Pamukkale Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Pamukkale Üniversitesi hakkında bilgi

Pamukkale Üniversitesi hakkında bilgi

   

Pamukkale Üniversitesi hakkında bilgi

Pamukkale Üniversitesi, öğretim kadrosu ve alt yapı imkânları ile yükseköğretim kurumları arasında üst sıralarda bir yere sahiptir. Pamukkale Üniversitesinde ekonomi, sosyal, eğitim, mühendislik, sağlık ve temel bilimler alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmektedir. Yürütülen programların uluslararası tanınırlığını artıran Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi alınmıştır. Uluslararası Akreditasyon Kuruluşlarınca akredite edilen programları her geçen gün artmaktadır. Üniversitede; 4 Enstitü,13 Fakülte, 5 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulunda mevcut 134 alanda önlisans, 99 alanda lisans, 101 alanda yüksek lisans, 31 alanda doktora programlarında tıptan mühendisliğe, iktisadi idari bilimlerden fen-edebiyata, güzel sanatlar, eğitim ve teknik eğitimden ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda yetkin uzmanlardan ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan değişik yelpaze içerisinde eğitim verilmektedir.
 
Pamukkale Üniversitesi araştırma-geliştirme faaliyetleri ile de aynı zamanda bir araştırma üniversitesi olma yolundadır. Uluslararası taranan dergilerde yayınlanan eserler bakımından ülkemiz üniversiteleri arasında ilk yüzde 25 arasında yer almaktadır. Pamukkale Üniversitesi ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından yararlanma sıralamasında da ön sıralarda yer almaktadır.
 
Pamukkale Üniversitesi topluma hizmet alanında da önemli bir düzeydedir. Günlük ortalama 3.500 poliklinik hizmeti veren ve 700 yatak kapasitesi bulunan üniversite hastanesi, yeni birimlerin de ilave edilmesi ile sürekli gelişmekte ve 100.000 metrekareden fazla kapalı alanda hizmetini sürdürmektedir. Önümüzdeki yıllarda açılacak olan yeni hastaneler ile birlikte gelişimini tamamlayacaktır. Mühendislik, iktisadi, idari ve diğer sosyal alanlarda araştırmalar uygulamaya aktarılmakta ve toplumsal katkı üretme adına tüm kurumlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapılmaktadır. Sürekli gelişen Pamukkale Teknokent AŞ"de AR-GE firması sayısı 50"yi geçmiştir. Öğretim üyelerince kurulan firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Öğretim üyelerinin farklı sektörler ile işbirliği faaliyetlerini artırmak ve teknoloji transferini sağlamak için Denizli Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi (DÜSİM) A.Ş kurulmuş ve Teknokent dışındaki firma ve kuruluşlara danışmanlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin projeler yapmaya başlamıştır.
 
Pamukkale Üniversitesi, 1992 yılında Denizli"de kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Denizli Mühendislik Fakültesi, Eğitim Yüksekokulu ve Denizli Tıp Fakültesi ile 1992 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Genç yaşına rağmen hızla gelişen, Aralık 2013 itibari ile 45.000 öğrenci, 1860"ı akademik olmak üzere yaklaşık 5000 çalışanıyla Kınıklı Kampüsündeki tüm fakülte ve sosyal tesisleri ve ilçelerde bulunan mekanları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan Pamukkale Üniversitesi, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine önem veren, bu anlamda dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerle Erasmus, Farabi, Mevlana ve Leonardo projeleri kapsamında ikili iş birliği anlaşmaları imzalayan Üniversite, mobility-öğrenci hareketliliğinde AB Ülkelerinde 3600 Üniversite içinde yapılan sıralamada ilk 100 üniversite içinde yer almıştır.
 
Üniversitelerarası akredite programlar sayesinde öğrencilerine uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip diploma imkanı sunan, Avrupa Üniversiteler Birliği Üyesi bir üniversite olmakla beraber, modern altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanlarını, süreli yayınları öğrencilerinin ve akademisyenlerinin kullanımına sunan kütüphaneye sahiptir. Hemen hemen her gün bir bilimsel etkinliğin (kongre, sempozyum, panel, söyleşi) ve konserin yapıldığı Pamukkale Üniversitesi, öğrencisinin temel ihtiyaçları olan barınma, beslenme ve sağlık konularında da köklü çözümler üreten ve içinde bulunduğu kentten bu konularda tam destek alan bir üniversitedir.
 
Üniversite, kurum kültürü oluşturma ve bu kültürü zaman içerisinde geliştirip gelenekselleştirerek güçlendirme hususlarına, kurulduğu tarihten itibaren büyük önem vermiştir. Bu sebeple, kurum kültürünün sürdürülebilirlik açısından her kurum için ne kadar önemli bir konu olduğunun bilincinde olarak, stratejilerini belirlerken kurumsallaşma ilkelerini ön planda tutmuştur.
 
Üniversitenin misyon, vizyon, ilke ve değerleri doğrultusunda gerçekleştirdiği eğitim, araştırma ve sosyal hizmetleri, yeterlilik esasına dayalı görev dağılımı anlayışı, iç ve dış kontrol/değerlendirme süreçleri, görsel tanıtım unsurlarına verdiği önem, başarı hikayelerini ödüllendirme anlayışı, iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği ortak akıl platformları, ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları ve toplam kalite anlayışı kurumsal gelişime önemli katkılar sağlarken kurum kültürünü de sürekli olarak geliştirmektedir.
 
Pamukkale Üniversitesi toplumda yarattığı etkiyi ve sağladığı katkıları ileride alacağı kararlara yönelik olarak ölçmekte, değerlendirmekte ve aldığı geri bildirimleri yönetim kararlarına yansıtmaktadır.
 
Kurumun misyon, vizyon, ilke ve değerleri incelendiğinde; evrensellik, katılımcılık, yenilikçilik, takım çalışmasını ve performans kültürünü destekleme, operasyonel mükemmelliğin sağlanması için sürekli iyileştirmeyi özendirme gibi stratejik yönetim anlayışının, üniversitenin sahip olduğu kurumsal güçten hareket edilerek oluşturulduğu görülmektedir.
 
Üniversitenin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine ilişkin stratejik amaç, hedef ve göstergelerde, üniversitenin gerçekleştirdiği ve katıldığı bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler, ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları ve bilimsel dergilerinin uluslararası indeks kapsamına girmesi için yapılan çalışmalar, üniversitenin web sayfaları, öğrenci kulüpleri etkinlikleri, medyaya yönelik çalışmalar, ön plana çıkmaktadır. Kurumun görsel kimlik unsurları, kurum kültürünün güçlendirilmesinde etkin rol oynayan önemli faktörlerden biridir.
 
Pamukkale Üniversitesi web sayfaları aracılığıyla gerçekleştirilen uygulamalar ve duyurular, üniversitenin standart hale getirilmiş logosu, amblemleri ve bunların kullanıldığı kurumsal malzemeler, üniversiteyi tanıtıcı basılı ve elektronik ortamdaki materyaller kurum kültürünün görsel kimliğe yansıtılması için ortak kullanıma sunulan araçlardandır. Bu görsel kimlik unsurları, eğitim-öğretim süreçlerinden, düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklere kadar birçok alanda kullanıldığından önemli bir role sahiptir. Denizli ilinin kurumsal/ görsel kimliğini de önemli ölçüde temsil eden bu unsurlar, üniversitenin kültürel ve arkeolojik mirasa katkı kapsamında yaptığı çalışmalar ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır.
 
Toplum ile iç içe bir kampüs kültürü anlayışı çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri, sanatsal/kültürel/ sportif faaliyetler, altyapı ve yeşil/engelsiz kampüs çalışmaları, iç ve dış paydaş ihtiyaç/beklenti belirleme çalışmaları ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 
Üniversitenin halen EUA, Uluslararası Üniversiteler Birliği (International Association of Universities) ve Magna Charta Universitatum uluslararası üyelikleri mevcuttur.
 
Diploma Eki Etiketi (DE) hedefine 2011 yılında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi hedefine ise 2012 yılında ulaşılmıştır.
 
DE (Diploma Supplement), yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen ve mezuniyetle beraber başarılı olarak tamamlanmış olan çalışmaları içerik, düzey, bağlam ve kullanım alanı olarak standart bir şekilde tanımlayan belgedir.DE; kuruma şeffaflık sağlamasının yanı sıra diploma, derece, sertifika gibi vasıfların akademik ve profesyonel olarak tanınmasına yardımcı olmaktadır.
 
AKTS (EuropeanCredit Transfer System, ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanında eğitim öğretim çalışmalarının şeffaflaşmasını ve tanınırlığını sağlayan bir sistemdir. Farklı üniversiteler arasında eğitim öğretim deneyimlerinin paylaşılmasını esas alarak daha fazla öğrenci hareketliliğini sağlamakta ve öğrencilerin farklı üniversitelerde eğitim-öğretim alarak daha esnek dereceler almasını sağlamaktadır.
 
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye"deki üniversiteler arasında DE Etiketine sahip 12. ve AKTS Etiketine sahip 6. üniversite olma başarısına sahiptir.


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Öğrencilerine yer aldıkları eğitim programlarının etkin kazanımlar sağlamasına yönelik çalışmaların yanında farklı eğitim olanakları da sunulmaktadır. Kendi alanının yanında farklı eğitim programlarından da faydalanmak isteyen öğrenciler için çift ana dal ve yan dal uygulamalarından yararlanma imkânı sunulmaktadır.
 
Farabi değişim programı kapsamında 65 ulusal üniversite ile yapılan protokoller çerçevesinde öğrenci değişimi olanağı sağlanarak farklı üniversitelerde öğrenim imkânından öğrenciler yararlanmaktadır.
 
Mevlana değişim programı kapsamında yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında protokol kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılabilmektedir.
 
Eğitimin niteliğinin zenginleştirilmesine önemli katkı sağlayan uluslararası öğrenci ve öğretim elemanları değişimine önem verilmektedir. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine verilen önem neticesinde Sokrates-Erasmus programları kapsamında Avrupa"daki bazı üniversitelerle genel ve ikili anlaşma olarak 297 işbirliği anlaşması imzalanmıştır.Üniversitede diğer AB programlarının gelişmesi için de çalışılmaktadır. Üniversitenin 7 tanesi tamamlanmış, 5tanesi devam etmekte olan 12 Leonardo projesi bulunmaktadır.
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL FAALİYETLERİ

2012 yılı içerisinde öğrenci toplulukları ile birlikte 282 adet Ulusal ve Uluslararası etkinlik organize edilmiş; 14 adet açık ve kapalı alan konserleri düzenlenmiştir. 403 öğrenciye kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma olanağı sağlanmış ve 1.000 öğrenciye de yemek bursu verilmiştir.
 
Üniversite öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanları değerlendirmek, birlikte çalışmak ve sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla toplam 71 öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu kulüplerin 5000"e yakın kayıtlı öğrenci üyesi vardır. Kulüpler; konferans, seminer, sergi, gezi, slâyt gösterisi, tiyatro, sportif turnuvalar, konser ve yarışmalar gibi etkinlikler düzenlemektedir.
 
Pamukkale Üniversitesi toplu etkinliklere yönelik 10.250 metrekare kapalı alanda bir Kongre ve Kültür Merkezine sahiptir. Bu merkez, akademik birimlerin faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerde de kullanılmaktadır. Aynı amaçla spor kompleksinde bulunan salonlar da kullanılabilmektedir. Üniversitenin Kınıklı yerleşkesinde öğrencilerin de yararlanabildiği oldukça nitelikli spor alanları bulunmaktadır. Öğrenciler bu alanlarda arzu ettikleri birçok sporu yapma fırsatına sahiptirler.
 
Üniversitenin tüm yerleşkelerde öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir öğle yemeği hazırlanmaktadır. Yemek üniversitenin merkez yerleşkesinde bulunan merkezi yemekhane ve bazı birimlerde bulunan yemekhaneler aracılığı ile birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin faydalanabileceği alternatiflerle öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin sosyal tesisler ile birimlerde bulunan üniversite tarafından işletilen kantinlerde de beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bunların dışında, üniversite yerleşkelerinin yakınında bulunan çok sayıda restoran ve kafeterya da öğrencilere seçenek sunmaktadır.
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

• Eğitim Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Teknik Eğitim Fakültesi
 
• Teknoloji Fakültesi
 
• Tıp Fakültesi
 
• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
• Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• Diş Hekimliği Fakültesi
 
• Turizm Fakültesi
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI
 
• Denizli Sağlık YO
 
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
 
• Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO
 
• Yabancı Diller YO
 
• Uygulamalı Bilimler YO
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Bekilli MYO
 
• Çivril Atasay Kamer MYO
 
• Denizli Teknik Bilimler MYO
 
• Denizli Sosyal Bilimler MYO
 
• Denizli Sağlık Hizmetleri MYO
 
• Honaz MYO
 
• Buldan MYO
 
• Kale MYO
 
• Tavas MYO
 
• Çal MYO
 
• Acıpayam MYO
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü Rektörlük Binası DENİZLİ
 
Tel : 90–258–296 21 51
 
Faks : 90–258–296 23 32
 
www.pau.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna