Dua ile ilgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Hadis » Dua ile ilgili Hadisler

Dua ile ilgili Hadisler

   

Dua ile ilgili Hadisler

- Allah nazarında duadan daha üstün bir şey yoktur.

- Büyük zorluklara dûçar olduğunuz zaman «Allah bize yeter, O ne güzel vekildir» zikr-i cemîline devâm ediniz.

- Ezan ve kamet arasında yapılan duâ geri çevrilmez.

- Duâ insanın korunacak silâhı, dinin temeli, yerlerin ve göklerin ışığıdır.

- Cenâb-ı Hak duâda fazla ısrar edenleri sever.

- Kalbinizde acıma hissi olduğunda duâ etmeyi bir avantaj bilin. Zira bu rahmet kaynağıdır.

- Eğer bir kul, Cenâb-ı Hakk'a bir hususta duâ eder de icâbet olunmazsa onun yerine bir hasene, yani bir sevâb yazılır.

- Duâ kulluğun can damarıdır.

- “Bir babanın oğlu için duâsı, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duâsı gibi makbûldür.

- Muhakkak ki duâ, gelen ve gelmeyen belâlara fayda verir. Ey Allah'ın kulları, sizler duâya devam edin.

- İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duâları reddolunmaz.

- Cenab-ı Hak hadis-i kudsîsinde buyuruyor: Bana dua etmeyen kişiye gadap ederim (azarlarım).

- Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lâkin sâlihlerin duâsı, nüzûl etmiş ve edecek olan elem ve musîbeti defetmeye ve kaldırmaya medâr olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları, duâ ediniz.

- Duâ etmekte acziyet göstermeyiniz. Çünkü duâ yapmak suretiyle hiçbir kimse kat'iyyen helâk olmaz.

- Kur'ân-ı Azîmü'ş-şan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir duâ müstecâbdır.

- Kazayı ancak duâ önler ve ömrü yalnız iyilik uzatır.

- Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duâsının kabûl olunmamasını Cenâb-ı Hakk'tan istirhâm eyledim.

- Sizden biriniz duâ ettiği zaman, yapmış olduğu duasına âmin desin.

- Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâkî olacak bir duâsı mestecâb olur.

- Mazlumun bedduâsından sakınınız. Zirâ bir kıvılcım sür'atiyle semâya icâbete yükselir.

- Fâcir bile olsa mazlûmun duâsı makbûl olur. Onun kötülüğü ve günahları ise kendi aleyhinedir.

- Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini setrederek onu dünyâda rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenâb-ı Hakk kıyâmet gününde setreder.

- Dünyânın geniş vakitlerinde, yani sıhhat, servet, asâyiş ve emniyet gibi esbâb-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenâb-ı Hakk'a ibâdet ve tâat ile kendini takdîm et ki, muzâyakalı sıkıntılı bir zamanda seni lutf ile yâd edip gözetsin.

- Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır, duâ kazâya siper olur.

- Kendisine ilticâ ile bir ricada bulunan kimsenin ricâsını kesip atanın duâ ve ricâsını da Allah kesip atar.

- Duanın kabul olunması yönünden en hızlısı, bir kimsenin gıyabında bir başkasına yaptığı duâdır.

- Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu andır. O halde duayı çok yapın.

- Dua ibadetin iliği, beyni ve özüdür.

- En faziletli dua, kişinin kendisi için yaptığı duadır.

- Dua etmekten acizliğe düşmeyiniz. Çünkü hiç kimse dua ettiği halde helak olmaz.

- Şüphesiz Allah Rahimdir, Kerimdir. Kulunun kendisine (dua ederken) ellerini kaldırdıktan sonra onlara herhangi bir hayır bırakmamaktan hayâ eder.

- Dua ederken diz üstü oturun, sonra "Ey Rabbim, ey Rabbim!' deyin.

- Allah'a duanızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak dua edin. Şunu da bilin ki, Allah kendisinden gafil ve başka işlerle meşgul bir kalbin duasını kabul etmez.

- Biriniz Allah'tan dilekte bulunduğunda bolca istesin. Çünkü Rabbinden istemektedir.

- Duaların sonunda söylenen "Âmin', mü'min kullarının dili üzerinde âlemlerin Rabbinin mührüdür.

- Biriniz dua ettiğinde, isteğinde kararlı olsun. Allah'ım, dilersen bana ver demesin. Şüphesiz Allah'ı zorlayan hiç kimse yoktur.

- Dua ettiğinde elinin içiyle Allah'a dua et, tersiyle değil. Duayı bitirdiğinde de, iki elini yüzüne sür.

- Gizli yapılan bir dua, açıktan yapılan yetmiş duaya denktir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna