllapoğlu Yerleşkesinde yer alan Menza binasındaki Mediko Sosyal Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
Mediko Sosyal Sağlık Biriminde 1 hekim, 3 diş hekimi, 1 psikolog, 2 hemşire ve 1 hizmetli olmak üzere öğrenci ve personele sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Mediko Sosyal Merkezinde kısmi zamanlı statüde 1 öğrenci çalışmaktadır.
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde, üniversite öğrencilerinin gelecek hakkında kişisel kararlar almalarına yardımcı olmak, problemlerine çözümler bulmak, çevresel zorluklar ve yaşam koşulları ile mücadelelerinde yol göstermek; yalnızlık, yabancılaşma, ümitsizlik gibi benliği bozan ve olumsuz duygulara yol açan durumların nedenlerini araştırarak bu olumsuzlukları gidermek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.
 
Bu kapsamdaki hizmetlerini yaygınlaştırarak tüm öğrencilere ulaşabilmeyi amaçlayan merkezde bir psikolog görev yapmaktadır.
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE KÜLTÜR HİZMETLERİ

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacı ile; kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda; öğrenci irtibat bürosu, menza binası gibi fiziki mekanlar kazanılmış olup, bu amaca yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Kültürel faaliyetler, Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan öğrenci toplulukları tarafından yürütülmektedir. Bir akademik danışman gözetiminde, Rektörlük oluru ile kuruluşu tamamlanan topluluklar, her öğretim yılı başında öğrencilere tanıtılarak üye kaydı sağlanmakta ve bu topluluklar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteği ve kendi iç dinamikleri ile ürettiklerini çeşitli platformlarda sergilemektedirler.
 
Topluluklarının etkinliklerinden konserler ağırlıklı olarak Üniversite Ayşekadın Yerleşkesi Yabancı Diller Yük-sekokulu önünde bulunan açık alanda, panel, konferans, söyleşi, dia gösterisi, sergi ve halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler de Türkan Sabancı Kültür Merkezi ve Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmektedir.
 
Halen 44 öğrenci topluluğu bünyesinde yaklaşık 3500 öğrenci belirli bir program dahilinde kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışma yapmaktadır. Bu çalışmaların en değerli ürünü de büyük bir coşku ve katılımla Üniversitenin farklı mekanlarında gerçekleştirilen geleneksel bahar şenlikleridir.
 
Akademik takvim dikkate alınarak her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen geleneksel şenlikler de sürekli zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Ana unsurunu kendi toplulukları oluşturmakla birlikte; her yıl değişik alanlardan sanatçılar, bilim adamları, show ve spor dünyasından popüler isimler konuk edilerek, renkli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu sunumlarda, olabildiğince çok ve değişik mekanlar kullanılarak yöre halkına da ulaşılmakta ve şenlik coşkusu paylaşılmaktadır.
 
Yeni eğitim – öğretim yılında öğrenci topluluklarının gerekli eksikliklerinin giderilerek fiziki çalışma ortamlarının daha iyi hale getirilmesi ve yeni dönemde gerçekleştirilecek bahar şenliklerine öğrenci topluluklarının en iyi şekilde hazırlanabilmeleri amaçlanmaktadır.
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE SOSYAL HİZMETLER
 
Üniversite, ihtiyacı olan öğrenciler kendi eğitim ve ilgi alanlarında iş olanağı sağlamaktadır. Yıllık ortalama 200 civarında öğrenci ayda 120 saat üzerinden kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaktadır. Bu öğrencilere 1 saatlik çalışma ücreti olarak 2.00 YTL üzerinden maaş ödemesi yapılmaktadır. Kısmi zamanlı statüde çalıştırılacak öğrencilere ait mevcut olan yönerge güncelleştirilerek kanun, tüzük, yönerge, yönetmelik, tetkik ve inceleme komisyona gönderilmiş ve Üniversite Senatosu"ndan çıktıktan sonra değişiklikleri ile yürürlüğe girmiştir.
 
Sosyal hizmetler bağlamında; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü"ne bağlı olarak; 50 bungolov ve 100 yatak kapasiteli üniversite Enez Öğrenci Eğitim, Uygulama ve Dinlenme Tesis lerinde, her yıl 10"ar günlük 6 devre halinde öğrencilere ve personele uygun koşullarda eğitim, tatil ve dinlenme olanağı sağlanmaktadır. misafirhaneler; konukevi, Trakya Otel ve Armağan Dönertaş Engelliler Oteli olmak üzere hizmet vermektedir.
 
Ayrıca 100 öğrenci kapasiteli anaokulu ve 250 kişilik kapalı alan kapasiteli Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri bu İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer almakta ve başta öğrenciler olmak üzere üniversite çalışanlarına hizmet vermektedir.
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE SPOR OLANAKLARI

Üniversite hemen hemen tüm spor dallarında çalışmalarını sürdürmektedir. Daire Başkanlığı Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu işbirliği ile; futbol, voleybol, basketbol, hentbol, judo, karate, taekwando, yüzme, atletizm başta olmak üzere yoğun bir faaliyet içerisindedir. Spor takımları belli bir takvim doğrultusunda katıldıkları üniversitelerarası spor karşılaşmalarında çeşitli branşlarda Türkiye 1.lik, 2.lik ve 3.lükleri elde etmişlerdir.Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen sportif karşılaşmalarda üniversite her yıl 1 branşta ev sahipliği yapmaktadır.
 
26-30 Nisan 2008 tarihlerinde Muğla"nın Marmaris ilçesinde yapılan “Türkiye Üniversite Oyunları”nda şampiyon olan Selçuk AKSU ve Burak KAPTAN"ın iki yılda bir yapılan Dünya Üniversiteler Şampiyonası"nda üniversiteyi temsil etmeye hak kazanmışlardı. Bu kapsamda 11-13 Temmuz 2008 tarihlerinde Polonya"nın Wroclaw kentinde yapılan Dünya Üniversitelerarası Karate Şampiyonasında Erkek Milli Takım Takım Kumite Dünya şampiyonluğu elde etmişlerdir. Türkiye Üniversiteler Karate Takımı"nın içinde yer alan Üniversite Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi Burak KAPTAN Dünya Şampiyonu (KBESYO) 4. sınıf öğrencisi Selçuk AKSU Dünya 3.sü olarak önemli bir başarıya imza atmışlardır.
 
Üniversite içi spor organizasyonları da yoğun katılımlarla sürdürülmüştür. Bir çok branşta yıl boyunca devam eden grup müsabakaları, şenlik haftası içerisinde gerçekleşen final ve süper kupa karşılaşmaları ile sonuçlandırılmıştır.
 
Alt yapıya da önem veren üniversitede, mevcut açık ve kapalı tesislerin iyileştirilmesi ve yeni tesis kazandırılması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Ayşekadın Açık ve Kapalı Spor Tesislerine ek olarak 2000 yılında 75.Yıl Kapalı Spor Salonu, 2004 yılında yarı olimpik yüzme havuzu içeren bir spor kompleksi hizmete sunulmuştur. Güllapoğlu Yerleşkesi Açık Spor Tesislerinin yapımı bitirilerek hizmete açılmıştır.
 
Üniversite Güllapoğlu Yerleşkesi Menza binasında bulunan Tırmanma Duvarı Doğa Sporları Topluluğu üyesi öğrencileri için hizmete sunulmuştur
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ
 
• Tıp Fakültesi
 
• Fen Fakültesi
 
• Edebiyat Fakültesi
 
• Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 
• Eğitim Fakültesi
 
• İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

 
• Keşan Yusuf Çaprak Uygulamalı Yüksekokulu
 
• Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI
 
• Arda Meslek Yüksekokulu
 
• Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Havsa Meslek Yüksekokulu
 
• İpsala Meslek Yüksekokulu
 
• Keşan Meslek Yüksekokulu
 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
• Uzunköprü Meslek Yüksekokulu
 
• Tunca Meslek Yüksekokulu
 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ADRESİ
 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22050-Karaağaç EDİRNE
 
Tel : 0 284 223 42 10 – 11 – 12 – 13
 
Faks : 0 284 223 42 03
 
www.trakya.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna