Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgi

Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgi

   

Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgi

Adıyaman Üniversitesi, içine kurulduğu yerleşim birimi ile ilişkisini kurup sürdürürken, aynı zamanda üniversitelerin evrensel temel işlevlerini karşılayacak etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.
 

Kurulduğu günden bu yana stratejik yönetim tarzını benimseyen üniversite, insan haklarına saygılı, çağdaş, katılımcı, yenilikçi, saydam, hesap verebilir ve güvenilir bir kamu yönetim anlayışına sahiptir.


Anadolu"da 20-30 yıl önce kurulmuş olan üniversitelerle yarışan Adıyaman Üniversitesi, evrensel değerleri temel alan, çağdaş, kaliteli ve uygulamalı eğitimöğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen saygın bir üniversite olmayı hedefliyor.


8 Fakültesi, 2 Enstitüsü, 3 Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 5 Meslek Yüksekokulu, 800"den fazla çalışanı, 13.000"e yakın öğrencisi, 80 milyon liralık bütçesi, gerçekleştirdiği projeleri ve bilimsel çalışmalarıyla adından söz ettiren Adıyaman Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana sergilediği başarımla, ilgili çevrelerin izlemekte bile zorlandığı bir süreci modele dönüştürüyor.


Adıyaman Üniversitesi, bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına katkı sağlamanın yanısıra, Cumhuriyetin temel değerlerinin ve Atatürkçü Düşünce Sistemi"nin toplumsal yaşam alanına aktarılmasında ulusal ve uluslararası çevrelerde saygıyla anılacak etkinliklerde bulunmaktadır.


Genç üniversite, önderlik ettiği araştırma-geliştirme, bilimsel ve kültürel faaliyetlerinin yanısıra her geçen gün, kampüsündeki gelişimle de kendini gösteriyor. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki altyapı, çevre düzenleme, kapalı mekan ve sosyal donatıları geliştirme çalışmaları hızla sürmektedir.


Adıyaman Üniversitesi, gerçekleştirdiği bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle toplum bilincinin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Bunu yaparken de sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla yakın işbirliğiyle ortak çalışmalar yürütmektedir.


Program sayısını sürekli artıran üniversite, öğrenci merkezli bir anlayışla ülkemiz istihdamında evrensel değerlerle donatılmış, nitelikli, tecrübeli, geniş dünya görgüsüne sahip, demokrasi kültürünün gelişmesi ve evrensel barışın sağlanması için çabalayan, bilimin ve aklın üstünlüğünü benimseyen bireyler yetiştirme hedefine yürümektedir.


Bahsi geçen akademik birimler arasında özellikle Tıp Fakültesi Adıyaman Şehri"nin sağlık alanında kaderini değiştireceğe benziyor. Son yıllardaki iyileştirmelere rağmen Adıyaman ve çevresinde yaşayan nüfusun sağlık hizmetlerinden istenilir düzeyde yararlanamama sorunu devam etmektedir. İlde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunulmamaktadır.


Adıyaman Üniversitesi bütün bunların yanı sıra gerçekleştirdiği teknolojik yeniliklerle de ülkesine hizmet etmektedir. Bunun en önemli örneği Teknoloji Fakültesi tarafından tasarlanıp üretilen, güneş enerjisi ile çalışan 2 prototip araçtır. Makam aracı ve Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis aracı olarak kullanılması düşünülen bu araçlar, kullanım amaçları, maliyetlerinin düşüklüğü, yerli üretimden yararlanma oranı, tasarım parametreleri, teknik özellikleri ve imalat yöntemleri bakımından dünyada bir ilktir. Bu araçlar, 65 ülkeden üç binin üzerinde katılımcı ile gerçekleşen CNR-İstanbul"daki fuarda yoğun ilgi görerek teknik işbirliği ve seri üretim ortaklığıyla ilgili teklifler almıştır.


Üniversitesi"de ileri düzeyde bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi, bölgede yer alan sanayi kuruluşları ile ortak AR-GE çalışmaları yaparak sanayideki problemlerin çözümüne katkıda bulunulması, tarım alanında ürün çeşitliliği ve verimliliğinin artırılmasına yönelik temel araştırmaların gerçekleştirilmesi, yurtdışı üniversiteler ile ortak projeler hazırlayarak AB fonlarından yararlanılması, çevre kirliliği ve doğal hayatın korunması konusunda araştırmalar gerçekleştirilerek sanayi ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla kurulan Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi modern bina ve donanımıyla kısa bir süre önce faaliyete geçmiştir.


SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenciler, çalışan personel eş ve çocuklarının sağlık problemlerinde ilk başvuru merkezi Başkanlık bünyesindeki Sağlık Kabini birimidir. Sağlık kabininde 2 hemşire hizmet vermektedir. Sağlık ünitesine başvuran öğrenci ve personelin tedavisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili sağlık kurumuna sevki yapılarak, tedavileri sağlanmaktadır. Hastaneler tarafından verilen reçetelerde belirtilen ilaç bedellerinin %90"ı ve hastane masraflarının tümü Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı tarafından karşılanmaktadır. Gözlük camı ve bazı sağlık cihazları her yıl Maliye Bakanlığı"nın çıkardığı tedavi yönetmeliği çerçevesinde sağlanmaktadır.


BESLENME HİZMETLERİ

Üniversitenin Merkez Yerleşkesinde, Besni Meslek Yüksekokulu, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu ve Kâhta Meslek Yüksekokulu"nda olmak üzere 4 ayrı yemekhanede öğle yemeği çıkarılmaktadır. Yemekler, öğrencilerin dengeli beslenmeleri amacıyla kaliteli ve ucuz olup, üç çeşittir, Merkez yerleşkede 500, Besni MYO" da 100, Gölbaşı MYO" da 100, Kahta MYO" da 100 öğrenci ve personele yemek hizmeti verilmektedir.


SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerle ders dışı zamanlarını değerlendirme adına geniş imkanlara sahiptir. Üniversitede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ifade etmeleri, özel ilgi duydukları alanda faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacına hizmet eden öğrenci toplulukları mevcuttur. Halihazırda 35 öğrenci topluluğu 4830 üyeyle etkinliklerini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin yoğun ders stresini üzerlerinden atmaları ve kaynaşmaları amacıyla bahar yarıyılında düzenlenen Bahar Şenliği sabırsızlıkla beklenen etkinliklerden sadece biri. Öğrencilerin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla üniversite merkez yerleşkesinde futbol sahası, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır. Büyük bir kısmı tamamlanan Mediko- Sosyal binası ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen, yalnız ilin değil bölgenin de en modern spor tesisi olacak olan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu Adıyaman Üniversitesi gurur tablosunda yerlerini almayı beklemektedir.


KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON HİZMETLERİ

Üniversite yerleşkesinde bulunan fakülte ve yüksekokul kütüphanelerinin birleştirilmesi sonucu Merkez Kütüphane hizmete açılmıştır. Üniversite personel ve öğrencilerinin; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmesinde, etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda gerekli bilgi kaynaklarını toplayarak kullanıcıların hizmetine sunan bir bilgi merkezi olmayı hedefleyen kütüphane, Sağlık Yüksekokulu binasının zemin katında yer almaktadır. Akademik dönem içinde, hafta içi 08.00–20.30 saatleri arasında, yaz döneminde ise hafta içi 08.30–16.30 saatleri arasında açık raf sistemi ile hizmet vermektedir.


BARINMA OLANAKLARI

Üniversite yerleşkesinde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunca işletilmekte olan öğrenci yurdunun 468 kız ve 172 erkek olmak üzere 640 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca Besni"de Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunca işletilmekte olan öğrenci yurdunun 125 kız ve 150 erkek olmak üzere 275 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca işletilen Gölbaşı Meslek Yüksekokulu öğrenci yurdunun 84 (kız ve erkek), Kâhta Meslek Yüksekokulu öğrenci yurdunun 54 (kız ve erkek) yatak kapasitesi bulunmaktadır.


İNTERNET VE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ

Hangi bölümde olursa olsun, öğrencilerin bilgi tekn lojilerini aynı düzeyde öğrenmeleri için yoğun çaba sarf edilmektedir. Internet Merkezi"nde 30 adet bilgisayar, hafta içi her gün 8.00–17.00 arasında kesintisiz olarak öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Öğrencilere sunulan hizmetin nitelik ve nicelik olarak artırılması için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Ayrıca, her fakülte ve meslek yüksekokulu bünyesinde Temel Bilgi Teknolojileri ve Programlama derslerini yürütmek amacıyla Bilgisayar Laboratuarları bulunmaktadır. İnternet Merkezi"nden faydalanan öğrenciler, bilgisayar ve internet ile ilgili her türlü konuda görevli personelden teknik destek alabilmekte ve bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirebilmektedirler.


ÖĞRENCİ KONSEYİ

Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Konseyi; Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim- öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuş yasal bir kuruluştur. Öğrenci konseyi, her fakülte ve yüksekokulun seçilmiş temsilcilerinden oluşmuş olup, üniversitede ve üniversiteler arası sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde yer alabilmektedir.


FAKÜLTELER

• Devlet Konservatuarı

• Diş Hekimliği Fakültesi

• Eczacılık Fakültesi

• Eğitim Fakültesi

• Fen Edebiyat Fakültesi

• Güzel Sanatlar Fakültesi

• İktisadi ve İdr.Bil.Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Teknoloji Fakültesi

• Tıp Fakültesi

• İslami İlimler Fakültesi


YÜKSEKOKULLAR

• Sağlık Yüksekokulu

• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

• Yabancı Diller Yüksekokulu


MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Adıyaman Meslek Yüksekokulu

• Besni Meslek Yüksekokulu

• Gölbaşı Meslek Yüksekokulu

• Kahta Meslek Yüksekokulu

• Sağlık Hizmetleri


MYO MERKEZİ BİRİMLER

• ADYÜPROJEM

• Bilimsel Araştırma Birimi

• Dış İlişkiler Birimi

• Merkezi Arş. Laboraturarı

• Sürekli Eğitim Merkezi

• Tarımsal Uyg.ve Arş. Merkezi


REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER

• Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi Bölümü

• Türk Dili Bölümü

• Yabancı Diller Bölümü


ADRES

Altınşehir Mh. Atatürk Bulvarı No:1 02040 ADIYAMAN

Tel : 0 416 2233800 E-Posta : bidb@adiyaman.edu.tr

www.adiyaman.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna