Namık Kemal Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Namık Kemal Üniversitesi hakkında bilgi

Namık Kemal Üniversitesi hakkında bilgi

   

Namık Kemal Üniversitesi hakkında bilgi

Üniversite gelişen ve değişen dünyada dinamik yapısıylakendini sürekli yenileyen, bilimsel çalışmalarla bilgiyi yönetebilen, toplum için bireyleri yetiştiren, geleceği inşaeden hedeflerle hızla büyümektedir.
 
2006 yılında kurulan Üniversite, kurulduğu günden bu yana akademik ve idari kadrosunun özverili çalışmasıylaher geçen gün saygın üniversiteler arasındaki yerini alma hedefine yaklaşmaktadır. Kuruluşundan itibaren sürekli büyüme kaydeden Üniversite, 2006 yılında 2 fakülte,1 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 17 birimle akademik hayata adım atarken; bugün 8 fakülte,1 konservatuar, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 7 uygulama ve araştırma merkezi ve 5 bölüm başkanlığı olmak üzere toplam 38 birimle akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yetkin, uzman akademik kadrosu, çağdaş ve donanımlı kampüsle yenilikçi eğitim anlayışıyla öğrencilerine hak ettikleri çağdaş ve kalitelibir üniversite eğitimi sunuyor. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı, uluslararası işbirliklerimizve sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman öğrencilerinin ve toplumun yanında. Elinizde bulundurduğunuz bu kitapçık, Namık Kemal Üniversitesi ile ilgili bilgi vermek ve Üniversitesini daha yakından tanımanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK Rektör


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Erişimi

Merkez Kütüphane, kullanıcıların doğru bilgiye enkısa sürede ulaşmalarını sağlar. Kütüphanedeki basılı temel koleksiyonların yanı sıra elektronik kaynakların sayısı her geçen yıl artmaktadır. Merkez Kütüphanede, kablosuz internet erişimi, DVD izleme salonu ve çalışma alanları bulunmaktadır. Kütüphanede birçok dilde yazılmış kaynağa dünyanın her yerinden erişim sağlanmakta ve günde 2000 üzerinde kullanıcı kütüphanedeki kaynaklardan faydalanmaktadır. Üniversite Merkez Kütüphanesi yeni eğitim öğretim yılında 7 gün 24 saat öğrencilerine hizmet vermektedir. Üniversite sınırları içerisinde internet 300 Mbit/sn internet çıkış hızı ile hizmet vermektedir. Merkez kampus genelinde her noktadan yüksek hızlı kablosuz internet erişim imkanı mevcuttur. Kayıt olan tüm öğrencilerine, üniversitenin @nku.edu.tr uzantılıe-mail adresi otomatik olarak verilmektedir. Üniversite, Android uygulaması, mobil cihazlara uyguntasarlanmış web sayfası facebook ve twitter gibi sosyalmedya araçları ile haber, duyuru paylaşımını etkin birşekilde sağlamaktadır.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Dil

Üniversitenin Avrupa Yabancı Dil Ortak Çerçevesi esaslarına uygun olarak, profesyonel, kültürel ve sosyal hayatta gerekli dil iletişimi yeterliliğinde yabancı dil eğitimi vermektedir. Uluslararası düzeyde verilen yabancı dil hazırlık eğitiminde, en çok 25 kişilik U Mowwwdeliİnteraktif Eğitim Modeli uygulanmakta ve Yükseköğretim Kurulu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından finanse edilen 2 Web Tabanlı Multimedya Dil Laboratuvarında dil eğitimi verilmektedir.
 
Aynı zamanda İngilizce kaynakların öğrencilere sunulduğu Bağımsız Dil Öğretim Merkezinde öğrencilerin İngilizce eğitimine, öğretim elemanları tarafında yardımcı olunmakta ve öğrencilerin kendi seviyelerine uygun okuma kitaplarıyla okumaları ve anlamalarının gelişmesine katkı sağlanmaktadır.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) Sürekli Eğitim Merkezi, yaşam boyu eğitim anlayışıyla düzenlediği kurslarla öğrencilere mezun olduktan sonra CV"lerine ekleyebilecekleri sertifikalar kazandırmaktadır. Bu programlar, isteyen tüm öğrencilere açık olarak düzenlenir ve her bir eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” ve “Başarı Sertifikası” verilir. Programlardan bazıları şunlardır: KPDS-ÜDS, Pratik İngilizce, Genel İngilizce, Auto Cad, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları, İş İngilizcesi, Arc GIS 9.3 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Adobe Photoshop ve 3D Studio Max Eğitimleri.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Merkezi (NKUZEM)

Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminden itibaren fiilen hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"nin İktisat ve İşletme programlarının Türk Dili 2 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri uzaktan eğitimle verilmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ön lisans-Bilgisayar Programcılığı, Lisans – İktisat İşletme Bölümleri, Lisans tamamlama, Hemşirelik ve İlahiyat programları, Lisansüstü-yüksek lisans programları, Hizmet içi eğitim kursları, Sertifikasyon programları, Webinarlar açılması planlanmaktadır.
 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM) Üniversiteler ile Kamu Kurumve Kuruluşlarında çalışan araştırıcılara ve çeşitli sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu analizlerde yardımcı olmak üzere kurulmuş birimlerimizdendir.Dizi Analizi Cihazı, Real-Time PCR, Jel Görüntülemeve Dokümantasyon Sistemi, Akış Sitometrisi, Faz-Kontrastve Floresan Ataçmanlı Işık Mikroskobu, Taramalı ElektronMikroskobu (SEM), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR), Gaz Kromatografisi (GC-MS), İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICPMS), Respirometre ve Tekstür gibi dizayn edilmiş cihaz ve altyapı olanaklarıyla araştırmacılara hizmet vermektedir.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (NAKSAM)

Üniversite Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama- Merkezi (NAKSAM) yurt içi ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili bilimsel inceleme, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıylafaaliyet göstermektedir.
 
Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğreti – mi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (NKÜTÖ- MER)

Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye"yive Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan TÖ- MER, yıliçerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar dil alanında bilinçlendirmeyi amaç edinmiştir.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araş – tırma Merkezi (BALKAM)

Balkan tarihi, ekonomisi, politik, sosyal ve kültürel yapıları hakkında araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve paneller düzenlemek, Balkanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki resmi kurumlarve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıp projeler üreterek,bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurumuştur.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

İşbirliği Protokolleri: Yükseköğretimde uluslararası işbirliğinin ve farklı ülkeler ve üniversitelerden edinilecek bilgi ve deneyimin öğrencilerin bilimsel gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağına inanan Namık Kemal Üniversitesi"nin bugün Asya"dan Avrupa"ya birçok ülke ile işbirliği protokolü bulunmaktadır. Öğrenciler, bu karşılıklı anlaşmalar sayesinde öğrenimlerinin bir bölümünü yabancı bir ülkede, bilimsel anlamda oldukça yeterli üniversitelerde geçirebilmektedirler.
 
Erasmus Değişim Programı: Üniversite, Erasmus Programının geniş ailesine 2007-2008 Akademik Yılında dahil olmuştur. O zamandan bu yana 235 öğrenci Erasmus Değişim Programıyla Avrupa"daki farklı üniversitelerde öğrenim görmüştür. Bugün, Erasmus Programı çerçevesinde Namık Kemal Üniversitesi"nin 18 farklı ülkeden 75 üniversite ile 89 ikili anlaşması bulunmaktadır. Bu sayı her geçen dönem yapılan yenianlaşmalarla sürekli olarak artmaktadır.
 
Farabi Değişim Programı: Üniversite, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerine olanak sağlayan programlar uygulanmaktadır. Üniversite şu ana kadar 55 üniversite ile Farabi Değişim Programı kapsamında ikili anlaşma yapmıştır.
 
Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim verenyükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan Mevlana Değişim Programı Üniversitede 2011 yılında uygulanmaya başlamıştır.
 
Leonardo Da Vinci Değişim Programı: Avrupa Birliği"ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Leonardoda Vinci Programı; kurumlara Avrupa çapında ortaklarla birlikte çalışma, yenilikçi metot ve uygulamaları paylaşma, çalışanlarının bilgi, beceri ve uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlar.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Teknoparklar: Üniversite Teknoparkı, TekirdağMerkez Değirmenaltı Yerleşkesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesi Yerleşkesinde olmak üzere 2 büro ile hizmete geçmiş bulunmaktadır. Teknoparkta yer alan sanayicilerin faaliyetleri ile, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası boyutta rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması süreci desteklenmektedir.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER):

TEKMER, işletmeler ile girişimcilerin, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerinin; KOSGEB mevzuatı kapsamında desteklenmesive inkübasyon hizmeti sağlanması amacıyla “KOSGEB-Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası,Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası” işbirliği tesis edilerek faaliyete geçmiş bulunmaktadır.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sektör Tümleşik Eğitim

Üniversite tarafından geliştirilen ve ülkemizde başka örneği olmayan “Sektör Tümleşik Eğitim” adı verilen bu modelde öğrencilerin pratik yapma sorunu tamamen ortadan kaldırıldığı gibi öğrencilere mezun olduklarında hazır iş fırsatı sunulmaktadır. Buna göre: Çorlu Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri bir yıl boyunca haftanın üç günü sanayide veya kendi sektörlerinde proje çalışması yapmaktadırlar. Sağlık Yüksekokulu öğrencileri de eğitimlerini uygulamalı olarak üniversite hastanesinde gerçekleştirdikleri stajlarla devam etmektedirler.
 
Çorlu Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu"nda çeşitliteknik programlarda okuyan öğrencilere de benzerşekilde sanayi kuruluşları ile işbirliği halinde “Tam Uygulamalı Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Üniversitenin diğer birimlerinde de benzer şekilde saha koşulları ileiç içe uygulamalı eğitim modeli esas alınarak çalışmalar sürdürülmektedir. Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesi"ndeyer alan Ziraat Fakültesi öğrencileri kendi uygulama alanlarında çeşitli uygulama imkânlarından faydalanarak bütünleşik eğitim almaktadırlar.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HAYAT

Üniversite, akademik araştırma ve öğretimin yapıldığıbir kurum olmanın yanında burada bulunan öğrencilerineğitim- öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal yaşamı paylaşabilecekleri bir kampüs olarak tasarlanmıştır. Üniversitenin çeşitli alanlarında yer alan kantinve kafeteryalar, başta Spor Kompleksi içinde bulunan sosyal tesisler olmak üzere farklı birimlere yerleştirilen masa tenisi ve bilardo masaları, langırt, satranç takımlarıgibi olanaklar, öğrencilerin ders dışı zamanlardavakitlerini sağlıklı ve eğlenceli geçirmelerine imkan sağlamaktadır.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Kültürel Etkinlikler

Üniversitede başta gelenekselleşmiş Bahar Şenlikleri bünyesinde olmak üzere pek çok kültürel ve sanatsalfaaliyet düzenlenmektedir. Oldukça geniş biryelpazede düzenlenen konser, konferans, söyleşi, sergi, tiyatro ve oyunlar öğrencileri derslerinin yanı sıra sosyal anlamda kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla organize edilmektedir.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Barınma

Üniversitede öğrenim gören öğrenciler barınma konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaktadırlar. Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan Ayşe Menger Kız Öğrenci Yurdu 107 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu"na ait olan Tekirdağ merkez, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy öğrenciyurtları barınma gereksiniminin büyük kısmını karşılamaktadır. Değirmenaltı Yerleşkesi"nde Kredi ve Yurtlar Kurumu"na ait 616 erkek, 696 kız öğrenci olmak üzeretoplam 1.312 kapasiteli yurt bulunmaktadır. Üniversite Rektörlüğü tarafından yapımı tamamlanan 410 yatak kapasiteli Kampus Kız Öğrenci Yurdu, yeni eğitim öğretim yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. İlçelerde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınma imkanı sağlanmaktadır. Tekirdağ ilindeki pek çok özel yurtda öğrencilerin barınma gereksinimine cevap vermektedir. Ayrıca ilçelerde de özel yurtlar bulunmaktadır. Öğrencilerin,yurtların dışında uygun koşullarda evlerde barınma olanağına da rahatlıkla ulaşmaktadırlar.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Beslenme

Yemekhanelerde uzman diyetisyen ve gıda mühendislerince planlanarak hazırlanan öğle ve akşam yemekleri ile, öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet verilmektedir.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık

Üniversitenin Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Mediko Sosyal Merkezi ve Rehberlik ve Danışma Birimi öğrencilerin sağlığının korunması bakımından önemli birimler olarak hizmet vermektedirler.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Burs

Üniversitenin öğrencileri için çeşitli burs seçenekleri mevcuttur. Öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen karşılıksız burslardan yararlanabilecekleri gibi Üniversite mensuplarınca kurulan “Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerini Destekleme Derneği” tarafından verilen burslara da başvurabilmektedirler.
 
Bunun yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından da Üniversite öğrencilerine eğitim bursu verilmektedir. Bu burslarla ilgili duyurular, akademik birimlerin panolarında ve web sayfalarında yer alır.
 
Üniversite, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacını karşılayacak şekilde öğrenci yemek bursu da sağlamaktadır. Bunlara ek olarak öğrenciler, ders saatleri dışındaki zamanlarda üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışabilmektedirler.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR

Üniversitede öğrencilerin ve personelin sağlıklı yaşam çerçevesinde ihtiyaç duydukları sportif faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri Spor Kompleksi bulunmaktadır. Spor Kompleksinin içinde kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, fitness ve aerobik salonları, hamam ve sauna bulunmaktadır.
 
Spor Kompleksi önündeki açık alan ise yapılan düzenlemelerle yürüyüş ve koşu parkuru olarak kullanılmaktadır. Kompleks sayesinde öğrencilere eğitim hayatlarının yanı sıra ilgilendikleri sportif alanlarda çalışmalarını sağlamak ve kendilerini geliştirmeleri ile; öğrenci ve personele sağlıklı ve temiz bir ortamda spor yapma imkanı verilmektedir.
 
Öğrenciler, yüzme havuzu ve spor salonundan daha önceden belirlenmiş programlar dahilinde internet üzerinden randevu alarak kolayca faydalanabilmektedir. Spor Kompleksinde deneyimli antrenörler eşliğinde yüzme, fitness, pilates, vb. kursları verilmektedir. Ayrıca Merkez Değirmenaltı Yerleşkesinde 4.000 kişilik Kapalı Tribünlü Stadyum yapımına başlanmıştır.
 
Öğrenciler çok farklı alanda kurdukları topluluklarla eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere yıl içinde sayısız etkinlik gerçekleştirmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı topluluk faaliyetleri ve etkinliklerine tam destek vererek, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Üniversite, öğrenci topluluklarına verilen desteğin yanında, personelin ve öğrencilerin beden – ruh sağlığını korumak, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak amacıyla yıl içinde birçok konuda ücretsiz kursların da düzenlenmesini sağlamaktadır.
 
Bugün NKÜ öğrencilerinin farklı alanlarda kurdukları 50 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Akademik yılbaşında ya da yıl içinde bu topluluklara üye olabilen öğrenciler topluluğun amacına uygun çalışmalara katılır, etkinliklerde bulunur ve bu sayede sadece öğrenimini gördüğü programda değil farklı alanlarda da kendisini geleceğe hazırlar.
 
Üniversite personeli ve öğrencilerinin beden-ruh sağlığını korumak, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak amacıyla Üniversitede 25 farklı alanda ücretsiz kurs açılmıştır.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

• AR-GE İnovasyon Topluluğu
 
• Aşçılık Topluluğu
 
• Atatürkçü Düşünce Topluluğu
 
• Avrupa Öğrencileri Topluluğu
 
• Basketbol Topluluğu
 
• Bilişim Topluluğu
 
• Bio Medikal Tekno. Araş. Ve Geliş. Top.
 
• Bisiklet Topluluğu
 
• Biyosistem Topluluğu
 
• Çevre Topluluğu
 
• Dağcılık ve Kampçılık Topluluğu
 
• Ekonomi Topluluğu
 
• Fotoğraf Topluluğu
 
• Francofolie Topluluğu
 
• Genç Kimyagerler Topluluğu
 
• Genç Tema Topluluğu
 
• Gıda Topluluğu
 
• Gönüllü İtfaiyeciler Topluluğu
 
• Halk Dansları Topluluğu
 
• Havacılık Topluluğu
 
• İşletme ve Girişimcilik Topluluğu
 
• Kalite ve Verimlilik Topluluğu
 
• Kişisel Gelişim Topluluğu
 
• Matematik Topluluğu
 
• Medeniyet ve DüşünceTopluluğu
 
• Müzik Topluluğu
 
• NKU Robot Topluluğu
 
• NKÜ Beşiktaşlılar Topluluğu
 
• NKÜ Çorlu Genç Girişimciler Topluluğu
 
• NKÜ Genç Edebiyatçılar Topluluğu
 
• Satranç Topluluğu
 
• Su Altı Topluluğu
 
• Tarih Topluluğu
 
• Tekstil Mühendisliği Topluluğu
 
• Tenis Topluluğu
 
• Tıp Topluluğu
 
• Tiyatro Topluluğu
 
• Trekking Topluluğu
 
• Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği
 
• Öğrenci Topluluğu (IEEE)
 
• Uzakdoğu Sporları Topluluğu
 
• Voleybol Topluluğu
 
• Yelken Topluluğu
 
• Yüzme Topluluğu
 
• Zootekni Topluluğu
 
• NKÜ Yoga Topluluğu
 
• Arama Kurtarma Topluluğu
 
• Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat Topluluğu
 
• Biyoteknoloji Topluluğu
 
• NKÜ Türk Kızılayı Topluluğu
 
• NKÜ Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fakülteleri

• Çorlu Mühendislik Fakültesi
 
• Fen Edebiyat Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• Tıp Fakültesi
 
• Veteriner Fakültesi
 
• Ziraat Fakültesi
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yüksekokulları

• Beden Eğitimi ve Spor YO
 
• Sağlık Yüksekokulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

• Çerkezköy MYO
 
• Çorlu MYO
 
• Hayrabolu MYO
 
• Malkara MYO
 
• Marmara Ereğlisi MYO
 
• Muratlı MYO
 
• Sağlık Hizmetleri MYO
 
• Saray MYO
 
• Şarköy MYO
 
• Sosyal Bilimler MYO
 
• Teknik Bilimler MYO
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Merkezleri
 
• Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM)
 
• Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM)
 
• Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM)
 
• Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
 
• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKUZEM)
 
• Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM)
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğe Bağlı Bölümleri

• Beden Eğitimi
 
• Türk Dili
 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi •
 
Güzel Sanatlar
 
• Yabancı Diller
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Rektörlük Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi Merkez/Tekirdağ
 
Tel : 0 282 250 00 00
 
Faks : 0 282 250 9900
 
www.nku.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna