Sinop Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Sinop Üniversitesi hakkında bilgi

Sinop Üniversitesi hakkında bilgi

   

Sinop Üniversitesi hakkında bilgi

Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe Burnu ve Yarımadası üzerinde kurulmuştur. Zengin bir kültür hazinesine sahip bulunan ve Anadolu"nun en eski şehirlerinden biri olan Sinop, coğrafi konumu itibarıyla antik çağlardan beri deniz ve ticaret kenti olma özelliğine sahiptir. İlk Tunç Çağından başlayarak günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden kalan medreseleri, kaleleri, camileri, türbeleri, mescitleri, tabyaları ve kiliseleri ile büyük bir açık hava müzesi olma özelliğine sahiptir.
 

Sinop, dokuz ilçesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek gelişmiş bir turizm merkezi haline gelmiştir. El değmemiş bir doğaya sahip, yeşille mavinin birleştiği Sinop, şehir yaşamından kaynaklanan sıkıntıları barındırmayan rahat, temiz ve huzurlu bir şehirdir. Bütün bu özellikleriyle öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE KURUMUN DEĞER VE İLKELERİ

Misyon Kendi değerlerinden aldığı güç ve sürekli gelişim, yenilenme arayışı ile geleceğe odaklanmış bireyler yetiştirerek bölgesine ve ülkesine katkı sağlamak.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Vizyonu

İlimiz, bölgemiz ve uluslararası öncelikler dikkate alınarak bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlayan bir dünya üniversitesi olmak.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNİN TARİHÇESİ

2007 yılında kurulan ve şehrin en önemli kaynakları arasında sayılan Sinop Üniversitesi, kuruluşundan bu yana Sinop"un eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet vermektedir. Üniversitenin yerleşkesi, Türkiye"nin en kuzey noktasında bulunan Sinop ilindedir. Kentin ilk yükseköğretim kurumu olan Su Ürünleri Yüksekokulu 1982 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Bugün Üniversite bünyesinde; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 5 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 15 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Üniversite çatısı altında; Su Ürünleri, Eğitim, Fen-Edebiyat ve Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri; Sağlık Yüksekokulu; biri merkezde olmak üzere Ayancık, Gerze ve Boyabat ilçeleriyle birlikte 4 Meslek Yüksekokulu vardır. Bunların yanı sıra Bakanlar Kurulunca açılması kabul edilen İlahiyat ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun aktif hale gelmesi için gereken fiziki altyapı da hazırlanmaktadır. Akademik, idari personel ve öğrenci sayısı her geçen gün artarken fiziki kapasite de aynı oranda arttırılmaktadır. Üniversite bünyesinde, 309 öğretim elemanı ve 238 idari personelin yanı sıra 4749 öğrenci bulunmaktadır. Sinop Üniversitesi, merkez ve merkeze bağlı üç ilçeye yayılmış fakülte ve yüksekokullarıyla, gerek asli unsuru olan öğrenci eğitim-öğretimine ve bilime gerekse sosyo-kültürel yaşama olumlu katkıda bulunmak ilkesini esas alan bir kent üniversitesidir.
 
Türkiye"nin kuzeyinde turizmle kucaklaşan Sinop"ta 2007 yılında 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinden ayrılarak eğitim-öğretime başlayan Sinop Üniversitesi, yeni kurulmasına rağmen şehrin sosyal ve kültürel hayatına da canlılık getirmektedir. Üniversite, kuruluşundan bugüne bulunduğu bölgeye bilim, sanat ve kültür alanlarında katkı sağlarken, şehrin tamamını da üniversite kampüsü haline getirmiştir. Faal olarak çalışan öğrenci kulüplerinin yanında, gelen talepler doğrultusunda yeni kulüplerin açılması için üniversite her türlü katkıyı yapmaktadır.
 
Uluslararası ilişkilere ayrı bir önem veren Sinop Üniversitesi çok sayıda yabancı üniversite ile iş birliği protokolleri imzalamıştır.Üniversite, AB adına Ulusal Ajans tarafından yürütülen Erasmus, Leonardo ve diğer Hayat Boyu Öğrenme Hibe Programlarından yararlanmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde çok sayıda öğrenci AB ülkelerine giderek hem bilgisini arttırmakta hem de vizyon kazanmaktadır. Ayrıca Üniversite, FP7, IPA gibi AB Komisyonunca direkt olarak yürütülen hibe programlarından da yararlanmaktadır. Ulusal bazda yürütülmekte olan Farabi Programı da Üniversite bünyesinde sürdürülmektedir.
 
Üniversite AB"nin yürüttüğü Erasmus ve Farabi programlarından yoğun olarak yararlanmakta ve bu projeler kapsamında Avrupa Birliği Hibe Programından destek görmektedir.
 
Sinop Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma yapma gibi faaliyetlerin yanı sıra düzenlenen konser, tiyatro, sergi gibi etkinlikler aracılığıyla il halkı ile birlikte hareket ederek iyi bir kent üniversitesi niteliğini kazanmıştır. Fakülte ve yüksekokullardaki açık spor alanlarının yanında kapalı spor salonu da öğrencilerin hizmetine sunulmuş ve öğrenciler bu alanlarda dilediklerince spor yapabilme olanağı bulmuşlardır.
 
Üniversite, öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen çeşitli sanat ve spor faaliyetleri, tanışma çayları, eğlence günleri ve geceleri, çevre gezileri gibi etkinlikler vasıtasıyla, öğrencilere boş zamanlarını değerlendirmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve çevreye daha kolay uyum sağlamaları açısından uygun ortam hazırlamaktadır. Ayrıca üniversite yönetimi de bu yön-de öğrencilere her türlü desteği vermektedir. Bütün yerleşkelerde çıkan yemekler son derece kaliteli ve uygun fiyatlarla, öğlen ve akşam olmak üzere öğrencilere sunulmaktadır.
 
Resmi ve özel yurtların yatak kapasitelerinin yeterliliği yanında ilde ev kiralayabilme kolaylığı nedeniyle barınma sorunu olmayan bir üniversitedir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne ait iki adet öğrenci yurdunun yanında Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce yaptırılan 250 kız, 250 erkek toplam 500 yatak kapasiteli yeni yurt binası öğrencilere geniş sosyal imkanlar sunmaktadır. Hava yolu ve kara yolu tercihleriyle ulaşım da Sinop için sorun olmaktan çıkmıştır.
 
Sinop Üniversitesi öğrenci merkezli bir yükseköğretim kuruluşu olmayı ilke edinmiş, ders programlarını, ölçme ve değerlendirme kriterlerini çağdaş uygulamalara göre düzenlemiştir. Üniversite sadece verdiği eğitimin kalitesi ve bilimsel araştırmaları ile değil kampüslerinde yarattığı sosyal atmosferle de ilerlemeye devam emektedir. 
 
Araştırma ve uygulama çalışmalarına büyük önem veren Üniversite bu alanda önemli yatırımlar yapmakta ve TÜBİTAK"ın desteklediği projeler üretmektedir.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrencilerin üniversite yönetiminde aktif olarak yer almaları maksadıyla seçilen öğrenci temsilcileri, öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilmekte, Öğrenci Konseyi ve Başkanının aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu toplantılarına katılabilmektedirler.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE YERLEŞKE

Sinop Üniversitesi, merkezde bulunan Rektörlük, Fen- Edebiyat, Su Ürünleri, Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve 3 ilçede bulunan yerleşkelerden oluşmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

Genç bir Üniversite olmasına rağmen güçlü bir akademik kadroya sahip olan Sinop Üniversitesinde 2012- 2013 öğretim yılı itibariyle 12 profesör, 13 doçent, 70 yardımcı doçent, 92 öğretim görevlisi, 101 araştırma görevlisi, 15 okutman ve 6 uzman olmak üzere toplam 309 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ SAYISI

Başarılı kadrosundan güç alarak geleceğe hazırlanan Sinop Üniversitesi, bünyesinde bulunan alanlarda dünya standartlarında eğitim-öğretim veren bir kurumdur. Genç kuşaklara eğitim vererek ülke gelişimine katkı sağlayan Sinop Üniversitesinde 2012-2013 akademik yılında 2117 ön lisans, 2526 lisans, 84 yüksek lisans ve 22 doktora olmak üzere toplam 4749 öğrenci öğrenim görmektedir.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ İŞLERİ

Öğrencilerin özlük işlemleri, akademik birimlerindeki öğrenci işleri bürolarınca, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hizmete sunulan Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yürütülmektedir. Öğrenci İşleri ile ilgili bilgiler www.sinop.edu.tr adresinde “Öğrenci İşleri” başlığı altında yayımlanmaktadır. Üniversitenin tüm birimlerinde kredili sistem uygulanmakta olup genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Yılsonu not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenci “onur öğrencisi”, 3.50-4.00 olan öğrenci ise “yüksek onur” öğrencisi olarak ilan edilmektedir.
 
Öğrenciler, Sinop Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi ve internet üzerinden danışman onayı ile ders kaydı yapabilmekte ve akademik durumlarını öğrenci bilgi sisteminden izleyebilmektedirler.
 
Akademik Danışmanlık

Sinop Üniversitesinde, her öğrenciye öğrenimi sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır.
 
Öğrenim Dili

Üniversitede öğrenim dili Türkçe olup İngilizce zorunlu- seçmeli ders olarak verilmektedir.
 
Yatay ve Dikey Geçiş

Üniversitenin tüm birimlerine “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.
 
Meslek Yüksekokulları mezunları ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Söz konusu yönetmelik, üniversite internet sitesinde “Öğrenci İşleri” başlığı altında yayımlanmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE BURSLAR

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirildiği bölüm ya da programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000"e, dil puanı ile ilk 1000"e girerek Üniversiteye kayıt yaptıran normal örgün öğretim lisans programı öğrencilerine 12 ay süreyle “Karşılıksız Başarı Bursu” verilmektedir. Ayrıca maddi olanakları yetersiz öğrencilere de Kredi Yurtlar Kurumunun belirlediği kontenjan dahilinde karşılıksız burs olanağı sağlanmaktadır. Burslar öğrenim süresince Üniversitenin belirlediği esaslara göre devam etmektedir.
 
Öğrenim Ücretleri

Öğrenciler Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen öğrenim ücretini yarısı güz yarıyılı başında diğer yarısı da bahar yarıyılı başında olmak üzere iki eşit taksitte öderler.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ
 
Üniversite, öğrencilerinin başarılı olabilmeleri için onların psikolojik anlamda rahat ve sağlıklı olmaları gerektiğinin bilincindedir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; öğrencilerin özgüven kazanmalarına, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine, ne istediklerini bulmalarına, çözüm seçenekleri geliştirmelerine, yaşadıkları ortamı ve bulundukları çevreyi çeşitli yönleriyle tanımalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE KÜTÜPHANE
 
Kütüphanenin amacı, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynakları sağlamak, kurumun bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek, bilgiye hızla ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak, kaynak ödünç vermek, bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek ve kurumsal veri tabanları oluşturmaktır.
 
Rektörlük binasında bulunan Merkez Kütüphaneye ek olarak “Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Su Ürünleri Fakültesi” kütüphaneleri olmak üzere 4 şube kütüphane bulunmaktadır.
 
Kütüphane çok sayıda kitap, süreli yayın ve veri tabanı yanında internet olanağına da sahiptir. Üniversitenin abone olduğu veri tabanları sayesinde pek çok dergi, makale, çalışma raporu ve teze tam metin olarak ulaşılabilmektedir.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE ETKİNLİKLER

Sinop Üniversitesinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanların değerlendirilmesi ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Üniversite çatısı altında faaliyet gösteren 21 öğrenci kulübü bulunmaktadır.
 
1. Atatürkçü Düşünce Öğrenci Kulübü
 
2. Tiyatro Öğrenci Kulübü
 
3. Mekatronik Öğrenci Kulübü
 
4. Satranç Öğrenci Kulübü
 
5. Halk Oyunları Öğrenci Kulübü
 
6. Engelsiz Yaşam Öğrenci Kulübü
 
7. Doğa Gözlem Öğrenci Kulübü
 
8. Dans Öğrenci Kulübü
 
9. Havacılık Öğrenci Kulübü
 
10. Müzik ve Yaratıcı Drama Öğrenci Kulübü
 
11. Fotoğrafçılık Öğrenci Kulübü
 
12. Radyo Öğrenci Kulübü
 
13. Su Altı ve Su Üstü Sporları Öğrenci Kulübü
 
14. Ebru ve Sanat Öğrenci Kulübü
 
15. Türk Dünyası ve Tarihi Öğrenci Kulübü
 
16. Sinema ve Kısa Film Öğrenci Kulübü
 
17. Bilişim ve Teknoloji Öğrenci Kulübü
 
18. Basın-Yayın Öğrenci Kulübü
 
19. Sinaps Bilim Öğrenci Kulübü
 
20. Girişimcilik Öğrenci Kulübü
 
21. Dağcılık Öğrenci Kulübü
 
Faaliyetlerini sürdüren kulüplere ek olarak, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Koroları da özverili çalışmalarının neticesini belli aralıklarla verdikleri konserlerle göstermektedirler.
 
Her yıl Mayıs ayında düzenlenen bahar şenliklerinde öğrenciler çeşitli etkinliklere aktif olarak katılmaktadırlar.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE SPORTİF ETKİNLİKLER

Üniversite psikolojik ve fiziksel bütünlüğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediği için sportif faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Sinop Üniversitesi bünyesinde 500 seyirci kapasiteli bir spor salonu bulunmaktadır. Basketbol, futbol, voleybol, judo, salon futbolu, badminton, masa tenisi, bilardo gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği salonda halk oyunları, aerobik ve dans çalışmaları da yapılmaktadır.
 
Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenen Spor Şenliği kapsamında öğrencilerin katılımlarıyla turnuvalar gerçekleştirilmektedir.
 
• Basketbol Takımı
 
• Voleybol Takımı
 
• Futbol Takımı
 
• Judo Takımı
 
• Salon Futbolu Takımı (Futsal)
 
• Badminton Takımı
 
• Masa Tenisi Takımı
 
• Bilardo Takımı
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ TANITIM ÇALIŞMALARI

Üniversitenin tanıtımı ve düzenlenen etkinliklerin üniversite içinde ve dışında duyurulması görevleri Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
 
Birim tarafından süreli olarak hazırlanan Sinop Üniversitesi Bilim, Sanat, Teknoloji ve Haber Bülteni ile gerçekleştirilen etkinliklerin ve çalışmaların aktarımı yapılmaktadır.
 
Ayrıca, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarlarına da Sinop Üniversitesi olarak katılım sağlanmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE ULAŞIM

Üniversite yerleşkelerine ulaşım minibüslerle ve per-sonel için tahsis edilmiş olan servislerle sağlanmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE BARINMA

Resmi ve özel yurtların yatak kapasitelerinin yeterliliği yanında, ildeki ev kiralayabilme kolaylığı nedeniyle barınma sorunu olmayan bir üniversitedir. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne ait iki adet öğrenci yurdunun yanında Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce yaptırılan 250 kız, 250 erkek toplam 500 yatak kapasiteli yeni yurt binası öğrencilerimize geniş sosyal imkanlar sunmaktadır.
 
Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olan yurtlara ek olarak ilimizdeki özel yurtların sayısı da yeterli düzeydedir.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE BESLENME
 
Üniversite beslenme hizmetleri kapsamında; Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan mutfakta üretilen 4 çeşit yemek öğrenciler ile idari ve akademik personele öğle yemeği ve II. öğrenimin devam ettiği süre zarfında akşam yemeği olarak servis edilmektedir.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ

Dış İlişkiler Ofisi, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak uluslararası projeleri yürütmek ve Rektörün uluslararası işlerini düzenlemek amacıyla “Dış İlişkiler Koordinatörlüğü” adıyla kurulmuştur.
 
Ofis, eğitim ve araştırma konularında öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası deneyim kazanmalarına olanak sağlamakta ve üniversiteye gelen öğrenci ve bilim adamlarına bölge gelişimine katkıda bulunacak mevcut programlar hakkında bilgi ve yardım sağlayarak üniversite ile kaynaşmalarına yardımcı olmaktadır.Dış İlişkiler Ofisi, üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlarla etkin bir iletişim sağlamak için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlayarak bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektedir.
 
Dış İlişkiler Ofisi, Sinop Üniversitesinin dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerle olan iş birliklerini koordine etmekte, Bologna sürecinde yer alan çalışmaları yürütmekte ve öğrenci ile öğretim üyesi hareketliliğini artırmak amacıyla Erasmus ve Farabi programlarından en üst düzeyde faydalanmaktadır.
 
Dış İlişkiler Ofisi Bünyesinde; Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü bulunmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Farabi Değişim Programı, üniversite öğrenci ve öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlayan gönüllülüğe dayalı bir değişim programıdır.
 
Program üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan öğrenci ve öğretim üyelerine açıktır.
 
Farabi Değişim Programı Sinop Üniversitesinde kurumsal seviyede Farabi Kurum Koordinatörlüğünce yürütülmektedir. Program duyuruları, başvurular, burs ödemeleri gibi konular Kurum koordinatörlüğünün sorumluluğundadır. Ayrıca, her bölümün öğrenim protokollerinin hazırlanması ve akademik danışmanlık hizmeti verilmesi gibi konularda sorumlu bölüm koordinatörü bulunmaktadır .
 
Sinop Üniversitesi, Farabi Değişim Programının uygulanmaya başladığı 2009–2010 akademik yılından bu yana programa katılmaktadır ve Türkiye"deki 30"un üzerindeki üniversite ile öğrenci değişimi anlaşması imzalanmıştır.
 
Anlaşma yapılam üniversiteler:

Amasya Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi , İnönü Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Muğla Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE ERASMUS

Erasmus programı, Avrupalı yükseköğretim kurumla-yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
 
Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.
 
Sinop Üniversitesinde Erasmus Programı 2007-2008 akademik yılında uygulanmaya başlamıştır. Üniversite Erasmus Programı ile öğrencilerine, eğitim ve kültür ufuklarını genişletme, Avrupa"da yaşama ve okuma fırsatı sunmaktadır. Bu amaçla birçok Avrupa üniversitesi ile Erasmus ortaklıkları kurulmuştur.
 
Erasmus Programı Sinop Üniversitesinde, kurumsal seviyede Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce yürütülmektedir. Program duyuruları, başvurular, öğrenci seçimi ve hareketlilik bursu ödemeleri gibi konular kurum koordinatörlüğünün sorumluluğundadır. Ayrıca, her bölümün de öğrenim protokollerinin hazırlanması, ikili anlaşmalar ve akademik danışmanlık gibi konulardan sorumlu bölüm koordinatörü bulunmaktadır.
 
2007 yılında İngiltere Sheffield Üniversitesi ile başlayan Erasmus ortaklığı bugün itibarı ile toplam 13 Avrupa ülkesinde 20 ortağa ulaşmıştır. Erasmus programından şu ana kadar 30 öğrenci ile 10 akademik/idari personel yararlanarak yurtdışına gitmiştir. Sinop Üniversitesi ile anlaşması olan üniversiteler şöyle;
 
• İspanya: University of Almeria
 
• Polonya: Bialystok University, Jagiellonski University ve University of Bielsko-Biala
 
• Romanya: Bucharest University, Oredea University, The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi
 
• Çek Cumhuriyeti: Jan Evangelista Purkyne University ve University of West Bohemia
 
• Letonya: Riga Teacher Training and Educational Management Academy
 
• Macaristan: Kaposvar University ve Szent Isvan University
 
• Litvanya: Kaunas College ve Klaipeda State College
 
• Slovak Cumhuriyeti: Trnava University
 
• Estonya: Estonian University of Life Sciences
 
• Yunanistan: Educational Institute of Messolonghi
 
• Slovenya: Ljublljana University
 
• İsveç: University West
 
• İngiltere: Sheffield University
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZLERİ

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

30 Ocak 2012 tarihinde faaliyete geçen Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi çalışmalarına, ilköğretim düzeyinde farklı sınıflardan öğrencilerin katılımlarına açık olan iki dönemlik “Bilimle Tanışma Programı” ile başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı projeleriyle yola devam etme düşüncesindeki merkez, TÜBİTAK destekli “Kuzey"in Cenneti Sinop"ta Eğlenceli Bilim, Sanat, Spor Okulu” projesini hayata geçirmiştir.
 
Amaç

Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, ülkemizin önemli sorunları arasında yer alan “gecikmiş bilim insanı profiline sahip olma” durumunu ortadan kaldırma yolunda okulöncesi dönemden yükseköğretime kadar uzanan farklı yaş gruplarındaki tüm öğrencilerin keşfetme mutluluğunu yaşayacakları, bilime ve çevreye olan merak ve ilgilerini canlı tutarak üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesi yolunda uygun zemini oluşturmayı amaçlayan bir yapılanmadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen etkinlikler yardımıyla öğrencilerin yaşam ile bilim arasındaki bağlantıyı fark etmeleri, bilimsel düşünce yöntemini kavramaları ve çevrelerine bu perspektifle bakmaları, özgün düşünebilen, yenilikçi, üretken bir bilim insanı profiline sahip bireyler olmaları yolunda onlara gerekli fırsatların sağlanması hedeflenmektedir. 2012-2013 akademik yılında da bu hedefler doğrultusunda, merkez uzman akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek olan çeşitli bilim, sanat ve spor etkinliklerine yer verecektir.
 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Son yıllarda dünya genelinde ve özellikle ülkemizde süregelen kalkınma ve yenileşme hareketleri kendisini Sinop ilinde de etkin bir biçimde hissettirmektedir. Eğitim, sanayi, turizm, ulaşım ve enerji alanlarında yapılan yatırımlar Sinop ilini, hızlı bir şekilde, gelişim ve yenileşmenin bir parçası haline getirmiştir.
 
Bu kalkınma ve yenileşme hareketleri beraberinde, nitelikli ve çağın gereklerine ayak uydurabilen kalifiye işgücü ihtiyacını da doğurmuştur. Bu bağlamda Sinop Üniversitesi de bu hızlı değişim ve yenileşme dalgasında üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için, gerek akademik anlamda gerek fiziksel altyapı bağlamında önemli bir misyon üstlenmektedir.
 
Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi de bu misyonu yerine getirebilmek için, gerek kurumsal yapısı içinde gerekse Sinop ili ve bölge genelinde, Sinop Üniversitesini kaliteli bir gelecek adına bir adım daha öteye taşımayı öngörmektedir.
 
Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuruluşuna dair gerekli yasal düzenlemelerin ardından 30.01.2012 tarihinde faaliyete geçmiştir. Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda; akademik programlar dışında halkın, özel sektör ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin, toplum, kamu, özel sektör ve bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca Merkez, hayat boyu öğrenme süreçleri kapsamında her türlü faaliyet vasıtası ile üniversite- toplum iş birliği ve toplumsal kalkınma adına üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır.Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri sağlar, eğitim-öğretim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri düzenler ve koordine eder. Ayrıca hayat boyu öğrenme süreçleri kapsamında çeşitli eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenler ve koordine eder.
 
Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi nitelikli, verimli ve üst düzey bir hizmet verme adına halen idari, akademik ve fiziki altyapısını oluşturmaya devam etmektedir. Başta Sinop ili olmak üzere bulunduğu bölgede hayat boyu öğrenme süreçlerinin yaygınlaştırılması adına lokomotif görevi görecek olan Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi en kısa sürede tüm imkânları aracılığıyla halk ile kamu ve özel kuruluşların hizmetinde olacaktır.
 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

2009 yılında başlayan ve hala devam etmekte olan DPT projesi kapsamında Sinop Üniversitesi, Karadeniz bölgesinin en büyük Merkezi Araştırma Laboratuvarının yapımını üstlenmiştir. Temeli Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL tarafından atılan ve 2011 yılı içerisinde tamamlanan Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM), üniversite ve diğer üniversitelerin akademik elemanlarının proje ve bilimsel çalışmaları ile Sinop ve civar illerdeki sanayi kuruluşlarına üst düzey bilimsel katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 
Merkezde; 16 adet araştırma laboratuvarı, 8 adet çalışma laboratuvarı, 4 adet seminer odası, 9 adet ofis ve 1 adet konferans salonu bulunmaktadır.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE SÜBİTAM"IN AMACI

 
• Üniversitedeki temel ve uygulamalı alanlardaki AR-GE faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, farklı kişi ve cihazlardan kaynaklanan farklı analiz sonuçlarını merkezi örgütlenmeyle daha standart ve doğru hale getirmek,
 
• Rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak,
 
• Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
 
• Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak,
 
• Merkezin ihtiyaç duyduğu elemanların yurt içinde ve dışında eğitimini sağlamak,
 
• Üniversite bünyesindeki mevcut fakülte ve yüksekokullar arasındaki organik bağları güçlendir-mek ve imkanların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,
 
• Temel ve uygulamalı bilimlerde ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli araştırma projeleri üretmek. Bölge sanayinin üniversite ile ilgili ilişkilerinde deneyimli ve uzmanlaşmış bir birim oluşturarak yol gösterici olmak. Çevre, sağlık, eğitim ve endüstriye ilişkin temel ve uygulamalı alanlarda araştırmalar yapmak ve sonuçların sanayiye aktarılabilmesi için gerekli tüm aşamalarda hizmet vermek,
 
• Merkezin çalışma kapsamına giren konularda kurs, seminer, sempozyum gibi ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar ve eğitim etkinlikleri düzenlemek.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE SÜBİTAM"ın Faaliyet Alanı

• Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR–GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,
 
• Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya merkeze bağlı olarak kurulan AR–GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak,
 
• AR–GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla merkez laboratuvarı, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak,
 
• Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının ön gördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,
 
• Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek ve pilot tesisler kurmak,
 
• İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin saptanmasına ve kontrolüne, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,
 
• Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak,
 
• Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik sonuçlara ulaşacaklara öncelik vermek üzere etik kurallar içerisinde, temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak, • Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumları imkanlar dahilinde ortadan kaldırmak,
 
• Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliştirmek,
 
• Bilim ve teknoloji alanında ün yapmış araştırıcıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 
• Karakterizasyon, standardizasyon ve kalite kontrolü amacı ile gerekli analiz, test, ölçüm ve tetkikleri yapmak; bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gitmek,
 
• Merkezin çalışma alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
 
• Merkezin çalışma alanına giren konularda yayınlar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında çalışan araştırmacılarla ortak proje ve bilimsel çalışmalar yapmak,
 
• Merkezin çalışma alanına giren konularda kurslar düzenleyerek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.
 
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak 2011-2012 akademik yılı içerisinde açılan Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacı, okul öncesi döneme yönelik olarak yapılandırılacak olan uygulama ve araştırmalara zemin oluşturmak ve bu alana katkıda bulunmaktır. Amaca yönelik olarak açılan Deniz Yıldızları Anaokulu, merkeze bağlı olarak açılmış olan ilk birimdir.
 
Deniz Yıldızları Anaokulu, çağdaş ve çok boyutlu eğitim programı ile 37-66 ay arasında bulunan çocuklaraen iyi şekilde donatılmış iç ve dış mekânla oluşturulacak ideal bir eğitim ortamında öğretmenler, yardımcı öğretmenler, temizlik elemanları ve aşçı ile tam gün eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Çocukların bedensel, bilişsel, sosyal, duygusal gelişmelerini destekleyici uygun etkinliklerle günlerini hem eğlenceli, hem de eğitime yönelik olarak dolu geçirmeleri hedeflenmiştir. Çocukları ilköğretime hazırlamak, başta dil becerileri olmak üzere temel iletişim becerilerini, problem çözme, düşünme ve karar verme yetilerini geliştirmek amacını taşıyan okulu anne-baba-öğretmen iş birliğini temel almaktadır.
 
Son yıllarda yapılandırmacı eğitim anlayışı doğrultusunda güncellenen eğitim-öğretim programları ile çocuğa kazandırılmak istenen beceri ve hedef davranışlar doğrultusunda merkezin hedef planlarını şöyle sıralayabiliriz:
 
• Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişimlerini sağlayacak eğitim ortamı hazırlamak,
 
• Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin olanaklarını dikkate almak,
 
• Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmaları yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
 
• Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesini sağlamak ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte planlı bir eğitim programı uygulamak,
 
• Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte etkinlikler düzenlemek,
 
• Çocukların; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
 
• Eğitimi, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütmek; çocuklara eşit davranmak ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurmak; çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulamamak ve kısıtlamalara yer vermemek,
 
• Fırsat eğitiminden yararlanmak ve kazandırılacak değerlerin, çocukların kendi deneyimlerine dayandırılmasına önem vermek,
 
• Anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanmalarını sağlamak,
 
• Okul-aile iş birliği içinde eğitim vermek,
 
• Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını saptamak ve planlama yapılırken bu sonuçları dikkate almak.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİNİN SUNDUĞU OLANAKLAR

Genç bir üniversite olmasına rağmen her geçen gün gösterdiği hızlı değişim ve gelişimle kaliteli bir eğitimöğretim ortamı sunmaktadır.
 
4749 öğrencisi, 309 öğretim elemanı ve 238 idari personeli ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim vermektedir.
 
Eğitim ve araştırma laboratuvarlarında uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Karadeniz Üniversiteleri içerisinde bir ilk olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı en kısa zamanda uygulamalarda kullanılmaya başlanacaktır. Üniversite, Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yapıldığı ERASMUS programına dahildir.
 
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini gerçekleştiren Farabi programı da Üniversitede uygulanmaktadır.
 
Her öğrenciye öğrenim sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman görevlendirilir.
 
Öğrenciler kendi seçtikleri temsilciler aracılığı ile öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilir, Öğrenci Konseyi Başkanı aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu veya Senatosunda tartışabilirler.
 
Merkez ve şube kütüphanelerinde çok sayıda kitap, süreli yayın ve veri tabanı yanında internet olanağı da sunulmaktadır.
 
Üniversitede, Bilgi İşlem Merkezi ile ULAKNET Ankara omurgası arasında 50 Mbps erişim hızı ve Bilgi İşlem Merkezinde 150 Mbps Metro Ethernet toplama kapasitesine sahip bilgi işlem altyapısı mevcuttur.
 
Tüm akademik birimlerde 15 adet Bilgisayar Laboratuvarı ile öğrencilerin kullanımına açık kütüphane, internet salonu ve öğrenci kulüplerine ait 11 adet salonda toplam 484 adet bilgisayar ile internete erişim olanağı bulunmaktadır. Öğrencilere sunulan bilgisayar sayısı, Üniversitede kullanılmakta olan bilgisayarların %46,58"ini teşkil etmekte olup yeni oluşturulacak laboratuvar ve salonlarla birlikte bilgisayar sayısının artırılması çalışmaları devam etmektedir.
 
Tüm akademik ve idari birimlerde, akademik personelin kullanımındaki 355 adet (%34,17) ile idari personelin kullanımındaki 200 adet (%19,25) bilgisayar aracılığıyla internete erişim sağlanmaktadır.
 
Yerleşkelerdeki ve kentteki kültür, sanat ve spor etkinliklerinin zenginliği öğrenciler için olumlu bir ortam yaratmaktadır.
 
Üniversitede farklı alanlarda faaliyet gösteren 21 öğrenci kulübü vardır.
 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çatısı altında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi bulunmaktadır.
 
Sinop Üniversitesi Bilim, Sanat, Teknoloji ve Haber Bülteninde öğrenciler yazı, şiir, fotoğraf ve karikatürlerini yayınlayabilmektedirler.
 
Sinop Üniversitesi, merkez ve merkeze bağlı üç ilçeye yayılmış Fakülte ve Yüksekokullarıyla, gerek asli unsuru olan öğrenci eğitim-öğretimine ve bilime, gerekse sosyo-kültürel yaşama olumlu katkıda bulunmak ilkesini esas alan bir kent üniversitesidir.
 
Sinop Üniversitesi, genç bir üniversite olmasına rağmen şehrin sosyal ve kültürel hayatına da canlılık getirmektedir.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Eğitim Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
• Su Ürünleri Fakültesi
 
• Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (*)
 
• İlahiyat Fakültesi (*)
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Sağlık Yüksekokulu
 
• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (*)
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Meslek Yüksekokulu
 
• Ayancık Meslek Yüksekokulu
 
• Boyabat Meslek Yüksekokulu
 
• Gerze Meslek Yüksekokulu
 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (*)
 
• (*)Eğitim-öğretime açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii SİNOP
 
Tel: 0368 271 5757
 
www.sinop.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna