Boğaziçi Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Boğaziçi Üniversitesi hakkında bilgi

Boğaziçi Üniversitesi hakkında bilgi

   

Boğaziçi Üniversitesi hakkında bilgi

Neden Boğaziçi Üniversitesi
 
Boğaziçi Üniversitesi, doktora derecelerini ABD, Avrupa ve Türkiye"nin önde gelen üniversitelerinden almış güçlü bir öğretim kadrosuna sahiptir. 

Boğaziçi Üniversitesi, 1863"ten beri gelen deneyimi ve birikimiyle Türkiye"nin en köklü İngilizce öğretim geleneğine sahiptir. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine takım çalışması ve iletişim kurma becerileri kazandırarak üniversite sonrası kariyerleri için önemli avantajlar sağlar. 

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, iş yaşamındaki etkin konumlarıyla çok güçlü bir camiadır. 

Akademik ve idari yetkinliği Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından onaylanan Boğaziçi Üniversitesi, 2013-2017 döneminde Avrupa Üniversiteler BirliğiYönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Merkezi ABD"de bulunan Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) adlı kurum tarafından tüm bölümleri onaylanmış Türkiye"deki ilk mühendislik fakültesidir. 

Boğaziçi Üniversitesi, Times Higher Education (THE) ve Thomson Reuters"ın yaptığı dünya üniversiteler sıralamasında eğitim, bilimsel yayın, araştırma ve uluslararası yayın başarıları ile dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasına giren Türkiye"deki tek üniversitedir. Boğaziçi Üniversitesi, her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları"nda ilk 1000"e giren öğrencilerin en fazla tercih ettiği üniversitedir.

KAMPÜSLER
 
İstanbul"un merkezi semtlerinden Levent"e yakın olan Boğaziçi Üniversitesi"nin ana kampüsleri, Bebek, Etiler, Rumeli Hisarı ve Hisarüstü semtlerine paralel konumlanmıştır. Ayrıca Kilyos ve Kandilli"de de kampüsleri bulunmaktadır.
 
Güney Kampüs
 
Ana kampüs olma özelliğini halen koruyan tarihi kampüste, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Natuk Birkan Binası, Psikoloji-Sosyoloji Binası, Atatürk Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müze, Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi, Matematiksel Bilimler Merkezi, Mithat Alam Film Merkezi, Hülya Bozkurt Güzel Sanatlar Atölyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Öğrenci Faaliyetleri Binası, Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu, 1. Erkek Yurdu, Revir, Genel İdare Binası ve Rektörlük Binası yer almaktadır.

Kuzey Kampüs
 
Bu kampüste Eğitim Fakültesi, Eğitim Teknolojileri binaları, Fen ve Mühendislik Bilimleri laboratuvarlarının yer aldığı Kare Blok, teknolojik donanımlı derslik ve amfilerin yer aldığı New Hall, KOSGEB, Teknopark, Yüksek Akım Laboratuvarı, İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi, Kuzey YADYOK Binası, Kütüphane, 1.Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, Öğrenci Yemekhanesi ve Kafeterya bulunmaktadır.

Hisar Kampüsü

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonları bulunan Hisar Spor Tesisi bu kampüste yer almaktadır.

Uçaksavar Kampüsü
 
Çim sahaya, koşu pistine ve "fitness center"a sahip bir spor sahası ile gelişmiş olanaklara sahip bir spor salonunun bulunduğu kampüste Superdorm Öğrenci Yurdu, Uçaksavar Öğrenci Yurdu, Garanti Kültür Merkezi ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi yer almaktadır.

Sarıtepe-Kilyos Kampüsü
 
Karadeniz sahilindeki bu kampüste Kilyos Öğrenci yurtları, Yabancı Diller Yüksek Okulu"nun bir bölümü ve Sarıtepe Sosyal Tesisleri hizmet vermektedir. Kandilli Kampüsü: Tarihi Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünün yanı sıra Teleiletişim ve Enformatik Alanında Öğretim Üyesi Yetiştirme Merkezi (TAM) bu kampüste yer almaktadır.

GENEL BİLGİLER
 
Toplam altı kampüsten oluşan, 669.106 m2arazi üzerinde 251.505 metrekare kapalı alana sahip olan Boğaziçi Üniversitesi"nde dört fakülte ve iki yüksekokul bulunmaktadır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARKI

2010 yılında faaliyete geçen Bugün Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı"nda Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek amacıyla yirmi altı şirket yer almaktadır. Bu şirketlerin faaliyet alanlarına bakıldığında deprem araştırmalarından komünikasyona, tasarımdan yazılıma, enerjiden tıbbi araştırmalara kadar pek çok değişik sektörde faaliyet gösterdikleri görülmektedir.

Teknopark"ta yapılan projelerde değişik disiplinlerden çok sayıda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi görev alarak, akademik çalışmalarında ortaya çıkardıkları bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. Boğaziçi Üniversitesi"nin zengin kütüphanesi, geniş laboratuvar olanakları ve yurtdışı bağlantıları Teknopark"ta yapılan projelerin arkasındaki itici güç olmaktadır.

ÖĞRENİM DİLİ
 
Boğaziçi Üniversitesi"nde öğrenim dili İngilizcedir. Boğaziçi Üniversitesi"ne kabul edilen lisans ve lisansüstü öğrencilerinin İngilizce dil seviyeleri Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Birimi tarafından yapılan yeterlilik sınavı ile saptanır. Bu sınavda İngilizce dil sevileri yeterli bulunanlar doğrudan bölümlerindeki derslere başlarlar. Sınavdan yeterli not alamayanlar Hazırlık Birimi"ndeki dil derslerine alınırlar.Hazırlık Birimi öğrencilerinin hangi düzeyde dil eğitimi görecekleri, düzey belirleme sınavı ile saptanır. Sınavın sonucuna göre öğrenciler, başlangıç, orta-öncesi, orta ve ileri düzeyde İngilizce hazırlık programlarına yerleştirilir.

ÖĞRENCİLER

• 2013-2014 Akademik yılı itibariyle toplam 13.288 öğrenci üniversitede eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 10.161"i lisans düzeyindedir.
 
• Toplam öğrenci sayısının % 49,5"i kadın, % 50,5"i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. • Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 700"e yaklaşan Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversitelerden biridir.
 
• Boğaziçi Üniversitesi"nde öğretim elemanı başına düşen lisans öğrencisi sayısı 10,6"dır.
 
• Lisansüstü düzeyde öğrenim gören 3.127 öğrenci bulunmaktadır.
 
• Toplam öğrenci sayısının % 24"ü yüksek lisans ve doktora öğrencisidir.
 
Boğaziçi Üniversitesi"nden 1979-1980 ve 2012-2013 akademik yılları arasında doktora programlarından 915 öğrenci mezun olmuştur. Bu mezunların % 47"si Mühendislik, % 19"u İdari Bilimler, % 19"u Temel Bilimler ve % 15"i Beşeri Bilimler alanlarında doktora derecesi almışlardır. Doktora mezunlarımızın yaklaşık olarak % 65"i yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

AKADEMİK KADRO
 
Üniversite bünyesinde tam ve yarı zamanlı olmak üzere 635 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd. Doç.) ve 757 öğretim görevlisinden oluşan 1.392 kişilik akademik kadro bulunmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerinin yaklaşık % 70"i yurt dışındaki üniversitelerden doktora derecelerini almışlardır.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM OLANAKLARI

Avrupa, Amerika, Avustralya ve Uzakdoğu"daki birçok üniversite ile geliştirilmiş olan değişim programları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, eğitimlerinin bir dönemini yurt dışında geçirme olanağı sağlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi 2013-2014 akademik yılı için çoğunluğu Kuzey Amerika"da olmak üzere dünyanın 35 ülkesine 1200 değişim programı öğrencisini gönderecek kapasiteye sahiptir. 2012-2013 akademik yılında yaklaşık 500 öğrenci değişim olanaklarından faydalanmıştır ve bu sayı her yıl giderek artmaktadır. Aynı yolla Boğaziçi Üniversitesi"ne her yıl 600 kadar değişim öğrencisi gelmektedir. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi"nden derecesini almak üzere kayıtlı bulunan 300 kadar uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Bu sayı ile üniversitenin öğrencilerinin yaklaşık %10"u 50 değişik ülkeden gelen uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Boğaziçi öğrencisinin eğitim deneyimi gerçek anlamda uluslararası bir deneyimdir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI
 
Öğrenciler lisans öğrenimleri boyunca, aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölümün lisans öğrenimini aynı zamanda takip edip, çift diploma alabilirler. Bu eğitim-öğretim programına “Çift Anadal Programı (ÇAP)” denir. Öğrenciler bu programa en erken 3. dönem başında en geç de 4. dönem sonunda ve genel not ortalamaları en az 3.00 olduğu takdirde başvurabilirler. Bu programa kayıtlı öğrencilerin üniversitedeki toplam öğrenim süreleri 10 dönemi aşamaz.

YANDAL PROGRAMI
 
Yandal Programı, lisans düzeyindeki ana dal programlarını başarıyla yürüten öğrencilerden gerekli şartları sağlayanların, ilgi duydukları ikinci bir alanda sınırlı sayıda dersi alarak diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabildikleri programı ifade eder. Yandal dersleri öğrencilerin kendi ana dal programları dışında belirli bir alanda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için alacakları ders grubundan oluşur ve dersler disiplinlerarası da olabilir.

Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalamasının (GNO) en az 2.75 olması şarttır.

YURT OLANAKLARI
 
Boğaziçi Üniversitesi, kayıtlı öğrencilerinin yaklaşık üçte birine, kampüslerinde yurt imkanı sunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi yurtları oda ve daire tipi olmak üzere ikiye ayrılır.

Oda Tipi Yurtlar:

1. Erkek Yurdu,
 
1. Kuzey Yurdu,
 
2. Kuzey Yurdu,
 
2. Kilyos Yurdu ve Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu oda tipi yurtlardır.

Bu yurtların ikamet alanları odalar şeklinde düzenlenmiştir. Yurtlarda internet (wireless), 24 saat sıcak su, dâhili telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı bulunmaktadır. Katlarda yer alan banyo ve tuvalet öğrenciler tarafından ortak olarak kullanılmaktadır. Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdunun(1.Kız Yurdu) zemin katında bulunan çamaşırhane, kendileri yıkamak şartıyla ücret karşılığında mesai saatleri içinde öğrencilere hizmet vermektedir.

Daire Tipi Yurtlar:
 
Uçaksavar Yurdu, 1. Kilyos Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4. Kuzey Yurdu ve Superdorm daire tipi yurtlardır. Bu yurtların ikamet alanları mutfak, banyo ve tuvaleti içinde olan daireler şeklinde düzenlenmiştir. Dairelerde internet (wireless), 24 saat sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı yer almaktadır. 3. Kuzey Yurdunun zemin katında bulunan jetonlu çamaşır makineleri, ücret karşılığında öğrencilere 24 saat hizmet vermektedir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI
 
Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerinin olanaksızlıklar nedeniyle zor durumda kalmasını engellemek ve aynı zamanda başarılarını ödüllendirmek amacıyla Başarı ve Gereksinim kriterlerine dayalı burs olanakları sunmaktadır.

2012-2013 Akademik Yılında yaklaşık 3874 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çeşitli burslardan yararlanmıştır. Yurtlarımızda kalan 3033 öğrencinin 1/4"ü bursludur.

Başarı Bursları:

Boğaziçi Üniversitesi Başarı Burslarında Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) sonucunda ilgili puan türlerinde OBP"nin 0,12 katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan ilgili yerleştirme puanı esas alınmaktadır.Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları için öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi"ne 1.tercihinde yerleşmek ön koşuldur.

Boğaziçi Üniversitesi Başarı Bursları öğrencinin genel not ortalaması her dönemiçin 4.00 üzerinden 3.00"ün altına düşmediği sürece devam eder. Dil hazırlık okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak önkoşuldur. Başarı Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. Bir öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu"nun ÖSYS"de ilk 100"e giren öğrencilere sağladığı Başbakanlık Bursu haricinde aynı anda üniversite içi ve dışı kaynaklı birden fazla nakdi burs alamaz.

Gereksinim Bursları:
 
Öğrenciler ekonomik gereksinimlerine göre nakit, kitap, yemek ve yurt burslarından yararlanabilir, bu burslardan bir veya birkaçını aynı anda alabilirler. Nakdi burslar, BÜ Vakfı ile diğer vakıf/kurum/kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Bir öğrencinin aynı anda iki nakdi burs alabilmesi Burs Komisyonu kararına bağlıdır. Engelli öğrencilerin yurt ve yemek bursu istemeleri durumunda öncelikleri vardır.

İlk yıl bağlanan bursların devam etmesinde, Dil Hazırlık Okulunu bir senede başarı ile tamamlamak önkoşuldur. Hazırlık sınıfında kalınması durumunda bağlanan burs / burslar kesilir.Gereksinim Bursları Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS HAYATI

Boğaziçi Üniversitesi kampüs hayatı anlamında Türkiye"nin en canlı üniversitelerinden biridir. Robert Koleji günlerinden bugüne dek üniversite öğrencilerine kaliteli bir eğitimin yanında kişisel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri sosyal ortamı yaratmaya çalışmış ve öğrencilerin yaratıcılıklarına destek vermiştir. Boğaziçi Üniversitesi bütün öğrencilerine hitap edebilecek kulüp çeşitliliğine sahiptir. 

FAKÜLTELER VE YÜKSEKOKULLAR

• Eğitim Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
 
• Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 

ADRES
 
Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek İstanbul
 
Tel : 0212 359 71 16 – 359 44 98
 
Faks : 0212 359 44 51
 
Web : www.tanitim.boun.edu.tr
 
e-posta :tanitim@boun.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna