2019 Almanya Ramazan imsakiyesi
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Ramazan İmsakiyesi » 2019 Almanya Ramazan imsakiyesi

2019 Almanya Ramazan imsakiyesi

   

2019 Almanya Ramazan imsakiyesi

Feyizli bir hayatın yaşandığı mübârek bir mükâfât ayı olan 2019 Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü tutulacak oruç ile başlayacak. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya Ramazan imsakiyesi 2019 tablosunu yayımladı. İşte Almanya ülkesi için yayımlanan (tüm Almanya Şehirleri) imsakiyesi, iftar duası, ramazan ayı ve oruç hakkında bilgiler.

Kamerî ayların dokuzuncusu olan Ramazan-ı Şerif ayı; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ifadeleri ile;

Evveli (ilk on günü) rahmet, ortası (ikinci on günü)  mağfiret,  sonu(üçüncü on günü) de cehennemden kurtuluş  vesilesi olan, içinde bin aydan daha hayırlı  olan KADİR GECESİ bulunan, adını Cenâb-ı Hakkın güzel isimlerinden birinden alan, ilk gecesinden itibaren şeytanların ve cinlerin zincirlere vurulduğu, cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı  pek mübârek bir aydır.

Almanya Tüm Şehirlerin Ramazan İmsakiyesi 2019 İçin Tıklayın!

Allah'ın övgüsüne mazhar olarak Kur'ân-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilen on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerîf, hilâlin görülmesi ile başlar. Genellikle yirmidokuz, bazan da otuz gün devam eder. 2019 yılında ise Ramazan ayı 29 gün tutulacak. Bu süre içinde gücü yetenlerin oruç tutması farzdır. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır.

www.huzursayfasi.com Ailesi olarak Tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Ayını Kutlar Sağlık, Huzur ve Mutluluklar Dileriz.

İftar duası

ALMANYA İÇİN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

Almanya ramazan imsakiyesi 2019

2019 Almanya Berlin
Ramazan Bayram Namazı:
4 Haziran Salı Günü Saat: 05:40


ORUÇ

Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya  başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır.

Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir.

İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; ”Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183)

Oruç, müslüman, ergin, akıllı ve sağlıklı olan herkese farzdır. Allah Teâlâ, orucu, hikmeti gereği en mükemmel bir şekilde farz kılmıştır. Bunun içindir ki oruçlu kimseye, mutedil olarak orucunu tutmasını, oruçla kendisine zarar vermemesini ve oruca aykırı olan şeyleri de yiyip içmemesini emretmiştir.

Ramazanı şerif


Cenab-ı Hakkın İfadeleriyle Ramazan-ı Şerif Ayı       

Ramazan ayı öyle bir aydır ki,  Kur'ân  insanlara bir hidâyet ve hakka ulaştıran, hakla bâtılı ayıran açık âyetler hâlinde bu ay'da indirildi.

Onun için, sizden her kim bu ay'a erişirse onun orucunu tutsun.

Kim de hasta olur veya seferde bulunursa (yolculukta ise) tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kazâ etsin.

Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Onun  için hastalık ve sefer hallerinde orucu terk etmenizi mübah kılmıştır.)

Bu kolaylığı, sayıyı tamamlamanız ve size yol gösterdiğinden dolayı Allah'ı  büyük tanımanız için meşrû kılmştır. Umulur ki şükredersiniz. (Bakara Sûresi, âyet:185)         

Hakikat Biz onu (Kur'ân'ı)  Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu, sana ne bidirdi?  Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

O gece melekler ve Ruh (Cebrâil (a.s.) veya Ruh adındaki melek)   Rablerinin izniyle, (o sene takdir edilen) herbir iş için peyder pey inerler. O gece, tâ fecrin doğuşu, tanyeri ağarıncaya kadar selâm (ve selâmettir.(El-Kadir Sûresi, âyet 1-5)

Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan ayı

Ramazan ayının önemini ve hayata getirdiği bereketi Sevgili Peygamberimiz Şaban ayının son gününde ashabına yaptığı bir konuşmada şöyle dile getirmiştir:

Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başınıza geldi. Bu öyle bir aydır ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır.

Allah o mübarek ayın gündüzlerin de orucu farz, gecelerinde nafile namazları meşru kıldı. Bu ayda küçük büyük bir hayır yapan insan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır.

Bu ayda bir farzı yapmak, başka aylarda yetmiş farzı yerine getirmek yerine geçer.

Bu ay Allah için açlık ve susuzluğun, taat ve ibadetin zorluklarına sabretme ve dayanma ayıdır. Sabrın karşılığı da ancak Cennettir.

Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ay müzminlerin rızkının arttırıldığı aydır.

Bu ayda her kim oruçlu bir mü'mine iftar yemeği verirse iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksiltilmeden iftar yemeği verene de oruç tutan kadar sevap yazılır.

— Ey Allah'ın Rasülü, hepimiz iftar yemeği verecek güç ve zenginlikte değiliz, dedi bazı sahabîler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:

— “Allah bu sevabı, bir hurma, bir yudum su ve bir miktar süt ile iftar yaptıranlara da verecektir.”

Daha sonra Peygamberimiz konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ramazan ayının başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluştur. Bu ay her kim kapısında çalıştırdıklarına kolaylık sağlarsa, Allah da onu bağışlar, cehennemden çıkarır.

Öyleyse bu ayda dört şeyi bolca yapın:

1- Kelime-i şehadeti çokça söyleyin.

2- Bol bol tevbe ve istiğfar edin.

3- Allah'tan cenneti isteyin.

4- Cehennemden Allah'a sığının.

Kim oruçlu bir insana su verirse Allah ona benim havuzumdan öyle bir su içirecektir ki o cennete gidinceye kadar asla bir daha susuzluk duymayacaktır.

Peygamberimizin şu hadisi de bu manayı destekler mahiyettedir. Buyurmuşlar ki: “Hangi mü'min bir başka mü'minin susuzluğunu giderirse, Allah ona kıyamet gününde ağzı mühürlü yani el değmemiş nefis içeceklerden ikram eder. Hangi mü'min bir aç mü'mini doyurursa, Allah onu cennet yemekleri ve meyveleriyle doyurur. Hangi mü'min muhtaç bir mü'mini giyindirirse, Allah ona cennetin yeşil libaslarını giyindirir.

“İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır. O ayda yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir, dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karşı iftihar eder. Öyleyse kulluğunuzla kendinizi Allah'a sevdirin. Asıl şakî (nasipsiz kişi), bu ayda Allah'ın rahmetinden nasibini alamayan kimsedir.”

Ramazan'ın ilk gecesini de Peygamberimiz şöyle dile getirir: “Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah yarattığı varlıklara rahmetiyle bakar. Hangi kula Allah rahmetiyle bakarsa, ona ebedî olarak azap etmez.

Ramazan'ın her gününde cehenneme gitmeyi hak eden çokça insanı Allah cehennemden kurtarır. Ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olunca melekler dalgalanır ve Cebbar olan Allah Teâlâ hiçbir kimsenin vasf edemeyeceği şekilde nuru ile tecellî eder ve ertesi gün bayram yapacak olan meleklere şöyle seslenir:

Ey melekler topluluğu! İşini tam yapan işçinin ücreti nedir? Melekler:

- Ücreti tam verilir, derler. Bunun üzerine Allah'u Teala,

- Sizi şahit tutuyorum ki, onların (Ramazanı hakkıyla değerlendirenlerin) hepsini bağışladım, buyurur.

“Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz. Her Müslğman'ın kalbinde hissettiği bir ses yükselir:

- Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin! Ey kötülüğe arzu duyanlar, kendinizi tutun!

Allah'ın bu gece cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır. Bu hal Ramazan'ın bütün gecelerinde tekrarlanır.

Şu halde Ramazan ayında:

1- Oruç farz kılınmıştır.

2- Kur'an o ayda inmeye başlamıştır.

3- Semanın ve cennetin kapıları açılmaktadır.

4- Cehennemin kapıları kapanmaktadır.

5- Şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurulmaktadır.

6- Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi vardır.

7- Allah, samimiyetle kendisine yönelen kulları bağışlamaktadır.

8- Ramazan ayında nafile ibadetlere farz, farz ibadetlere de 70 farz sevabı verilmektedir.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
3 Haziran Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi
4 Haziran Salı Ramazan Bayramı 1.gün
5 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramı 2.gün
6 Haziran Perşembe Ramazan Bayramı 3.gün

Almanya hakkında bilgi

ALMANYA HAKKINDA KISA BİLGİ

Almanya ya da resmî adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre; ve batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, ve Hollanda bulunur. Başkenti Berlin, 2017 yılına göre nüfusu 82,79 milyon'dur. Almanya yüzölçümü 357.386 km², dili Almanca, Para birimi Euro, Dini ise Hıristiyan (Protestan, Katolik)'tur.

Almanya, ikinci Dünya Savaşı sonunda dört Müttefik (ABD, SSCB, Büyük Britanya, Fransa) tarafından dört işgal bölgesine ayrıldı (1945); 1949'da ikiye bölündü: Almanya Federal Cumhuriyeti ve Almanya Demokratik Cumhuriyeti. Devlet ya da ülke olarak yüzyıllardır tek Almanya'dan söz edilse de gerçekte tarihi boyunca Almanya, ancak 74 yıl (1871-1945) çâğdaş anlamda birleşik bir ulusal devlet kimliği taşıyabildi (1806'ya kadar Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'na, 1815'ten 1866'ya kadar Germen Konfederasyonuna bağlı bir grup dağınık Germen devletçiğinden oluşuyordu). 1949'da ABD, Büyük Britanya ve Fransa'nın denetiminde kalan batıdaki üç bölge, Batı'nın müttefiki Almanya Federal Cumhuriyeti'ne; Sovyetlerin denetimindeki bölge ise sosyalist bloka bağlı Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne dönüştü.

Almanya'nın eski başkenti Berlin de iki Almanya arasında bölündü. Doğu Berlin Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti olarak kaldı. İki Almanya cumhuriyetinin kapladığı alan, batıda Rhine (Ren) Irmağı, doğuda Oder Irmağı, güneyden Alpler, kuzeyden Baltık ve Kuzey denizleriyle çevrelendi. Ancak Almanya'nın sınırları her zaman bu konumda kalmamış; Almanya olarak adlandırılan topraklarda yüzyıllar boyunca pusulanın her yönünde kaymalar gözlenmiştir. Almanya'nın coğrafi kapsamı konusundaki belirsizlik, ülkenin birliğini güçleştirmiş; ancak bu engeller 1871'de Prusyalı devlet adamı Otto von Bismarck döneminde aşılabilmiştir. Yarım yüzyıla yakın bir zamandır iki ayrı devlet olarak yaşayan Almanya'nın birleştirilmesi konusu, Sovyetlerde Mihail Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle yeniden ele alındı. 1989'da Gorbaçov'un Bonn'u ziyaret etmesinin ardından Sovyetler ve iki Almanya'nın yetkilileri arasında yapılan bir dizi görüşmeden ve 1990 başlarında Berlin'i ikiye bölen duvar halkın yıkması sonucunda iki Almanya yeniden tek devlet çatısı altmda birleşti (3 Ekim 1990).

Almanya Başlıca kentler: Hamburg, Köln, Münih, Essen, Frankfurt am Main, Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart, Duisburg, Bremen, Hannover, Laipzig, Dresden, Nürnberg, Bochum, Bielefeld, Wuppertal, Chemnitz, Mannheim, Magdeburg, Gelsenkirchen, Bonn, Wiesbaden, Karsruhe, Münster, Braunschweig, Mönchengladbach, Rostock, Kiel, Augsburg, Halle, Erfurt, Potsdam.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna