Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında bilgi

Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında bilgi

   

Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında bilgi

Ülkemiz üniversitelerinin misyonu, küresel bilim çağında yeni yaşam biçimini bilimin aydınlığında kuracak ve geliştirecek genç nesillerin yetiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti"ne kazandırılmasıdır. Bu anlamda üniversiteler, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı eğitimöğretim kurumları değildir. Aynı zamandabir ülkenin en büyük değerleridir. Şehirlerimizin bölgelerimizin ve ülkemizin gelişmesinde üniversitelerin büyük katkıları vardır.
 

İşte, kurulduğu 1992 yılından günümüze gelinceye dek Süleyman Demirel Üniversitesi de cumhuriyete yakışan çağdaş eğitim sisteminin yaygınlaştırılması ve ülke kalkınmasına destek olabilmek içinönce şehrinde ve bölgesinde sonra da ülkesinde öncü rol oynamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluşunun 21. yılında yerelden ve dünyadan gözlemlenen profili şöyledir:
 
SDÜ, cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, girişimci, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, eleştirel düşünen, bağımsız çalışma yetkinliğinde; ancak ekip çalışmasında da başarılı olabilen bireyler yetiştiren bir üniversitedir.
 
Günümüz “ Bilim Çağı” olarak adlandırılırken, bilgi düne göre daha değerli hâle gelmiştir. Üretimin arttırılması için tüm imkânların en verimli biçimde kullanılmaya başlandığı bir dönemden geçilmektedir. Bu değişimin paralelinde, bilim ve teknolojileri üreten ve girişimci üniversitelerde de eğitim- öğretim ve araştırma süreçlerinde köklü yapısal değişimlere yönelme zorunluluğu başlamıştır. İşte bu süreçte SDÜ, bu amaca büyük ölçüde katkı sağlayabilecek bir yapılanmayı başarı ile sürdürmektedir.
 
10 bin dekarlık arazisi ile merkez yerleşke doğu-batı olarak ikiye ayrılmaktadır. Yerleşkelerimiz bütün fakülteleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezlerini, kütüphaneleri, kültür merkezlerini ve diğer sosyal ve sportif tesisleri kapsayacak ve gelecekte bütünfakülteleri içerisinde barındıracak şekilde projelendirilmiştir. Gerek merkez yerleşkede inşası tamamlanan bina ve tesisler gerekse il ve ilçelerdeki kamu kuruluşlarından ve özel sektörden devralınan bina ve tesislerle kişi başına düşen örtülü alan oranı Türkiye ortalamasının üstündedir.
 
Süleyman Demirel Üniversitesi, 18 fakültesi, 3 yüksekokulu, 20 meslek yüksekokulu, 6 enstitüsü, 47 araştırma ve uygulama merkezi,100"e yakın öğrenci kulübü, 900"ün üzerinde alanında uzman ve donanımlı öğretim üyesi kapasitesi, çok sayıdaki yenilikçi öğretim elemanı kadrosu, 1500"ün üzerindeki idari personeli ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. SDÜ, 700 yataklı hastanesi ile de bölgesinde ve ülkesinde büyük bir potansiyel oluşturmuştur. SDÜ olarak il ve ilçe merkezlerimizdeki öğrenci sayımız 65 bine yaklaşmıştır. Bu anlamda SDÜ, Isparta"yı bir “Üniversite Kenti”ne de dönüştürmüştür. Üniversite, hem ülkenin sorunlarına yönelik olan hem de evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan çok sayıda araştırma gerçekleştirmektedir. Araştırmaların bulguları yurt dışındaki saygın akademik dergilerde yayınlanmaktadır.
 
SDÜ, bugün 21 yaşında genç bir üniversite olmasına rağmen, Türkiye"deki ve dünya üzerindeki diğer üniversitelerle hem işbirliğinin hem de rekabetin kapılarını aralayan bir üniversitedir. Üniversite, değişik coğrafyalarda farklı kültürlerde yaşayan geniş bir kitleye hitap etme yolunu seçerek; Batı Akdeniz sınırlarını aşarak yüzünü dünyaya dönmüştür. SDÜ, kaliteli lisansüstüeğitimi ve öğretimiyle, araştırma merkezleriyle de yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile çeşitli kuruluşların araştırma birimlerinde ortak ve disiplinler arası çalışmalar yürütmektedir.
 
Bir devlet üniversitesi olarak kuruluşunun 21.yılında SDÜ, ülkedeki tüm üniversitelerle ulusal değişim programı Farabi işbirliği ile eğitim- öğretimin bir bölümünün istenen bir üniversitede gerçekleştirebileceği bir üniversitedir. Modern eğitim imkânları ve güçlü akademik kadrosu ile Göller Yöresinin gelişimine de büyük katkılar sağlayan Üniversite, özellikle son yıllarda kazanılan TÜBİTAK, DPT ve Avrupa Birliği Çerçeve Programı Projeleri ile de Türk üniversiteleri arasında ön plana çıkmaktadır. Öğrenciler bölüm ve programlarda, danışman öğretim üyeleri eşliğinde, TÜBİTAK, DPT gibi önemli ulusal kurumların proje desteğini alarak hem bilimsel çalışma ve ortamlara dahil olabilmekte hem de okurken bu kurumlardan maddi destek alabilmektedirler.
 
SDÜ, uluslararası anlamda, Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa"nın pek çok ülkesinde, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görme imkânına sahip olabileceğiniz bir üniversitedir. Üniversite bünyesinde Erasmus Değişim Programı kapsamında, 1000"i aşkın öğrenci Polonya"dan İspanya"ya, Litvanya"dan İtalya"ya uzanan geniş bir coğrafyadaki farklı üniversitelerde eğitime göndermiştir. Öğrenciler, hem farklı kültürleri tanıyarak hem de kendi alanlarında uzmanlıklarını geliştirerek geleceğe yönelik hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.
 
Bununla birlikte, Süleyman Demirel Üniversitesi Balkan ülkelerinde farklı kültür ve coğrafyalarda açtığı bölümlerle, uluslararası alanda da etkili bir eğitim ve kültür kurumunda okumanın ayrıcalığını yaşayabileceğiniz bir üniversitedir.
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SDÜ"nün Hedefleri
 
Üniversitenin kendi alanlarında uzman olan doktoralı elemanları, son derece gelişmiş cihazlarla donatılmış araştırma laboratuarları ve öğrencileri ile çağdaş ölçeklerde büyük projeler üretebilecek bir konuma gelmesi; girişimci ve marka bir üniversite olmasıdır. Bununla beraber, SDÜ"yü öğretim üyesi başına uluslararası atıf indekslerinde yer alan yayın sayısı bakımından da ülke ölçeğinde hak ettiği sıraya yükseltmektir. 21. yüzyıl, rekabet, AR- GE ve inovasyon faaliyetlerini hızlandırmak ve öne çıkartmak zorunluluğu olan bir çağdır. SDÜ çağın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Yenilikçilik ekseni çerçevesinde Süleyman Demirel Üniversitesi, inovatif düşünen ve davranan, yeniliği inovasyona dönüştüren, ileri teknolojiyi üreten ve bunun yayılımını sağlayan, proje odaklı, bir üniversite olmalıdır. Piyasanın taleplerine ve kamu yararına duyarlılık üniversitenin yenilikçiliğinin itici güçleridir. Bu temel esaslar doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi; hayallere ulaşmak için girişimciliği, çalışmayı, üretmeyi, gelişmeyi ve geliştirmeyi sağlayan bir yaşam kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.
 
SDÜ" nün bir “dünya üniversitesi olma ” yolunda da hedefleri vardır

Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası dolaşımında cazip bir merkez olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Süleyman Demirel Üniversitesi; yereli çok iyi tanıyan, ulusal düzeye hâkim olan ve dünyaya açılan bir üniversite olarak öğretim üyelerinin dünyanın herhangi bir noktasında kendi alanında akademik faaliyetlerini sürdürebilecek yeterlilikte olduğu, öğrencilerinin öğrenci dolaşım programlarını en yüksek düzeyde kullandığı, araştırmacılarının uluslararası projelerde yoğun şekilde görev aldığı bir üniversite olmalıdır. Süleyman Demirel Üniversitesi, aynı zamanda misafir araştırmacıların ve öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği marka bir üniversite haline gelmeyi kısa vade hedefleri içine almış ve uygulamaya geçirmiştir.
 
SDÜ, yerele öncülük eden, ulusal ve uluslararası bilim arenasında tanınırlığı ve prestiji yüksek, girişimci bir araştırma ve eğitim- öğretim kurumu olmayı hedeflemektedir. Üniversite, statikliği değil dinamikliği hedefleyen kurumsal yapısıyla da Türkiye"nin önemli dinamiklerinden biridir.
 
Bugün gelmiş olduğu noktada Süleyman Demirel Üniversitesi, “günceli ve gündemi yakalamış, yüzünü geleceğe dönmüş, girişimci ve üreten bir üniversite” profilindedir. Bilimsel araştırmalarıyla, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile bölgesinde sanayileşmede, tarımsal gelişimde ve teknolojik alanlarda bir lider pozisyonu üstlenerek birçok değişikliğe ve yeniliğe imza atmıştır.
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Diş Hekimliği Fakültesi
 
• Eczacılık Fakültesi
 
• Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
 
• Eğitim Fakültesi
 
• Fen Edebiyat Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi
 
• Hukuk Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
• Mimarlık Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Orman Fakültesi
 
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
• Teknik Eğitim Fakültesi
 
• Teknoloji Fakültesi
 
• Tıp Fakültesi
 
• Ziraat Fakültesi
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
 
• Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
 
• Enformatik Bölümü
 
• Güzel Sanatlar Bölümü
 
• Öğrenci İşleri Dekanlığı
 
• Türk Dili bölümü
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Eğirdir Turizm Otelcilik Yüksek Okulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
• Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Adalet MYO
 
• Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO
 
• Atabey MYO
 
• Eğirdir MYO
 
• Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO
 
• Gelendost MYO
 
• Gönen MYO
 
• Isparta MYO
 
• Isparta Sağlık Hizmetleri MYO
 
• Keçiborlu MYO
 
• Senirkent MYO
 
• Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO
 
• Ş.Karaağaç MYO
 
• Şarkikaraağaç Turizm MYO
 
• Teknik Bilimler MYO
 
• Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
 
• Uzaktan Eğitim MYO
 
• Yalvaç MYO
 
• Yalvaç Teknik Bilimler MYO
 
• Yenişarbademli MYO
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRLÜKLERİ

• Avrupa Kredi Transfer Sistemi Koordinatörlüğü
 
• Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü
 
• Erasmus Koordinatörlüğü
 
• Ertokuş Bey Derslikleri Koordinatörlüğü
 
• Farabi Koordinatörlüğü
 
• Kurumsal Yazılım Stratejileri Koordinatörlüğü
 
• Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
 
• Mevlana Koordinatörlüğü
 
• Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
 
• Teknokent Koordinatörlüğü
 
• Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü
 
• Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü
 
• Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
 
• Üniversite-Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü
 
• Üniversite Vakıflar İşbirliği Koordinatörlüğü
 
• Yayın Koordinatörlüğü
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

• Alevi Bektaşi Kültürü AUM
 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AUM
 
• Cad Cam AUM
 
• Diş Hekimliği Bilimleri AUM
 
• Göller Bölgesi Su Kaynakları AUM
 
• Jeotermal Enerji, Yer altı Suyu ve Mineral Kaynakları AUM
 
• Motorlu Taşıtlar Araştırma Uygulama AUM
 
• Ormancılık AUM
 
• Seramik AUM
 
• Tarımsal AUM
 
• Uyku Bozuklukları Tanı Tedavi AUM
 
• Arama Kurtarma AUM
 
• Avrupa Birliği Dokümantasyon AUM
 
• Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları AUM
 
• Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri AUM
 
• Gül ve Gül Ürünleri AUM
 
• Kadın Sorunları AUM
 
• Müzik Kültürü AUM
 
• Pomza AUM
 
• Spor Bilimleri AUM
 
• Teknolojik Malzemeler AUM
 
• Uzaktan Algılama AUM
 
• Araştırma Uygulama Otelleri
 
• Bilgisayar Bilimleri AUM
 
• Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci AUM
 
• Enerji Araştırmaları AUM
 
• Hidrojen Teknolojileri AUM
 
• Köy Enstitüleri Eğitim AUM
 
• Nörolojik Bilimler AUM
 
• Radyo-TV AUM
 
• Stratejik Araştırmalar AUM
 
• Tekstil El Sanatları Tasarım AUM
 
• Yaşam Boyu Eğitim AUM
 
• Arkeoloji AUM
 
• Botanik Bahçesi ve Herbaryum AUM
 
• Deprem ve Jeoteknik AUM
 
• Engelliler AUM
 
• İstatistik Danışmanlık AUM
 
• Liderlik AUM
 
• Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim AUM
 
• Sağlık AUM
 
• Su altı AUM
 
• Türk Dil Öğretim AUM
 
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları AUM
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi, Çünür 32260 ISPARTA
 
Tel: 0246 211 10 00
 
www.sdu.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna