Hava Harp Okulu hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Hava Harp Okulu hakkında bilgi

Hava Harp Okulu hakkında bilgi

   

Hava Harp Okulu hakkında bilgi

İlk motorlu uçağın havalanmasından sonra havacılık alanında gerçekleşen gelişmeler, Türk Ordusu tarafından çok yakından izlenmiştir. Havacılığın önemi ve etkinliği derhal değerlendirilmiş ve 1912 yılında Hava Harp Okulu"nun bugünkü bulunduğu bölgede, “Hava Okulu” adıyla ilk havacılık eğitim kurumu açılmıştır. Uzun bir süre, bir dizi aşamalar geçiren ve yer değiştiren okulda çoğunlukla Kara Harp Okulu mezunu subaylar uçucu olmak üzere eğitilmişler ve daha sonra bu subaylar, Türk Hava Kuvvetleri"nin çekirdeğini oluşturmuşlardır.


Eskişehir 1951 – Sancak Devir Teslim Töreni

Türk Hava Kuvvetleri"nin kendi personelini yetiştirebileceği bir okula kavuşması daha sonra gerçekleşmiş ve bugünkü adıyla Hava Harp Okulu 1951 yılında ESKİŞEHİR"de açılmıştır.30 Ağustos 1953"te ilk mezunlarını veren Hava Harp Okulu, 1954 yılında İZMİR"e taşınmıştır.
 
İzmir 1954 – And İçme Töreni
 
14 Şubat 1967"de, Hava Harp Okulu"nun bir kültür ve tarih hazinesi olan İstanbul"a taşınmasına karar verilmiştir.
 
Hava Harp Okulu (HHO) Binaları inşa çalışmaları (Yeşilköy 1960)
 
Havacılık ve Uzay teknolojisinin hızla gelişmesi Hava Harp Okulu eğitim-öğretiminde köklü değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bu amaçla mezuniyet sonrası görev alanları incelenip eğitim gereksinimleri saptanarak, sorunların ancak 4 yıllık lisans düzeyinde bir eğitim-öğretimle karşılanabileceğine karar verilmiştir. Bu karar sonrasında, 1967 yılında, Hava Harp Okulu Türk havacılığının doğduğu YEŞİLKÖY-İSTANBUL"da bugün içinde bulunduğu tesislerine taşınmış ve önceleri 2 yıl olan eğitim-öğretim süresi 1969 yılında 3, 1974 yılında ise 4 yıla çıkarılmıştır. Türkiye"nin en köklü üniversiteleriyle yakın ilişkide olması ve Türkiye"nin en büyük hava alanı yakınında konuşlanmış bulunması nedeniyle, Hava Harp Okulu ideal yerini bulmuştur.
 
Hava Harp Okulu (HHO) Açılış Töreni (Yeşilköy 1967)

Hava Harp Okulu, YEŞİLYURT-İSTANBUL"daki kapalı ve açık tesislerine ek olarak Yalova"daki uçuş ve kampeğitim tesisleri ile yaklaşık 4,5 milyon metrekare lik bir alana yerleşmiş olup, bugünkü eğitim gereksinimlerine yanıt verebilecek düzeydedir. Bu alan, mevcut havacılık programlarının sağlanması için yeterli olup, gereksinim duyulduğunda gelişmeyi temin edebilecek ilaveler yapılmasına uygundur.
 
4 yıllık eğitim dönemlerinde uygulanan değişik akademik programlardan sonra 1991 yılında mühendislik lisans programının da uygulanmasına başlanmıştır. 1960 yılına kadar bayan öğrencilerinde alındığı okula 32 yıl aradan sonra 1992 yılında yeniden bayan öğrenci alınmaya başlanmıştır. Yine 1992 yılından itibaren dost ve müttefik ülkelerden gelen misafir öğrencilere de Hava Harp Okulu"nda eğitim verilmeye başlanmıştır.
 
Hava Harp Okulu (2003)

HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI"NIN VİZYONU
 
Profesyonel askerliğin ve 21 nci yüzyılda hava ve uzay gücünün gerektirdiği davranış, bilgi ve beceri ile donanmış, çağdaş hava subayı yetiştirme ve lisansüstü eğitim alanlarındaki eğitim – öğretim kapasitesi ile bölgesinde ve dünyada önde gelen çağdaşlarıyla yarışan bir Hava Harp Okulu olmaktır.
 
HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI"NIN MİSYONU

Bilgisi ve becerisiyle çağıyla yarışan çağdaş hava subaylarını; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği"ne göre, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, görevini; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış Hava Kuvvetleri Komutanlığı"nın ihtiyaç hissettiği alanlarda (elektronik, bilgisayar, endüstri, havacılık ve uzay) yüksek lisans eğitimi yapmış, askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, ahlaken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip, sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askeri ve genel kültüre sahip, mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fiziki yetenekler ile mesleki değerler bilincini kazanmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığı"nın ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimi almış, mezuniyet sonrası temel mesleki eğitim öğretimini izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına ilişkin yönelişi kazanmış olarak yetiştirmek, bu hedeflere askeri, akademik, duyuşsal alan ve savaş beden eğitimi alanlarında eğitim – öğretim faaliyetleri ile ulaşmak, Eğitim için gerekli altyapı, tesis ve destek faaliyetlerini çağdaş seviyeye yükseltmek ve muhafaza etmektir.
 
İKDSM BAŞKANLIĞI"NIN GÖREVİ

Hava Harp Okulu ve Işıklar Askeri Hava Lisesine, gelişen bilim ve teknolojiyi takip edebilecek, çağdaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak nitelik ve yetenekte aday öğrencilerin personel seçim sistemlerindeki son gelişmeler ışığında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine kazandırılmasını sağlamaktır.
 
HAVA HARP OKULU BAŞVURU KOŞULLARI (2013 YILI İÇİN)

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
• Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/ çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 
• 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
 
• ÖSYS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki okul türlerinden mezun olmak:
 
– Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
 
– Fen Lisesi
 
– Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
 
– Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
 
– Özel Fen Lisesi – Özel Lise
 
– Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
 
– Lise Programı
 
– Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
 
– Anadolu Öğretmen Lisesi
 
– Öğretmen Lisesi
 
– Sosyal Bilimler Lisesi
 
• Yurtdışındaki okullardan mezun öğrenciler için, mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak,
 
• En fazla 20 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),
 
• 2013 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmak,
 
• İnternet sitemiz üzerinden 25 Mart – 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.
 
HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİ SEÇİM AŞAMALARI

Hava Harp Okulunda dört yıl süreli lisans ve askeri eğitim alarak Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin bir subayı olmak isteyen öğrencilerin subaylık mesleğine uygunlukları çok kapsamlı bir seçim sistemi içerisinde objektif kriterlere göre değerlendirilmektedir.
 
Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanını aşan ve seçim aşamalarına davet edilen adaylar, kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte ikinci seçim aşamalarına katılmak üzere Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların seçim aşamalarına gelirken getirmeleri gereken belgeleri hazırlamış olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 
HHO Baraj Puanı ve bu puanı aşarak ikinci seçim aşamalarına davet edilen adaylar www.ikdm.hho.edu. tr internet adresimizden ilan edilecektir. Adaylar davet edildikleri tarihi ve hazırlamaları gereken belgelere internet adresimizden ulaşabileceklerdir.
 
HAVA HARP OKULU SEÇİM AŞAMALARI

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak (2013 yılı için) YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde “Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı” belirlenecektir. Başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylardan Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını aşanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilirler.
 
Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının(LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.
 
İkinci seçim aşamalarına katılacak adaylar kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sivil lise kaynaklı adaylara uygulanacak seçim aşamaları aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.
 
HAVA HARP OKULU BARAJ PUANI

HHO Baraj Puanı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasını takiben ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde Komutanlığımızca belirlenmektedir. Komutanlığımızca her yıl yeniden belirlenen HHO baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilirler. Bu puan adayın akademik alt yapısını ölçmeye yönelik olduğundan, tekrar bir bilgi sınavı yapılmamaktadır.
 
HAVA HARP OKULU ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

Ön sağlık muayenesi ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde HHO öğrenci adayında olması öngörülen sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarında belirtilen ön sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar elenirler.
 
HAVA HARP OKULU FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ

Fiziki yeterlilik testi ile adayların askerlik ve havacılık için gerekli bedeni yeterliliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Adaylara, 400 metre koşu, koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testleri uygulanmaktadır. Sadece 400 metre koşu testinden başarısız olan adaylar elenirler. Koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testlerinden eleme yapılmaz.
 
HAVA HARP OKULU KİŞİLİK TESTİ
 
Adayların kişilik özellikleri hakkında genel bilgi edinmek ve mülakat aşamalarına veri sağlamak amacıyla uygulanan testtir.
 
HAVA HARP OKULU PSİKOMOTOR VE YETENEK TESTİ

Adayların el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık, seçici dikkat gibi yetenekleri ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanan testlerdir. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, adayın uçuş yeteneğini belirlemeye yönelik olduğundan baraj puanı aşamayanlar elenirler.
 
HAVA HARP OKULU BİREYSEL GÖRÜŞME
 
Adayın bireysel özelliklerini, gelişime açıklığını, kendine güvenini, akademik birikimini, askerliğe ve havacılığa uygunluğunu, mesleğe yönelik istekliliğini ve psikolojik özelliklerini belirlemeye yönelik adayla yüz yüze yapılan, sözlü iletişim gerektiren ve soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen görüşmedir.
 
HAVA HARP OKULU GRUP GÖRÜŞMESİ

Adaylar 5-6 kişilik gruplar halinde toplanır ve kendilerine verilen bir konu üzerinde tartışmaları istenir. Adayların grup içerisindeki tartışmalarına ve değerlendirmelerine bakılarak, grup içerisindeki davranışları, düşüncelerini savunabilme yetenekleri ve liderlik özellikleri belirlenmeye çalışılır.
 
HAVA HARP OKULU KARAR KOMİSYONU GÖRÜŞMESİ

Okul Komutanı Başkanlığında; Dekan, Öğrenci Alay Komutanı ve İKDSM Başkanından oluşan komisyon, adayların bu aşamaya kadar olan seçim aşamalarında göstermiş oldukları performansı değerlendirmek amacıyla adayla yüz yüze görüşür. Yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda Hava Harp Okulu öğrencisi olamayacağına karar verilen aday diğer seçim aşamalarına devam ettirilmez.
 
HAVA HARP OKULU UÇUŞ SAĞLIK MUAYENESİ
 
Karar komisyonundan başarılı olan adaylar, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık kriterlerine sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla tüm branşlarda uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesine alınırlar. Sağlık muayenesi sonucunda,”Askeri öğrenci olur, Uçucu yetiştirilmeye elverişlidir” raporu alan adaylar Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucu olumsuz olan adaylar sağlık muayene sonucuna itiraz etme hakkına sahiptirler. İtiraz hakkını kullanmak isteyen adaylar HHO İKDSM Bşk.lığı tarafından başka bir asker hastanesine sevk edilir. İtiraz muayeneleri sonucunda olumlu rapor alan adaylar kendilerine tebliğ edilen tarihte Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine katılırlar.
 
HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİ SEÇME UÇUŞU

Yalova Tatbiki Eğitim Kampında gerçekleştirilen Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) Eğitiminde, öğretmen pilotlar nezaretinde adayların gerçek uçuş şartlarındaki pilotaj özellikleri değerlendirilir. Uçuş Eğitiminde başarılı olamayan adaylar elenir. Başarılı olan adaylar ise İntibak Eğitimine alınırlar.
 
HAVA HARP OKULU İNTİBAK EĞİTİMİ

İntibak eğitimi, HHO öğrenci adaylarına okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla yapılan 2 ila 8 haftalık bir eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında başarılı olamayan adaylar elenirler.
 
HAVA HARP OKULUNDA KESİN KAYIT

İntibak eğitimini başarı ile tamamlayan ve performans puanı sıralamasına göre belirlenen kontanjan içerisinde kalan adaylar and içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Adaylardan “And İçme Töreni”ni takip eden ilk 30 gün içinde, noter onaylı YÜKLENME SENEDİ alınır. Bu senet, veli, reşit aday ve müteselsil kefil ile müştereken Noter huzurunda imzalanarak onaylanır. Adaylar reşit olsalar dahi birbirlerine kefil olamazlar. Yüklenme senedi olmadan Öğrenci Kayıt belgeleri tamamlanmış sayılmaz. Giriş koşulları ile ilgili nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların ve doldurdukları belgelerde yanlış beyanda bulunanların okul ile ilişkileri kesilir.
 
HAVA HARP OKULUNDA OLANAKLAR

Hava Harp Okuluna girmekle: Gururla taşıyacağınız harbiye üniforması altında, ihtiyaçlarınızın devlet tarafından karşılanacağı modern bir eğitime kavuşarak, ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile aynı düzeyde Havacılık Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilimleri dallarından birinde lisans eğitimi ve üst düzey yabancı dil eğitimi alarak, gelişmiş savaş uçaklarıyla uçmak için yeterli bilgi ve beceri birikimi kazanacaksınız. Hava Harp Okulunu bitirdiğinizde: Başarılı bir geleceğin kapılarını aralayan subaylık, lisans düzeyinde eğitim ve uçuş eğitimi sonunda elde edilecek pilot diplomalarına sahip olacak, yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora imkanlarından yararlanacak ve mesleğinizin en yüksek seviyelerine ulaşacaksınız. Çağın en gelişmiş savaş uçakları ile uçma, teknolojilerini yakından tanıma ve tecrübe etme ayrıcalığı ile başarılı bir kariyerin seviyesini etkin görevlerle daha da yükseltme fırsatı ve ailenizle birlikte tüm sosyal imkanlardan yararlanma şansına kavuşacaksınız.
 
HAVA HARP OKULU ADRESİ

Hava Harp Okulu İKDSM Başkanlığı 34149 Yeşilyurt / İSTANBUL
 
Tel :(0212) 663 28 30
 
E-posta : ikdm@hho.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna