Tunceli Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Tunceli Üniversitesi hakkında bilgi

Tunceli Üniversitesi hakkında bilgi

   

Tunceli Üniversitesi hakkında bilgi

Tunceli Üniversitesi eğitimde marka olma yolunda ilerleyen bir şehirde marka üniversite olmak için yükseköğretim görevlerini yerine getirmektedir.
 
Özgür düşüncenin ve bilimin her yönüyle var olmasını ideal olarak benimsemiş olan üniversiteye, gerek Üniversite adayı öğrenciler yönünden ve gerekse öğretim elemanı yönünden yoğun ilgi duyulmaktadır. Üniversite yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, çağdaş, modern bilimin öncüsü bir dünya üniversitesi olma yolunda ulaşılması gereken ileri teknoloji ve bilimsel imkânlara ulaşarak gerçekleştirmeyi hedeflemekte ve gençlerin dünya ile bütünleşmiş bir biçimde eğitim almalarını sağlamak ve sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
 
Bu amaç ve stratejilerin gerçekleştirilmesiyle Tunceli üniversitesi gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta kendinden sıklıkla söz ettirecek, ayrıca bölgesinde birikmiş olan sosyal ve insani sorunların da kısa sürede çözümlenmesine en büyük katkıyı sunacaktır.
 
Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ Rektör
 
Tunceli ili, Türkiye"nin Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümünde yer alan bir ildir. Kuzey ve Batıda Munzur dağları ile Karasu ırmağı, Doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, Güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Erzincan, Elazığ ve Bingöl illeriyle komşudur. Anadolu"nun pek çok yerinde olduğu gibi bu bölgede de çağlar boyunca pek çok uygarlık yaşamıştır.
 
Tunceli"nin ilçeleri, Çemişgezek, Hozat, Nazimiye, Ovacık, Mazgirt, Pertek ve Pülümür"dür.
 
Tunceli, ekonomik faaliyetler açısından Türkiye"nin geri kalmış illerinden biridir. Hiçbir sanayi kuruluşunun olmadığı belki de tek il örneğidir. İlde tarım ve hayvancılık bir gerileme sürecine girmiş, tarım ve hayvancılık ürünlerinin bir kısmını dışarıdan temin eder duruma gelmiştir.
 
Son 2009 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre 53.704"tür (Merkez ilçe 32325). Tunceli ilçelerinden Mazgirt, Nazimiye ve Pülümür 2000" in altında nüfusa sahip iken Ovacık, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinin nüfusları 3000 ile 7000 arasında değişmektedir.
 
Tunceli Üniversitesi 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla 3 Fakülte, 1 Meslek Yüksekokulu ve 2 Enstitü ile kurulmuştur. Şu an itibariyle Tunceli Üniversitesi 6 fakülte, 1 Yüksek Okul, 2 Enstitü, biri Çemişgezek ilçesinde, diğeri il merkezinde olmak üzere 2 Meslek Yüksek Okulu ve 5 Uygulama ve Araştırma Merkezine sahiptir. İl merkezindeki Tunceli Meslek Yüksek Okuluna bağlı olarak 6 ilçede toplam 10 program faaliyettedir. Toplam 5001 öğrencisi olan Üniversitede 313 akademik 178 idari personel görev yapmaktadır. Akademik personelin 4"ü profesör, 8"i doçent, 67"si yardımcı doçent, 129"u araştırma görevlisi, 78"i öğretim görevlisi, 25"i okutman, 2"si uzmandır.
 
Üniversitenin il ekonomisine üniversite bütçesi yoluyla doğrudan katkısı 2012 yılı bütçesi itibariyle 43.462.000. TL ve öğrenci girdisi yoluyla dolaylı olarak katkısı tahmini olarak 1.000.000. TL olmak üzere toplam olarak takriben 44.500.000. TL"dir.
 
Üniversitede idari hizmetler, kampüs inşaatı tamamlanıncaya kadar, 872,1 metrekare kapalı alana sahip Rektörlük binası ile 278 metrekare kapalı alana sahip Ek Hizmet binasında verilmektedir. 961, 41 metrekare kapalı alana sahip İngilizce Hazırlık Bölüm binası, 1364 metrekare kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi binaları ve 1610 metrekare kapalı alana sahip Meslek Yüksekokulu binalarında da eğitim hizmetleri devam etmektedir. 2920 metrekare kapalı alana sahip çelik konstrüksiyon prefabrik olarak yapılan binamız 2010–2011 öğretim yılında Mühendislik ve Su Ürünleri Fakülte binaları olarak hizmete girmiştir. Ayrıca 500 öğrenci kapasiteli ve 978 metrekare kapalı alana sahip betonarme prefabrik kafeterya bitirilerek öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.
 
Tunceli Üniversitesi, girişimleri sonucunda TOKİ, Türkiye"de ilk ve tek olmak üzere Tunceli Üniversitesi"nin yerleşkesini inşa etmeyi taahhüt etmiştir. Yerleşkenin 1. Etap temeli 7 Ocak 2012 tarihinde atılmış olup Ağustos 2013"te tamamlanacaktır. Kampüs inşaatı toplam 5 etapta ve 2020 yılında tümüyle tamamlanacaktır. Kampüsun toplam alanı 600.000 metrekare ve kapalı alanı 149.000 metrekaredir.


TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MİSYONU

21. Yüzyılda bölgenin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar konularında ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ VİZYONU

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgede eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunu canlandırabilecek Ar-Ge faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve güneydoğu komşularıyla mevcut ilişkileri geliştiren, eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir.
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİNDE TEMEL DEĞERLER
 
Tunceli Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken; Akademik özgürlük, bilimsellik, çağdaşlık, çevrecilik, evrensellik, kalite, katılımcılık, öğrenci odaklılık, paylaşımcılık, şeffaflık, yenilikçilik ve teknoloji odaklılık, temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Edebiyat Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Su Ürünleri Fakültesi
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Sağlık Yüksekokulu
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Tunceli Meslek Yüksekokulu
 
• Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ AB PROJELERİ

Yenilik Transferi (TOI): 1 adet TOI projesi yürütülmektedir. 2012 yılı sonunda tamamlanacaktır. 390.000 Avro bütçeli bir projedir. Proje ile robotik düzeneklerin eğitim modülleriyle meslek yüksekokullarında öğretilmesi sağlanacaktır.
 
MOBILITY: Bugüne kadar 3 adet hareketlilik projesi tamamlanmıştır. Bu projeler gençlerin mesleki eğitimleri ile ilgili projelerdir. bunların toplam bütçesi 275.000 Avrodur. 2012 yılında yeni kabul edilen 1 projeyle bölgede organik arıcılığın yetiştirilmesi çiftçilere avrupadaki uygulamaları öğretilerek organik arıcılığın bölgede yaygınlaşması sağlanacaktır. bu projenin bütçesi 79.000 avrodur. 3 adet de Komşu üniversitelerinin yürüttüğü üniversitenin de ortak olarak katkı sağladığı Mobility Projeleri bulunmaktadır.
 
MFİB: AB tarafından desteklenen Kadın istihdamının desteklenmesi hibe programı çerçevesinde Bölgede üretiken organik gıdalarla Kadın istihdamının desteklenmesi projesi üniversite tarafından yürütülmüştür. Projenin toplam bütçesi 350.000 avrodur.
 
ÇSGB: 2012 yılında teklif çağrısı yapılan AB tarafından desteklenen Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması hibe programı çerçevesinde üniversite yeni proje hazırlayarak ÇSGB"ye sunmuştur. Sunulan projenin hibe tutarı 162.000 Avrodur. Bu proje ile Mesleki eğitimdee yeni eğitim modülleri geliştirilerek mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
 
Bugüne kadar üniversite tarfından bölgeye istihdam oluşturabilmek için çeşitli projeler geliştirilerek AB fonlarına başvurulmuş ve bölgeye dezavantajlı bir konuma sürükleyen işsizliğin önlenmesi için 1.000.000 avrodan fazla fon alınarak bölgede istihdam alanları oluşturulmuştur.
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ

Giden Öğrenci Sayısı 2010- 2011 yılnda 9 öğrenci gönderildi, gelen yok 2011- 2012 ylında 11 öğrenci gönderildi, gelen 1 2012- 2013 yılında ise 20 öğrenci göndermek üzere Ulusal ajansla sözleşme imzalandı, Eğitim döneminden itibaren öğrenciler gönderilecektir.
 
Giden Öğretim Elemanı Sayısı ise;
 
2010- 2011 yılında 6 Öğretim elemanı gitti, gelen 1
 
2011- 2012 yılında 8 Öğretim elemanı gitti, gelen 2
 
2012-2013 yılında 10 öğretim elemanın gönderilmesi planlanıyor.
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİNDE İKİLİ ANLAŞMALAR

Günümüze kadar AB ülkeleriyle Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimi için yapılan İkili anlaşma sayısı 25"dir.
 
ABD de bulunan 5 farklı üniversite ile ikili anlaşma bulunmaktadır.
 
Gürcistan ile yakın dönemde 1 İkili anlaşma yapılmış bulunmaktadır.
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TUBİTAK

tarafından desteklenen 10 adet proje bulunmaktadır. Bu projeler bilimsel araştırma projeleridir. Bilimsel Araştırmalar için kendi gelirleriyle desteklenen TUNİBAP projelerinin sayısı 32 olmuştur.
 
Bu bilimsel araştırmaların da katkısıyla Üniversite 2010 yılı öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında ülkemizde 1. sıraya yerleşmiştir.
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Su Ürünleri Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Edebiyat Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Sağlık Yüksekokulu
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Tunceli Meslek Yüksekokulu
 
• Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
 
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Atatürk Mh. Muhlis Akarsu Cd. Merkez / Tunceli
 
Tel : 0 428 213 17 94-213 18 14
 
Faks : 0 428 213 18 61
 
www.tunceli.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna