Hitit Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Hitit Üniversitesi hakkında bilgi

Hitit Üniversitesi hakkında bilgi

   

Hitit Üniversitesi hakkında bilgi

Binlerce yıl Hitit medeniyetinin varlığını sürdürdüğü Çorum ilinde yer alan Hitit Üniversitesi; uluslararası standartlarda eğitim veren, ülkemize ve millî değerlerine bağlı, araştıran, sorgulayan, bilimsel becerilerini uygulayan, dünyadaki gelişmeleri takip eden mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi bu amaçla, ülke çapında her biri kendi sektöründe uzmanlaşmış, nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Erasmus programı ile çeşitli öğrenci değişimleri gerçekleştirerek öğrencilerinin bilimsel gelişmeleri yerindeve yakından takip edebilmelerine böylelikle bilimsel gelişimlerine olanak tanımakta, üniversiteye gelenöğrencilerin de üniversiteyi tanımalarına ve bilgi alışverişinde bulunarak ortak çalışmaların yapılmasına zemin oluşturmaktadır.
 

Hitit Üniversitesi, coğrafi ve stratejik konum bakımından önemli bir il olan Çorum"da yer almaktadır. Çorum ilinin nüfusu yaklaşık 240 bindir. Çorum ili coğrafi bakımdan Ankara, Samsun gibi illere yakındır ve Ankara – Samsun arasında geçiş bölgesinde bulunmaktadır. İç Anadolu"yu Karadeniz"e bağlayan merkezi bir noktada yer alan Çorum, sanayi ve ticaret potansiyeli yüksek bir ildir. Bu da üniversite eğitimi esnasında hem uygulama yapma hem de istihdam olanaklarını artırmaktadır.
 
Üniversite, AR-GE faaliyetlerine ve teknolojik gelişmelere özel önem vermektedir. Çorumlu sanayicilerve üniversite arasında zaman zaman iş birliği gerçekleştirilmekte, ortak katkılar sağlayacak, öğrencilerleişveren arasında köprü oluşturacak projelere imza atılmaktadır. Örneğin Mühendislik Fakültesi yerleşkesinde hem öğrencilerin uygulama yapabilecekleri hem de sanayicinin yararlanabileceği bir niteliğe sahip “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” nın açılmasıyla hem Çorum"a hem de öğrencilere büyük bir katkı ve gelişim sağlanmıştır. Hitit Üniversitesinin bu atılımlarıyla nicel ve nitel gelişim oranları oldukça yükselmektedir.
 
Ayrıca Çorum; Hitit Uygarlığı"na ev sahipliği yapmış, tarihî ve kültürel zenginliklerle çevrili bir ildir. Hattuşa, Şapinuva ve Alacahöyük gibi tarihî yerler, her yıl yüzlerce turisti buraya çekmektedir. Dolayısıyla, Hitit Üniversitesi kültürel dinamizmin de yüksek olduğu bir ilde bulunmaktadır. Hitit Üniversitesi adını da bu özelliklerden dolayı, Hitit uygarlığından almıştır. Zengin kültürel mirasa sahip bir ilde kurulmuş olan üniversite, bünyesinde barındırdığı Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile tarihî araştırmalara, arkeolojik çalışmalara ve kültürel gezilere programlarında yer vermektedir. Ayrıca merkez kütüphanesiyle kültürel, bilimsel araştırma olanağı sunmakta ve mevcut kaynaklarını her geçen gün artırmaktadır.
 
Üniversitenin merkez yerleşkesinde bulunan merkez kütüphanesinden başka her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde birim kütüphaneleri bulunmaktadır. Öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların bilgi ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki bilimsel gelişmeleri günü gününe izlemelerini sağlayan ve eğitim-öğretim, araştırma programlarını destekleyen güçlü bir altyapıya sahip olan Merkez Kütüphanemiz, modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri vermektedir. Sayısı 41 bine varan basılı kaynak, 85 bine yaklaşan e-kitap, 40"ı aşan veri tabanı, 1000"e yakın süreli yayın ve 35 bin e-derginin bulunduğu kütüphanemizde, kullanıcıların YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi Merkez Kütüphane web sayfası ile de bulundukları her yerden kütüphane kataloğunu taramaları ve online veri tabanlarından faydalanmaları mümkündür.
 
Hitit Üniversitesi; 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 9 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesiile sayısı 12 bin 500"ü aşkın öğrenciye hizmet vermektedir.
 
Akademik personel sayısı 550"ye yakın olan üniversitede, 330"u aşkın idari personel görev yapmaktadır.
 
Lisansüstü eğitim de veren Hitit Üniversitesi"nin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri"nde eğitim-öğretim gerçekleştirilmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü bölümler şunlardır: İşletme, İktisat, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Arkeoloji, Tarih, İslam Tarihi ve Sanatları ile Siyaset ve Sosyal Bilimler. Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü bölümler ise şunlardır: Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, ve Fizik.
 
Açtığı bölüm ve programların bölgenin koşullarına uyum göstermesi ve istihdam garantili olmasına özen gösteren Hitit Üniversitesi, böylelikle öğrencilerini Türkiye"de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ve iş imkânı yönüyle ön plana çıkan Mekatronik, Lojistik, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği gibi programlarla buluşturmaktadır.
 
Hitit Üniversitesinin olanakları ve çalışmaları bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Hitit Üniversitesi, “Topluma Hizmet Projesi” ile yöre halkına ve geleceğin üniversite öğrencilere faydalı uygulamalar gerçekleştirmektedir. Üniversite, toplumun sorunlarını ve çözüm yollarını gösteren paneller ve etkinlikler düzenlemektedir. Hitit Üniversitesi, genç girişimcilerin yetişmesine, girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına önem vermektedir. Bu amaçla, Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) sertifika programları düzenlemektedir. Üniversite, Mühendislik Fakültesi yerleşkesinde Merkezi Araştırma Laboratuvarında AR-GE çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca üniversitesanayi iş birliğini geliştirmek adına TEKNOKENT projesi hayata geçirilmiştir.
 
Üniversite, Türkiye"deki engelli nüfusunun da farkında ve bilincinde bir üniversite olarak, onları hayata kazandırmak ve başarılarına olanak kazandırmak amacıyla “Engelsiz Üniversite Birimi”ni oluşturmuştur. Engelsiz Üniversite için engelsizlerin, engellileri daha iyi anlaması, sorunlara duygusal yaklaşmak yerine bilimsel ve çözüm üreten bir yaklaşıma öncülük ederek eğitimcilerin eğitilmesi de üniversitenin amaçları arasında yer almaktadır.
 
Üniversite, Anadolu"nun çok çeşitli dil ve etnik yapısıyla zengin bir ülke olduğunun bilincinde olarak bukültürlerin kaynaşmasına, barışın ve kardeşlik duygusunun pekiştirilmesine de önem vermektedir. Bu amaçla, Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜHAM) etkinlikler düzenlemektedir.
 
Üniversiteye gelen öğrencilere yaşamın her alanında eğlenirken öğrenebilecekleri, bilgi ve becerilerinigeliştirebilecekleri olanaklar sunulmaktadır. Bunların arasında teknik geziler, kültür ve sanat etkinlikleri, bahar şenlikleri, spor organizasyonları yer almaktadır. Kısacası, Hitit Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirirken aynı zamanda sosyal yaşama da hazırlamaktadır.
 
BURS OLANAKLARI

Öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumunun Bursu, ücretsiz beslenme ve kısmi zamanlı çalışan burslar verilmektedir.
 
BARINMA OLANAKLARI

Çorum merkezde 1.700 kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumunun kız – erkek karma yurdu ve Çorum merkez veilçelerinde de çok sayıda özel öğrenci yurdu ve apartlar bulunmaktadır.
 
YERLEŞKE

Hitit Üniversitesinin Çorum merkezde 7 yerleşkesi, ilçelerinde ise 4 yerleşkesi bulunmaktadır. Toplamda 11 yerleşkede üniversite eğitim – öğretimini sürdürmektedir.
 
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE YURTDIŞI İMKÂNLARI

Erasmus Programı"nı en iyi biçimde yürüten Üniversitede öğrencilerin, dünyanın dört bir tarafından anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde değişim öğrencisi olarak eğitim görebilirler. Hitit Üniversitesi AB ülkeleri ile yürüttüğü akademik değişim programlarının yanı sıra dünyanın dört bir tarafından çok sayıda üniversite ile de ilişkilerini sürdürmektedir. İşbirliği protokolü imzalanan yurtdışı üniversiteleri ile yapılan ortak çalışmalarla çok sayıda araştırma imkânı yaratılarak uluslararası bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bu işbirliği protokolleri kapsamında, ortak bilimsel araştırmalar, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, ortak bilimsel toplantılar, proje çalışmaları, eğitim amaçlı diğer etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
 
Bu çerçevede 11 farklı ülkeden 25 üniversite ile Erasmus anlaşması imzalanmıştır. Şimdiye kadar sayısı 165"i aşkın öğrenci bu programdan yararlanarak yurt dışına öğrenim görmek için gitmiştir. Farabi Değişim Programı kapsamında 72 üniversite ile, Mevlana Değişim Programı kapsamında 5 ülkede 15 üniversiteyle ve 38 üniversite ile Eğitim ve Araştırma İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır.
 
FAKÜLTELER

• Fen Edebiyat Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Tıp Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 
• Veteriner Fakültesi
 
YÜKSEKOKULLAR
 
• Sağlık Yüksekokulu
 
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Meslek Yüksekokulu Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Sungurlu Meslek Yüksekokulu İskilip Meslek Yüksekokulu Alaca Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
ADRES

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE
 
Tel: 0 364 219 19 19
 
Faks: 0 364 219 19 38
 
www.hitit.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna