Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi

Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi

   

Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi

Atatürk Üniversitesi, kuruluş ilkelerinden aldığı güç, benimsediği evrensel değerler ve çağdaş açılımlarla yükselişini her alanda sürdürmekte olan Türkiye Cumhuriyeti"nin saygın yükseköğretim kurumlarından biridir.
 
Üniversite bugün Cumhuriyet"in temel ilkeleri ışığında, Atatürk Üniversitesi gençliğini yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamakta ve yarınlara güvenle bakmaktadır.
 
Atatürk Üniversitesi Ailesi, ismini onurla taşıdığı Atatürk"ün ilke ve devrimlerine bağlı, demokratik, laik; Cumhuriyetimizi içselleştiren çağdaş, erdemli ve sosyal hukuk devleti anlayışına sahip bireyler olarak, Cumhuriyetimize yeni eserler katarak yükselmesini ve sonsuza dek yaşamasını hedeflemiştir.
 
Kurulduğu günden bugüne, ülkemizin hızla kalkınması ve çağdaş uygarlığın üreten, yaratıcı, yapıcı ve seçkin bir ortağı haline gelebilmesi için, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş, ileriyi hedefleyen ve bilimi kendine ilke edinmiş öğrencileri yetiştirmek; bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında ileri düzeyde eğitim ve öğretimin temel faktör olarak kabul edilişinden hareketle çeşitli meslek alanlarında yüksek kalitede, nitelikli eleman yetiştirmek; araştırmalar yapmak; elde edilen bilimsel verileri yayınlanarak faydaya dönüştürmek; temel ve uygulamalı bilimlerde projelerin bilim dünyasına duyurulmasını sağlamak, ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesine katkıda bulunacak bilgi ve teknolojileri üretmek, Atatürk Üniversitesi"nin temel amaçları arasında yer almaktadır.
 
Kuruluş amaçlarından ilkini bilimsel açıdan gerçekleştiren ve “Üniversite kuran üniversite” sıfatını taşıyan Atatürk Üniversitesi, 25. Üniversitelerarası Kış Oyunları"na ev sahipliği yaparak, hem bölge kalkınmasına katkıda bulunmak hem de Üniversitenin uluslararası platformda tanınmasını sağlamanın gururunu taşımaktadır.
 
Sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi, sosyo-kültürel imkânlarıyla dinamik, kaliteyi gözeten ve ilerlemeye odaklı bir yükseköğretim kurumu olan Atatürk Üniversitesi, sizlere bir dünya vatandaşı olma yetkinliğini kazandırmayı, dünyayla etkileşim içinde hareket alanlarınızı geliştirmeyi, disiplinler arası düşünme yetisi kazandırmayı, gerçek problemleri farklı bakış açıları ile çözme yeteneklerinizi geliştirmenin fırsatlarını, yollarını sunmak üzere sizleri kucaklamaya hazırdır.


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ"NİN TARİHÇESİ
 
Erzurum, bir üniversiteler, kapılar ve köprüler şehridir. Tarihte birçok kültürün konakladığı 1000 yıllık bir üniversite şehri olan Erzurum ve Üniversite tüm toplumun beslendiği bir diyalog içinde karşılıklı bir iletişim içindedir.
 
Bugün kapılarını Erzurum"da açan “Atatürk Üniversitesi” 20 Fakültesi, 3 Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 12 Meslek Yüksekokulu, 19 Araştırma ve Uygulama merkezi, 2499 akademik kadrosu, 2026 İdari kadrosu ve 80.000"e ulaşan öğrencisi ile hızını geçmişinden alan büyük bir kültür adımı olmaya devam etmektedir.
 
Bütün ülkelerde ve şehirlerde gelişmenin lokomotifi, üniversitelerdir. Eğitimse bireysel ve toplumsal gelecek arasında sürdürülebilir bir ilişki kurma aracıdır. İlerlemeye açık üniversite toplumsal kesimlerin her biri tarafından toplumsal mobilite aygıtı olarak görülmektedir. Özgür, özerk bireysel kimlik kazanmanın ve bir yaşam pratiği üretmenin temel referansı üniversitedir.
 
Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası gerçekleştirdiği çalışmalarla bilim dünyasında da etkin bir konumdadır.
 
Atatürk tarafından “mutlu bir eser olarak nitelendirilen üniversite, çağdaşlaşma stratejisi olarak oluşturduğu düşünce sistemi, sürekli gelişmeyi hedeflediği akıl ve bilimi yol gösterici olarak kabul ettiği için bilimsel doğrular ve gelişmeler ışığında sürekli yenilenmeyi ve iyileşmeyi sürdürmekte, yeni akademik birimler oluşturulmasında çaba harcamaktadır. Bu amaçla ve sürdürülebilir kalkınma fikrine daha kesin bir anlam vermek amacıyla yeni bilgiler geliştirmek ve yeni beceriler ortaya koymak ihtiyacı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Oltu Yer Bilimleri, geleceğin kış turizmi merkezlerinden biri olacağı hasebiyle Turizm Fakültesi, Açık Öğretim, Mimarlık ve Tasarım Fakültelerimiz kurulmuş, eğitim-öğretime başlamıştır.
 
Birden fazla disiplin ve disiplinler arası çalışmada doğa, politika ve sosyal bilimler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, disiplinler arası ve özel çalışmaları dengelemek ve daha fazla öğrenciye ve daha geniş bir yaş grubuna eğitim vermek, yani “yığınlaşmak”(massification) (uzaktan eğitim imkânı) günümüz şartlarında eğitimi büyük ölçüde ulaşılabilir kılmıştır. Uzaktan eğitim merkezi, “Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUZEM)” geleceğin üniversitesini oluşturmak için önemli kolaylıklar sağlamanın yanında aynı zamanda üniversitenin etkinlik alanını bilgiyi ulaştırmak suretiyle genişletmektedir.
 
Bilginin bir meta olduğu fikrinin tarihi, bilgi toplumunun ortaya çıkışından daha öncesine uzanmakta ise de, yeni bilgi ve iletişim teknolojileri bilginin değerinin artmasını sağlamıştır.
 
Yaygın öğretimi geliştirmek, daha çok sayıda bireye eğitim imkânı sunmak, şehir halkının sosyo-kültürel yapısına katkı sağlamak vb amaçlarla uzaktan eğitim projelendirilmiş ve bugün itibariyle başarılı sonuçlar vermeye başlamıştır.
 
Ülkemizde hemen her birimde görev alan önemli noktalarda hizmet veren sayısız mezunu, ülkemizin gelişmişlik düzeyi, mezunların kültürel yapıları, sorun çözme yetileri ve topluma hizmet sunma kapasiteleri ile eğitim sisteminin kalitesinin önemli bir göstergesi ve gurur kaynağıdır.
 
Kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla Üniversitede mevcut potansiyeli göz önüne alarak mümkün olabilecek bütün alanlarda program açmaya çalışacaktır. Uzaktan eğitimin hedef kitleleri göz önüne alındığında, öğrenci potansiyelinin sadece ülkemizde milyonlarla ifade edilebileceğini dikkatinize sunarım. Üniversitenin temel stratejisi ise, yalnızca ulusal değil, uluslararası boyutuyla da uzaktan eğitim yöntemini Üniversitede en üst düzeyde gerçekleştirmek olacaktır.
 
Bölgenin stratejik ve coğrafî konumu gereği, Türk Dünyası ve Kafkas ülkeleri ile sıkı ilişkiler içindedir. Bu yakınlıktan hareketle bilimi bir yönetim politikası olarak benimsemiş olan yönetim kadrosu, evrensel nitelik ve bilimsel kimliğiyle sıkı ilişkileri sürdürmeye devam etmiştir. Ortadoğu-Kafkaslar Enstitüsü"nün kurulması, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve diğer çeşitli Kafkas ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği temaslar, bu çabaların somut birer göstergesi olarak görülmelidir.
 
Ata Tekno-kent ve Bölgesel Kalkınma Ajansı vesilesi ile Üniversitenin varlığının bu anlamda gösterilmesi, sanayi işbirliği ile ve hayata geçirilen projelerle bölgesel kapasitelerin güçlendirilmesi, bireysel ve sosyal sermayenin gelişmesine katkıda bulunma ve üniversitedeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesinin sağlaması amaçlanmış, Ata-Teknokent 72 firma kapasitesine ulaşmış olup, halen 32 firma faaliyet göstermektedir.
 
Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin dış ülkelerle ilişkilerine büyük önem verilmektedir. Nitekim iki yıl zarfında Sokrates-Erasmus programı kapsamında 147 öğrencisi yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim sürdürmektir.
 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ"NİN DÜNYAYA BAKAN YÜZÜ
 
Atatürk Üniversitesi, önemli bir misyona sahiptir. Yüzünü Kafkasya, Balkanlar, Uzak doğu ve Orta doğu"ya çevirmiş durumdadır. Üniversitede gerçekleşen uluslararası büyük toplantılar, bu misyonun bir parçasıdır. Dünya yükseköğretiminin geleceğinin daha umutlu olması için başlatılan bu çalışmalar ile yükseköğretim alanında dünya üniversitelerinin birbirleriyle paylaşmasını sağlamanın yanında Atatürk Üniversitesi"nin akademik varlığı da dikkatlere sunulmaktadır.
 
Erzurum"un tarihî ve kültürel dokusu ve birikimlerinin de tanıtıldığı, ancak esas olarak Üniversitenin dünyaya tanıtılması, dünya üniversiteleri ile dostluğun, çeşitli alanlarda işbirliği tesisinin hedeflendiği, anlaşmaların imzalandığı, projelerin hazırlandığı ve özellikle Atatürk Üniversitesi"nin bir dünya üniversitesi olma yolunda atmış olduğu önemli adımlar arasındadır.
 
Kalkınmada başarılı olabilmek için sürekli ve önemli “verimlilik artışını” sağlamak gerekir. Kendi değerlerini üreten ve bu değerler doğrultusunda gelişimini sürdüren Üniversite, Doğu Anadolu Bölgesi"nin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bir bölge üniversitesi olarak kurulan Üniversite, zaman içinde hedeflerini büyüterek, evrensel standartlara ulaşan çağdaş bir yüksek öğretim kurumu haline gelmiştir.
 
Atatürk Üniversitesi, gerek bilimsel yayınlar ve gerekse nitelikli kitle eğitimi bakımından ülkemizin en seçkin kurumlarından biri durumundadır. Uluslararası projeleri yürüten, yurt dışındaki birçok üniversite ile değişim ve işbirliği programları gerçekleştiren bir dünya üniversitesi olma yolunda önemli adımlar atmıştır.
 
Üniversite, sahip olduğu değerleri, bireysel özgürlükle birleştirerek, ülke gençlerine birlik ve beraberliğin anlamını, önemini, değerini, gücünü görebilecekleri bir uygulama alanı oluşturarak, yurttaşlık bilincinin oluşmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.
 
Fiziki alt yapısını büyük ölçüde tamamlamış olan Üniversite, modern laboratuarları, donanımlı hastaneleri, bilişim ve iletişim sistemleri, sosyal ve sportif tesisleri ve nihayet modern yerleşkesi ile örnek bir bilim ve hoşgörü yuvasıdır.
 
Üniversiteler, ülkelerin uygarlık yolculuğunda öncülük yapan kurumlardır. Bilimin eğitimle buluştuğu üniversiteler, barış ve demokrasi kültürünü uygarlık fikrine zemin oluşturacak biçimde doğru temeller üzerinde geliştirecek kurumlar olarak, hayati bir işleve sahiptirler. Üniversite, bu işlevi yerine getirmenin yanında, bilgi üreten, paylaşan, sosyal ortam oluşturan bir kurumdur.
 
Toplam kalite anlayışı ile çalışmalarını gerçekleştiren yönetimi, sosyal ve kültürel etkinliklerin eğitimle şekillendiği, eğiten-eğitilen ilişkilerinin arzu edilebilir düzeyde kurulduğu, Atatürk Üniversiteli olma bilinci ve gururunun izlendiği bir ortamı oluşturma çabasını sürdürecek; yaklaşık yarım yüzyıllık üniversite geleneğini koruyarak, daha verimli, daha çağdaş, daha demokratik ve daha bilimsel nitelikli bir üniversite olmanın uğraşını vermeye devam edecektir.
 
Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyetimizin ve Türkiye"nin aydınlık yarınlarının teminatıdır.
 
BARINMA VE BESLENME

Ülkemizde öğrencilerin barınma açısından en şanslı oldukları yükseköğretim kurumlarından biri Atatürk Üniversitesi"dir. Artan öğrenci sayımıza paralel olarak her geçen yıl artan yatak kapasitesi ve kalitesiyle yurtları, öğrencilerinin barınma gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Öğrencilerinin beş, altı, sekiz ve onar kişi olarak barınabildiği yurtlarında odalar oldukça konforlu olup, her birinde banyo ve tuvalet mevcuttur. Çalışma salonları, kütüphane, kafeler, kafeteryalar, alışveriş yapabilecekleri kantinler, internet kafeler, spor salonları, terzi, ayakkabı tamircisi, duş kabin sistemli Türk hamamları ve fotokopi üniteleri yer almaktadır. Birimlerinin bulunduğu ilçelerde de öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumu"nun yurtları ile üniversiteye ait yurtlarda kalabilmektedirler. Atatürk Üniversitesi"nin merkez kampusunun bulunduğu Erzurum"da, Kızılay"a, Milli Savunma Bakanlığı"na, Emniyet Genel Müdürlüğü"ne ait birer yurt binası ile özel sektöre ait yurtlar da öğrencilere hizmet sunmaktadır. Ayrıca üniversite şehir işbirliği çerçevesinde öğrencilerin barınma ihtiyaçları giderilmektedir.
 
Yerleşkelerinde eğitim öğretim süresince öğrencilerine yemek hizmeti sunan kantinler, kafeteryalar, büyük bir yemekhane ve lokantalar mevcuttur. Yemekhanelerinde öğrenci ve çalışanların yemek ihtiyaçları beslenme uzmanlarınca, çalışanların ve öğrencilerin kalori ihtiyaçları hesaplanarak en üst düzeyde hijyenik koşullarda, kaliteli ve gıda güvenliğine uygun ürünler kullanılarak karşılanmaktadır. Üniversitece öğrencilerine her sabah sıcak çorba ikram edilmektedir. Üniversite, ülkemizdeki yüksek öğretim kurumları arasında öğrencilere en hesaplı, ucuz yemek hizmeti verilen yerlerden biridir.
 
BİLGİSAYAR OLANAKLARI
 
Bilgisayar teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanmak amacıyla Üniversite bünyesinde bir Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir merkezi bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. Üniversitede, güçlü ve gelişmiş bir iletişim alt yapısı ve bilgi bankası mevcut olup, akademisyenlerine ve öğrencilerine günün koşullarına uygun kaliteli hizmet sunulmaktadır. Bunun haricinde, üniversitenin bütün fakülte ve yüksekokullarında bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır.
 
BOTANİK BAHÇESİ
 
Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yapımına 2006 yılında başlanan Botanik Bahçesi, Erzurum"un kent girişinde 350 dönümlük bir alan üzerinde konumlanmıştır. Avrupa"nın en yüksek konumlanmış bahçesi olmasının yanı sıra dünyada bu yükseklikte kurulan 7 bahçeden birisi olma özelliğini de taşımaktadır. Botanik bahçesi, hafta içi her gün ziyaretçilere açıktır.
 
KÜTÜPHANE

 
Atatürk Üniversitesi, bilgi kaynaklarına ulaşma merkezlerinden en önemlisi olan ve ülkemizin en zengin kütüphanelerinden birine sahiptir. Merkez kampusta yer alan kütüphane, 70.000"i nadir eser olmak üzere birbirinden kıymetli 300.000"den fazla kitap, dergi, harita, fotoğraf, mikro film, mikro fiş gibi görsel ve işitsel kaynak barındırmaktadır. Atatürk Üniversitesi, yapılan eğitimi ve araştırmaları doğrudan desteklemek amacıyla, kütüphane kullanıcılarının bilimsel çalışmalarını sağlayacak gerekli tüm bilgi kaynaklarını değişik formatlarda bulundurmakta ve her türlü ortamda kullanıma sunmaktadır. Aynı anda 600, yılda ortalama 250.000 okura hizmet veren kütüphanesi, Ulusal Akademik Bilgi Ağı"na üye olup, On-line ve internet aracılığı ile diğer üniversitelerin bilgi kaynaklarını okuyucularına taşımaktadır. Merkezi kütüphane dışında birimlerinin çoğunun bünyesinde de birer kütüphane bulunmaktadır.
 
SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER
 
Atatürk Üniversitesi"nde Sosyal Yaşam Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin eğitim gördükleri alanlarda bilgi ve teknolojiyle donanmalarının yanı sıra, çağdaş anlayışta sosyal bireyler olarak yetişmelerine destek vermek için kültür, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Küreselleşen dünyamızda zengin kültürel değerlerimizin kaybolmasını engellemek, genç kuşaklara aktarılmasını sağlamak, öğrencilerin birbirlerini tanımaları, kaynaşmaları ve dostluklarını pekiştirmeleri amacıyla çeşitli aktivitelere ortam hazırlamakta, her yıl mayıs ayı içinde bir Gençlik Şenliği düzenlemektedir.
 
Üniversitede öğrencilerin sosyal enerjilerini değerlendirebilecekleri etkinliklere çok önem verilmektedir. Şehirdeki kültür müdürlüğü nezdinde her yıl öğrencilere yönelik halk oyunları, çeşitli dallardaki müzik ve enstrüman öğretimi kursları usta öğreticilerce verilmekte ve öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca akademik yıl boyunca konserler, şenlikler, müzik ve halk oyunları gösterileri, anma ve kutlama törenleri, sergiler, panel, konferans, sempozyum gibi bilimsel, sanatsal, kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
 
Erzurum merkezde bulunan yaklaşık 30 milyon metrekarelik kampus içerisinde, öğrencilerin tüm sosyal gereksinimlerinin karşılanması için sosyal kültürel etkinlik alanları oluşturulmuştur. Bu alanların yanı sıra açılmış olan çeşitli birimlerde (market, kafeterya, bankalar, bankalara ait ATM makineleri, kültür sitesi, çeşitli spor tesisleri, sanat galerisi, kültürel çalışma ve sunumların yürütüldüğü iki ayrı kültür merkezi …) ile öğrencilere ve çalışanlara hizmet vermektedir. İlçelerde bulunan yüksekokul ve fakültelerde de her türlü öğrenci ihtiyacını karşılayacak tesisler, sosyal alan ve olanaklar mevcuttur.
 
Kampus içinde Erzurum"un tarihi mimari özellikleri doğrultusunda yapılan tarihi Erzurum Evi yer almaktadır. Yerel yapı stilinin korunduğu, şehrin geleneksel dokusunu da sembolize eden bu yapı, hem yerel kültüre ait bir kesiti sunmakta hem de farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
 
SPORTİF ETKİNLİKLER
 
Üniversitede, atletizm, basketbol, voleybol, futbol, boks, dağcılık, judo, tekvando, hentbol, badminton, satranç, tenis, masa tenisi, okçuluk kayak ve diğer kış ve doğa sporları dallarında sportif etkinlikler donanımlı sportif mekânlarda sürdürülmektedir. Her akademik yıl içinde çok sayıda müsabakanın düzenlendiği Üniversitede çeşitli dallarda başarılı olan dereceye giren sporcularını ödüllendirilmekte, sporun yaygınlaşması teşvik edilmektedir.
 
Sporcuları kayak, atletizm, dağcılık, boks ve futbol dallarında önemli başarılar elde etmektedir. Kayak ve atletizmde başarıdan başarıya koşan sporcuları, uluslararası organizasyonlarda da ülkemizi temsil etme yetkinliğine sahiptir. Üniversite gençliği arasında dostluğu, kardeşliği ve barışı pekiştiren sportif etkinliklerde başarılı olan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödüllendirilmektedir. Ayrıca, Üniversite bünyesinde kurulan Spor Kulübü, minik sporcular için temel eğitim çalışmaları düzenlemekte, çeşitli spor dallarında geleceğin yıldızlarının yetişmesine ortam hazırlamaktadır. Bunun dışında spor tesislerinden profesyonel kulüpler ve yöre halkı da zaman zaman yararlanmaktadır.
 
ÖĞRENCİLERE SUNULAN DİĞER HİZMETLER
 
Öğrenci Kapasitesi ve Burs İmkânları

2012-2013 öğretim yılında öğrenci kapasitesi, büyük oranda artmış 80 bine ulaşmıştır. Öğrenci sayısının gittikçe artması, bütçeden aldığı payın yetmemesine karşın üniversitenin gelişim hızı, çağdaş uygarlık standartlarına götürebilecek bir hızdır.
 
2012-2013 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 32 bin öğrenci üniversiteyi tercih ederek Atatürk Üniversiteli olma şansını yakalamıştır.
 
DANIŞMANLIK VE BİLGİ EDİNME

Fakülte ve yüksekokullarında eğitim öğretim faaliyetleri her sınıf için görevlendirilen bir danışman gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Üniversiteye kayıt, ders kayıtları, mezuniyet işlemleri ve sınavlar sırasında öğrencilere rehberlik eden danışmanlar, aynı zamanda gençlere üniversiteyi tanıtır, eğitsel kuralları anlatır, onlara kişisel bazı konularda da yardımcı olurlar. Bunun dışında rektörlüğe bağlı bilgi edinme birimleri, akademisyenleri, öğrenciler ve üniversite hakkında bilgi edinmek isteyenlere talepleri doğrultusunda bilgi sunmaktadır.
 
AKADEMİK YIL

 
Üniversitede bir akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan iki dönemi içermektedir. Güz yarıyılı, Ekim ayının ilk haftası itibariyle başlayıp, Ocak ayının sonuna dek sürmektedir. Bahar yarıyılı ise Mart ayında başlar ve Temmuz ayının sonunda sona ermektedir. Edebiyat Fakültesi İngiliz, Fransız ve Alman Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İngilizce, Fransızca ve Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu"nda öğrenim gören öğrenciler, öğretim yılı başında yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Başarılı olanlar, hazırlık söz konusu bölümlerde bulunan hazırlık sınıfını geçmiş sayılırlar.
 
KAYIT
 
Her yıl öğrenci seçme sınavını kazanan öğrencilerle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi"nin bölümleri, Eğitim Fakültesi"nin müzik, resim beden eğitimi bölümleri, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu"nun yaptıkları özel yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Ayrıca öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde harçlarını yatırmak şartıyla danışmanları gözetiminde kayıt yenilemektedirler.
 
FAKÜLTELER
 
• Ziraat Fakültesi
 
• Edebiyat Fakültesi
 
• Fen Fakültesi
 
• İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Tıp Fakültesi
 
• Diş Hekimliği Fakültesi
 
• Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi
 
• Hukuk Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
• Eczacılık Fakültesi
 
• Veteriner Fakültesi
 
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
• Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
 
• Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi
 
• Açık Öğretim Fakültesi
 
• Su Ürünleri Fakültesi
 
• Turizm Fakültesi
 
YÜKSEKOKULLAR

• Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuarı
 
• Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Erzurum Meslek Yüksekokulu
 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
• Aşkale Meslek Yüksekokulu
 
• Oltu Meslek Yüksekokulu
 
• İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
 
• Pasinler Meslek Yüksekokulu
 
• Narman Meslek Yüksekokulu
 
• Hınıs Meslek Yüksekokulu
 
• Şenkaya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
• Tortum Meslek Yüksekokulu
 
• Horasan Meslek Yüksekokulu
 
• Adalet Meslek Yüksekokulu
 
ADRES

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 25240 ERZURUM
 
Tel : 044 223 11 11-231 10 30
 
Faks : 0442 236 10 14
 
E-mail : ata@atauni.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna