Ardahan Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Ardahan Üniversitesi hakkında bilgi

Ardahan Üniversitesi hakkında bilgi

   

Ardahan Üniversitesi hakkında bilgi

Ardahan Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi"nin 22 Mayıs 2008 tarihînde kabul ettiği 5765 sayılı kanun ile kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir.
 

MİSYON
 
Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. Özgüven ve sorumluluk bilinci yüksek, temsil yeteneği olan, evrensel yetkinliklere ve etik değerlere sahip, iş ve eğitim dünyasının tercih ettiği bireylerin gelişmesi için değer yaratmak.
 
VİZYON
 
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve cumhuriyet değerlerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.
 
TEMEL İLKELER

BİLİMSELLİK
 
Bilgi kendisine değer veren ve sahip olan insanları ve toplumları, diğer insan ve toplumlardan üstün kılan yüce bir değerdir. Bu nedenle Ardahan Üniversitesi var olan bilgiye ulaşmayı, bilgiyi anlamayı, yorumlamayı ve yeniden üretmeyi kabul eder. Bu süreçteki her türlü kısıtlama ve engelin karşısında duracaktır. Bilginin üretilmesi ve paylaşılması için gerekli akademik ve ekonomik ortamı kurmayı amaç edinmiştir. Böyle bir ortamın varlığını tüm akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri ile oluşturabileceği gerçekliğini kabul etmektedir.
 
TOPLUMSALLIK
 
ARÜ akademik ve idari personeliyle, öğrencisiyle yakın ve uzak çevresiyle sürekli etkileşim içindedir. Ardahan Üniversitesi bölgemiz ve ülkemizin yanı sıra; insanlığımızın sorunlarına da çözümler arayacak bilim insanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. ARÜ, bölgesi için bir umut olurken; ülkesi ve uluslararası toplumun sorunlarına ışık tutan akademik gökkuşağının bir rengi olmayı hedef edinmiştir.
 
NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRME
 
Öğrencilerinin geleceğin dünyasını biçimlendirecek nitelikte bir eğitim almaları ana hedefleri arasındadır. Zira nitelikli insan gücü ülkemizin ve insanlığın en değerli servetidir. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin bilimsel referansları temel düstur edinen; araştırmayı, yaratıcılığı, girişimciliği, ahlaki ve insani değerlere saygıyı, hoşgörülülüğü, farklılıklara saygıyı öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı gelişmiş, çağdaş ve demokrat bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.
 
EĞİTİMDE SÜREKLİLİK
 
Üniversitenin tüm akademik ve idari kadrosu, öğrencisi ve mezunları toplumun tüm kesimini eğitime ve katılıma özendirerek; eğitimin devamlılığı için gerekli ortamın sağlanmasını amaç edinir.
 
DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM

ARÜ, öğretim elemanlarının ve çalışma alanlarının birbiriyle bağımsız alanlar olmalarını engellemek, birimler arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla enstitüler, araştırma ve uygulama merkezleri kurarak bu hedefin gerçekleşmesini sağlar.
 
ÖĞRENCİYE DESTEK
 
ARÜ maddi olanaksızlıklar dolayısıyla eğitim hayatına devam edemeyecek düzeydeki öğrencilerine destekte bulunarak toplumun nitelikli bireyleri olmaları için eğitim hayatlarına devam edebilmelerini sağlayıcı fırsatlar sunar. Ayrıca bütün öğrencilerin rahat bir biçimde eğitim hayatlarını devam ettirebilmeleri için maddi ve manevi her türlü desteği sağlar.
 
FAKÜLTELER
 
• İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi
 
YÜKSEKOKULLAR
 
• Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
 
• Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Çildir Meslek Yüksekokulu
 
• Göle Meslek Yüksekokulu
 
• Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
ADRES
 
Kaptanpaşa Mah. Milli Egemenlik Parkı Karşısı Merkez/ Ardahan
 
Tel : 0 478 211 50 00
 
www.ardahan.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna