İstanbul Medeniyet Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » İstanbul Medeniyet Üniversitesi hakkında bilgi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi hakkında bilgi

   

İstanbul Medeniyet Üniversitesi hakkında bilgi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010"da Türkiye Cumhuriyeti"nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu. 11 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 enstitüden oluşan üniversitenin ana yerleşkesi, İstanbul Anadolu Yakası D-100 Karayolu üzerinde Üsküdar ve Kadıköy ilçe sınırlarındadır.
 
Üniversite; yüksek lisans eğitimine 2011-2012 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde, lisans eğitimine ise 2012-2013 eğitim-öğretimin güz döneminde başlamıştır. İMÜ, 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Edebiyat Fakültesi (Tarih, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı) ve Siyasal Bilgiler Fakültesi (İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri) ile lisans eğitimine başladı. 2013- 2014 eğitim-öğretim döneminde de Tıp Fakültesine öğrenci alımı ile eğitim-öğretim sürecini sürdürmeye devam etmektedir.
 

Misyon
 
Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel değerleri katan özgün bir üniversite olmak.
 
Vizyon
 
Medeniyeti çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen, bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi ve girişimci bir dünya üniversitesi olmak.
 
Bu vizyon çerçevesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye"de lisans eğitimine ağırlık veren mevcut üniversitelerden farklı olarak yüksek lisans ve doktora programları ağırlıklı bir araştırma üniversite olmayı hedeflemektedir.
 
Bu hedeflere alanında öncü, üretken, araştırmacı ve uluslararası tecrübesi olan akademik kadro ile ulaşmayı amaçlamaktadır. Üniversitede, ülkemizdeki bilim insanlarının yanı sıra yurt dışındaki bilim insanları da sürekli ya da geçici görevlendirmelerle istihdam edilecektir. Şu anda akademik kadroda bulunan 200"e yakın öğretim üyesi de bu özellikleri taşıyan seçkin akademisyenlerden oluşmaktadır.
 
Uluslararası kalite standartlarında bir eğitim anlayışı ile eğitimde uluslararası akreditasyon sağlayacaktır. Planlamada nihai öğrenci sayısını 15.000 olarak belirleyerek, lisans ve lisansüstü öğrenci oranını yüzde 50 olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Böylece uluslararası bir araştırma üniversite olma hedefini sürdürme kararlılığındadır.
 
Klasik eğitimden ziyade aktif eğitim uygulaması yaparak öğrenci odaklı, tartışmalı ve problem çözmeye dayalı bir eğitim sistemi planlamıştır. Bu sistemle özgür düşünebilen, kendi kültüründen aldığı ilhamla yenilikçi ve üretken düşünceye sahip, dürüst, ülke menfaatlerini kendi menfaatlerinin üstünde tutan, içinde bulunduğu topluma düşünceleri ile yön verebilen, gelişimci ve girişimci bireyler yetiştirmeyi planlamaktadır.
 
Üniversitede tahsis edilen ve devir işlemleri tamamlanan İstanbul"un Anadolu yakasında Göztepe"de D-100 Karayolu"nun her iki tarafındaki 278 dönümlük alan üzerinde Üniversitenin Master plan çalışmaları devam etmektedir. Üniversitenin rektörlük binası, fakülteler, enstitüler ve yüksekokulların yer alacağı ana yerleşke projesinde ayrıca, sosyopark, teknopark, merkezi kütüphane, kongre merkezi, araştırma ofisleri, uzaktan eğitim merkezi, sürekli eğitim merkezi gibi çok sayıda önemli birim ve merkezler yer alacak. En kısa zamanda tamamlamayı hedeflediği bu proje ile İstanbul"un tarihi ve kültürel dokusuna uyum sağlayacak, doğaya saygılı, yeşili koruyan güzel bir kampus oluşturma yolundadır.
 
Üniversite de, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortak kullanımına yönelik 25 Mayıs 2011 tarihinde protokol imzalamıştır. Böylece “T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ismini alan hastanede; sağlık alanında eğitim ve uygulama hizmetlerini üniversite kendi bünyesinde yürütecektir. Modern tıbbın her alanında hasta memnuniyetini artırmak, nitelikli ve deneyimli personel ile lider uygulamalara imza atmak için hastanemizin mimari projesi de tamamlandı. Yarım asırlık tecrübesi ve yenilenen yüzüyle 2015 yılında hizmete girecek yeni hastane modern binasında eğitim ve araştırma uygulamalarını sürdürecektir.
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik ve idari kadrosuyla, öğrencileriyle, yerleşkesiyle, hastanesiyle, kütüphanesiyle, yaptığı araştırmalarıyla dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüz ve geleceğin dünyasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi en önemli bilgi üretim merkezlerinden biri olacaktır.
 
11 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 enstitüden oluşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde şu fakülte, yüksekokul ve enstitüler yer almaktadır:
 
OFİS VE KOORDİNATÖRLÜKLER

• Uluslararası Ofis
 
• Teknoloji Transfer Ofisi
 
• Ortak Temel Dersler Koordinatörlüğü
 
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 
• Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
 
• Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü
 
• Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü
 
• Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü
 
• Erasmus Programı Koordinatörlüğü
 
• Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
 
• Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
 
• Patent Ofisi • Yabancı Diller Redaksiyon Ofisi
 
• Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğü
 
NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ?
 
Çünkü;
 
• 11 fakülte, 4 enstitü ve 2 yüksekokuldan oluşan yeni nesil devlet üniversitesi,
 
• Yenilikçi ve girişimci bir üniversite kararlılığı,
 
• Bilim ve teknolojinin üretildiği, araştırma odaklı özgün bir üniversite,
 
• Dünya vizyonuna sahip genç nesiller yetiştirme hedefi,
 
• Araştırma odaklı bir eğitim müfredatı,
 
• Öğrencilerine uluslararası alanda yarışabilmeleri için İngilizce hazırlık ve çoğu programlarda en az yüzde 30 İngilizce eğitim,
 
• Farklı ülkelerdeki üniversitelerle uluslararası işbirliği,
 
• İnsan ve toplum odaklı çalışmalarıyla medeniyetleri buluşturması,
 
• Genç, aktif, dinamik ve alanında başarılı bir akademik kadro,
 
• Şehir merkezinde kolay ulaşılabilir bir kampüs,
 
• Öğrencilerine akademik, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinde profesyonel ekip desteği,
 
• Modern bir kampüs ve zengin bir araştırma kütüphanesi,
 
• Öğrencilerine demokratik bir ortam, • Araştırma odaklı olmanın getirdiği %40 lisansüstü öğrenci hedefi,
 
• Öğrencilerine, öğrenci değişim programları ile dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alma fırsatı,
 
• Yenilikçi bir anlayışla ulusal ve uluslararası birçok konferans, panel, etkinlik organizasyonu.
 
SOSYAL OLANAKLAR

Sadece eğitim ve öğretimi ile değil sosyal ve kültürel faaliyetleriyle de öncü olmayı hedefleyen üniversite, akademik yaşamın gerekliliği olarak öğrenci topluluklarına önem vermektedir.
 
Öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmelerini; bilgi, beceri ve yaratıcılıklarının arttırılması bilincinde olan üniversite, çağdaş bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle öğrencilerinin kişisel gelişimlerini tamamlamalarını hedeflemektedir. Bu amaçlarla kurulan İMÜ Öğrenci Toplulukları; öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda çeşitlilik gösterecektir. Başlıca Öğrenci Toplulukları; Tiyatro Topluluğu, Spor ve Kültür Topluluğu, Edebiyat Topluluğu, Medya ve İletişim Topluluğudur.
 
ÜNİVERSİTENİN SAHİP OLDUĞU FİZİKSEL OLANAKLAR
 
Üniversite de tahsis edilen ve devir işlemleri tamamlanan İstanbul"un Anadolu yakasında Göztepe"de D-100 Karayolu"nun her iki tarafındaki 278 dönümlük alan üzerinde Üniversitenin Master plan çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Üniversitenin rektörlük binası, fakülteler, enstitüler ve yüksekokulların yer aldığı ana yerleşke projesinde ayrıca, sosyopark, teknopark, merkezi kütüphane, kongre merkezi, araştırma ofisleri, uzaktan eğitim merkezi, sürekli eğitim merkezi gibi çok sayıda önemli birim ve merkezler yer almaktadır. En kısa zamanda tamamlamayı hedeflediği bu proje ile İstanbul"un tarihi ve kültürel dokusuna uyum sağlayacak, doğaya saygılı, yeşili koruyan güzel bir kampus oluşturacaktır. (Kampüs projesiyle ilgili klasör ekte yer almaktadır) Bu kampüste ulusal ve uluslararası tüm yayınlara erişim imkânının sağlanacağı 24 saat hizmet veren bir kütüphane planlanmıştır. Bu kütüphane sadece bilimsel yayınlara ulaşım imkânının sağlanacağı bir mekan olmakla kalmayacak, aynı zamanda öğrenci ve öğretim üyelerinin her zaman kullanabilecekleri yaşam alanı olacaktır.
 
Sağlık alanında eğitim ve uygulama hizmetlerini etkin bir şekilde karşılamak amacıyla üniversite 25 Mayıs 2011 tarihinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu işbirliği ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimini aynı zamanda tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini bu hastanede etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. (2015"te tamamlanacak hastane projesi ekte yer almaktadır)
 
BURS OLANAKLARI

 
Yasal mevzuat üniversite bütçesinden burs verilmesine izin vermemektedir. Ancak dışardan gerek kamu, gerek özel kuruluşlardan üniversiteye tahsis edilen bursları üniversitenin akademik personelinden oluşturulan burs komisyonu aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerine ulaştırmaktadır. Genel olarak kriterleri; devletten ve özel vakıflardan burs almayan, maddi durumu zayıf olması ile öğrencinin derslerinde başarılı olmasıdır. Ancak maddi imkanı olmayan öğrencilere yemek bursu verilmektedir.
 
FAKÜLTELER

• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
 
• Sanat ve Tasarım Fakültesi,
 
• Edebiyat Fakültesi,
 
• Fen Fakültesi,
 
• Hukuk Fakültesi,
 
• Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 
• Eğitim Bilimleri Fakültesi,
 
• Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
 
• Tıp Fakültesi,
 
• Sağlık Bilimleri Fakültesi,
 
• Turizm Fakültesi
 
YÜKSEKOKULLAR

• Yabancı Diller Yüksekokulu,
 
• Sivil Havacılık Yüksekokulu
 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
 
• Medeniyet Araştırmaları Merkezi
 
• Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Sosyopark
 
• Çocuk Eğitim ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Yenilikçilik ve Girişimcilik Merkezi
 
• Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
• Teknopark
 
• Merkez Araştırma Laboratuvarı
 
ADRES

Göztepe Yerleşkeleri

Tel : 0216 280 33 33
 
Faks : 0216 602 28 05
 
Güney Yerleşkesi (Rektörlük)
 
D-100 Karayolu
 
Merdivenköy Mevkii No:6
 
Göztepe, Kadıköy / İstanbul
 
Kuzey Yerleşkesi (Fakülteler – Enstitüler) Ünalan Mah. D-100 Karayolu, Yanyol 34700 Üsküdar / İstanbul
 
Sağlık Yerleşkesi (Hastane)
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Doktor Erkin Caddesi Kadıköy / İstanbul
 
Tel: 0216 566 40 00
 
Maltepe Yerleşkesi (İngilizce Hazırlık )
 
Cevizli Mahallesi Gürbüz Sok.No: 6
 
Maltepe / İstanbul
 
Tel : 0216 280 21 30
 
Altunizade Yerleşkesi (İSMAM)
 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 
Medeniyet Araştırmaları Merkezi
 
Mahir İz Caddesi
 
No: 17 Altunizade, Üsküdar /İstanbul

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna