Niğde Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Niğde Üniversitesi hakkında bilgi

Niğde Üniversitesi hakkında bilgi

   

Niğde Üniversitesi hakkında bilgi

Niğde Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş olup bünyesinde 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuarın yanı sıra Rektörlüğe bağlı 4 Bölüm Başkanlığı, 4Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 1 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bulunmaktadır.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE NİTELİKLİ EĞİTİM ANLAYIŞI

Niğde Üniversitesi öğrencilerine nitelikli eğitim vermeyi ve onları iş hayatına hazırlamayı temel ilke edinmiş öğrenci odaklı bir eğitim anlayışına sahiptir.
 
Öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte en son teknolojik donanımlara sahip modern laboratuarlar, çeşitli alanlardaki mesleki eğitime yönelik atölyeler, teknoloji sınıfları ve derslikler oluşturulmuştur.
 
Niğde Üniversitesindeki akademik programlar ve eğitim öğretim stratejileri; yaşadığımız çağın ve iş dünyasının gereklerine yerine getirecek şekilde güncellenmekte veya bu doğrultudaki ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte düzenlenerek yeni bölümler açılmaktadır.
 
Niğde Üniversitesi akademik kadrosu; çoğunluğu eğitim görmek ve bilimsel çalışma yapmak üzere yurtdışında eğitim almış uluslararası bilimsel araştırma deneyimine sahip, öğrencilerle kolay iletişim kurabilen, kendini yenileyen, üretken ve dinamik öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
 
Öğrencilerine, öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel çalışma ve projelerde doğrudan görev alabilme imkanı sunulmaktadır.
 
Öğrencilerin çeşitli sosyal etkinliklerle desteklenen eğitim ve tartışma ortamı sayesinde daha aktif ve üretken bir eğitim yaşamına sahip olabilmektedirler.
 
Niğde Üniversitesi; öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı, öğrenci başına düşen kapalı alan ve laboratuar alanı bakımından Avrupa standartlarına yakın ve ülkemiz üniversiteleri arasında oldukça iyi bir konumdadır. Niğde Üniversitesi tarafından, Üniversite-Sanayi işbirliğiyle gerçekleştirilen bilimsel etkinlik ve ortak yürütülen projeler sayesinde öğrenciler iş hayatına hazırlanması, kariyer olanaklarından yararlanması ve staj zorunluluklarını yerine getirmesi için birçok imkân sunulmakta, çeşitli alanlara yönelik özel kurs ve sertifika programları düzenlenmektedir.


NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE BİLİMSEL ÇALIŞMA VE PROJELERE ÖĞRENCİ KATILIMI

Niğde Üniversitesi öğrencilerini araştırma ve bilgi üretme sürecinin bir parçası haline getirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışına sahiptir.
 
Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılmaları, yürütülen projelerde görev almaları yada kendi projelerini hazırlamaları için Niğde Üniversitesi tarafından her türlü imkan sunulmaktadır.
 
Niğde Üniversitesi tarafından sağlanan maddi destekler, verilen proje eğitimleri ve sunulan çalışma ortamları ile öğrenciler bilimsel araştırmaya teşvik edilmesi ve öğretim elemanlarıyla birlikte araştırma yapma fırsatı bulmaları mümkün olmaktadır.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Niğde Üniversitesi, uluslararası tanınırlığı olan, bilim ve teknoloji alanında uluslar arası rekabet gücüne sahip, uluslararası projelere yürütücülük ve ortaklık eden, yabancı öğrenci ve öğretim elemanı çekebilen saygın bir üniversitedir.
 
Bologna sürecinin ülkemizdeki ilk uygulayıcılarından biri olan Niğde Üniversitesi, Avrupa Birliği ölçü ve standartlarında eğitim verme ve mesleki yeterlilik kazandırma amacıyla uluslararasılaşma kapsamında öğrencilerin yararına birçok düzenleme yapmıştır.
 
Niğde Üniversitesi, uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları sayesinde, çok sayıda öğrencisini eğitim almak, öğretim elemanlarını da ders ve seminerler vermek üzere yurt dışındaki çeşitli üniversitelere göndermektedir. Üniversite, bu hareketlilik çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üniversitelerinden gelen akademisyen ve öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları kapsamında 19 Avrupa ülkesinden 75 üniversite ile ikili Erasmus anlaşmamız bulunmaktadır.
 
Erasmus dışında akademik işbirliği protokolü kapsamında Amerika Birleşik Devletleri"nden Kore"ye kadar çeşitli ülkelerin üniversiteleriyle akademik işbirliği ant-laşmamız bulunmaktadır.İşbirliği imzalanan üniversitelerden çok sayıda lisans ve lisans üstü öğrenci eğitim ve staj amacıyla Niğde Üniversitesini tercih ederken Niğde Üniversitesinden de çok sayıda öğrenci anlaşmalı üniversitelere gitmektedir.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE GÜÇLÜ TEKNOLOJİK ALTYAPI

Niğde Üniversitesi, her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip eden ve bu doğrultudaki altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen bir üniversitedir.
 
Bilgisayar, internet ağı, laboratuar ve atölye donanımı bakımından öğretim elemanı ve öğrencilerine çok geniş imkânlar sunan Niğde Üniversitesi"nde gerektiğinde öğrencilerin proje ve araştırmaları için özel çalışma ortamları da oluşturulmaktadır.
 
Her eğitim birimine ait internet ve bilgisayar salonlarının yanı sıra Merkez Yerleşke"de ortak kullanıma açık İnternet Erişim Merkezi"nde öğrencilere bilgisayar ve internet hizmeti verilmekte, Merkez Yerleşke başta olmak üzere hemen tüm yerleşkelerde öğrencilere kablosuz internet erişim imkânı da sunulmaktadır.
 
Niğde Üniversitesi, birimlerde yer alan laboratuarlar dışında Merkez Yerleşke"de uluslar arası rekabet gücüne sahip bir Merkezi Araştırma Laboratuarına da sahiptir. Bir Ar-Ge merkezi olarak planlanan bu laboratuarda, öğretim elemanlarının yürüttüğü proje ve araştırma faaliyetlerinde başarılı öğrenciler de görev alabilmektedir.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE ÖĞRENCİ KATILIMI

Niğde Üniversitesi; farklı eğitim yaklaşımlarını teşvik etme, işbirlikçi bilimsel, kültürel ve sosyal projelerdeyer alma, iş hayatı içerisinde üretim ve verimliliği arttırma amacıyla kişilere ve kurumlara yön verme stratejilerine sahiptir.
 
Öğrencilerini çalışma hayatına hazırlama programı kapsamında sanayi kuruluşları ile ortak kariyer planlama günleri, üniversite sanayi işbirliğinde seminer ve kurslar, uygulama ve staj imkânları gerçekleştirilmektedir.
 
Niğde Üniversitesi, kentteki sanayi ve ticaret kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bireysel girişimcilere proje konusunda teknik destek sağlamak ve uygun alanlarda gerektiğinde ortak projeler geliştirmek üzere Proje Geliştirme ve Destekleme Birimi (PROGED) adıyla bir merkez oluşturmuştur. PROGED bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilerinin de aktif olarak görev alması sağlanarak mezuniyet öncesinde iş dünyasını tanıma fırsatları sunulmaktadır.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE ÇİFT ANADAL VE YANDAL İMKÂNI

Öğrencilerinin başarısı kendilerine birçok konuda olduğu gibi, aynı anda iki farklı alanda eğitim görme, diploma ya da sertifika alma imkânı da sunmaktadır.
 
Niğde Üniversitesi, akademik başarılarıyla yüksek performans gösterebileceğini ortaya koyan öğrencilerine ilgi duydukları başka bir alanda uzmanlaşma fırsatı vererek ikinci bir diploma imkânı sağlamaktadır. Üniversitede Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki toplam 19 bölümde çift anadal/yandal uygulanmakta olup başarılı öğrencilerin yararlanmasına imkân tanımaktadır.
 
Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label:DS)

Uluslararası alanda tanınan bir üniversite olmayı hedefleyen üniversite bir büyük başarıya daha imza atarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından verilen ve 2013 yılında Avrupa"da sadece 73 üniversitenin alabildiği; Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label: DS )aldı.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE BARINMA VE ULAŞIM HİZMETLERİ

Niğde Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının büyük bir bölümü devlete ait öğrenci yurtları aracılığıyla yürütülmekte, devlete ait yurtların dışında özel öğrenci yurtları da bulunmaktadır.
 
Niğde Üniversitesi tarafından, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla “Niğde Üniversitesi Öğrenci Kasabası” adıyla öğrenci evlerinin bulunduğu bir yerleşke oluşturulmuştur. Her evde 3 oda ve 1 salon bulunmaktadır. Evlerde kalan öğrencilere buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, uydu sistemi, çalışma masaları, dolaplar, kitaplıklar, ücretsiz internet, sabah kahvaltısı, ücretsiz ulaşım imkânı, dileyen öğrencilere akşam yemeği hizmeti sunulmaktadır.
 
Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içinde 200"e yakın öğrencinin barınmasına imkân sağlayan Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.
 
Niğde"de ev kiralarının ekonomik olması dolayısıyla öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
 
Niğde Üniversitesi yerleşkesinin kent merkezine çok yakın olması ve öğrenci yurtlarının büyük bir kısmının Üniversite Yerleşkesi içerisinde yer alması dolayısıyla ulaşım sorunu söz konusu değildir. Kentin her yerinden hızlı ve ekonomik şekilde ulaşım gerçekleştirilebilmektedir.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE BESLENME HİZMETLERİ

Niğde Üniversitesi eğitim birimlerine ait yemekhanelerde öğrenci ve personele yönelik düzenli yemek hizmeti verilmektedir.
 
Üniversitedeki beslenme hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte ve yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen tüm aşamalarda her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır.
 
Yemek menüsü, 4 çeşitten oluşmakta, diyetisyen tarafından hazırlanan ve öğrenci grubunun özellikleri dikkate alınarak enerji ihtiyaçları karşılanacak şekilde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun aylık menüler belirlenmektedir.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Niğde Üniversitesi Sabiha Şahenk Merkez Kütüphanesi, ülkemiz üniversite kütüphaneleri içerisinde en donanımlı kütüphaneler arasında yer almaktadır.
 
Kütüphanede kullanıcılara 37 binden fazla basılı kitap, elektronik veri tabanları içerisinde 103 binden fazla elektronik kitap ve 61 binden fazla elektronik dergi ile hizmet verilmektedir.
 
Geniş ferah okuma salonlarının yanı sıra kafeterya, sergi salonu, konferans salonu, multimedya salonu gibi sosyal aktiviteler için de gerekli mekânlar bulunan Niğde Üniversitesi Sabiha Şahenk Kütüphanesi"nin her katında kablosuz internet erişimi mevcuttur.
 
Kütüphanede bireysel ve grup olarak çalışmak isteyenler için çözümler üretilmiş grup çalışma odaları ve bireysel çalışma odaları oluşturulmuştur.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF HİZMETLER

Niğde Üniversitesi"nde, öğrencilerin bilimsel çalışma yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini yetiştirmelerine imkân sağlamak için kültürel ve sosyal etkinliklere büyük önem verilmektedir.
 
Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek, kişisel ve sosyal yeteneklerini geliştirmek ve ilgilendikleri alanlarda spor yapmalarını sağlamak üzere her türlü imkân sunulmaktadır.
 
Öğrencilerin spor aktiviteleri için tüm eğitim birimlerinde ücretsiz yararlanabildikleri spor tesisleri bulunmaktadır.
 
Niğde Üniversitesi bünyesinde bulunan spor tesisleri şunlardır;
 
• Gece müsabakalarına uygun aydınlatması olan 1500 seyirci kapasiteli doğal çim futbol sahası ve atletizm pisti,
 
• Soyunma odaları, duşları ve kafeteryası olan toplam 5 adet suni çim futbol sahası,
 
• Futbol (futsal), basketbol, voleybol, hentbol sporlarının yapılabileceği 2 adet çok amaçlı açık spor tesisi ve toplam 4 adet tenis kortu
 
• Her türlü salon sporunun yapılmasına uygun, biri yarı olimpik ölçülerde ve 2300 seyirci kapasiteli, ikisi 450 seyirci kapasiteli, biri 300 seyirci kapasiteli olmak üzere toplam 4 adet kapalı spor salonu,
 
• Modern donanımlara sahip bir fitness salonu,
 
• Olimpik ölçülerde bir atletizm pisti ve futbol sahası (Altyapısı tamamlanmış olup hizmete açılması için çalışmalar devam etmektedir).
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ

Niğde Üniversitesi, boş zamanlarında çalışmak isteyen öğrencilerine kısmi zamanlı (günde en fazla 4 saat) çalışmaimkânı sunmaktadır.
 
Her yıl çok sayıda öğrenci Niğde Üniversitesi"nin çe-şitli birimlerinde kısmi zamanlı çalışmak üzere Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu karşılığı görevlendirilmektedir. Bu sayede öğrenciler hem zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir gelir elde etme, hem de çalışma deneyimi kazanarak hayata hazırlanma imkanı bulmaktadır.
 
Niğde Üniversitesinde, Gençlik Danışma Merkezi adıyla oluşturulan bir birim aracılığıyla öğrencilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
Genel olarak öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı, kendilerinden beklenen akademik başarıya ulaşmaları için onları desteklemeyi, fiziksel sağlıklarının korunmasına yardımcı olmayı ve ruh sağlıklarının korunmasına, geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Gençlik Danışma Merkezi, öğrencilerin her sorunuyla ilgilenebilmektedir.
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fakülteleri

• Eğitim Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
 
• Mimarlık Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yüksekokulları

• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
• Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
Meslek Yüksekokulları

• Bor Halil – Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
 
• Bor Meslek Yüksekokulu
 
• Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Ulukışla Meslek Yüksekokulu
 
• Zübeyde Han. Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu
 
Diğer Akademik Birimler

• Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
 
• Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
 
• Enformatik Bölüm Başkanlığı
 
• Türk Dili Bölüm Başkanlığı
 
• Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Kaşgarlı Mahmut Çin-Uygur Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Niğde Sürekli Eğitim Merkezi
 
• Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
 
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Tel: 0388 225 27 00-02
 
Faks: 0388 225 27 01
 
E-Posta: oidb@nigde.edu.tr
 
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Tel: 0388 225 21 48
 
Faks: 0388 225 23 85
 
E- Posta: erasmus@nigde.edu.tr
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Tel: 0388 225 27 38-39
 
Faks: 0388 225 27 39
 
E-Posta: basin@nigde.edu.tr
 
www.nigde.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna