Ahiret halleri nelerdir
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Ahiret halleri nelerdir

Ahiret halleri nelerdir

   

Ahiret halleri nelerdir

Ahiret halleri, tekrar dirilmek ve mahşer meydanında toplanmak, amellerin tartılması, herkese dünyada yaptıklarını gösteren amel defterinin verilmesi, sorular sorularak herkesin hesaba çekilmesi, kevser havuzundan istifade etmek, sırat köprüsünden geçmek, cennete veya cehenneme girmek gibi şeylerdir.

Not: Kevser, Peygamberimiz'e (sav) ait olan cennetteki bir havuzdur. Sırat köprüsünden geçen müminler bu havuzdan içerek ferahlayacaklardır.

AHİRET HAKKINDA BİLGİ

Ahiret, Arapça bir kelime olup, lügatta: “Ölümden sonraki ebedî hayat, öte dünya, ukbâ alemi, Dâr-ı Bekâ” gibi manalara gelir.

Ahirete iman, İslamın itikadî temellerinden birisidir. Ona inanmayan insan kâfir olur. Ahireti inkâr edenler Allah'ı Peygamberleri ve diğer iman esaslarını inkar etmişler demektir.

İslâma göre herkesin iyilik ve kötülüğü ile hesaba çekileceği, İlahî mahkemenin kurulup ceza veya mükafaatların dağıtılacağı bir ahiret günü vardır. Ölümden sonra başlayacak olan bu hayat ebedîdir. Asıl olarak kıyamet koptuktan sonra başlar.

Bakara Sûresİ'nin 28'inci ayetinde: “Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki, ölüler iken sizi diriltti. Sonra öldürüp tekrar dirilecektir. Daha sonra da O'na döneceksiniz” buyurularak ahiretin hak olduğu açıklanmıştır. Daha bir çok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle ahiret hayatının varlığı belirtilmiştir.

Allah her şeyi yoktan var ettiği gibi nihayet onları öldürüp yeniden dirilterek, huzurunda toplamaya kadirdir. O, kurumuş kemiklere can verecek, kullarını bir bir ve hiç bir haksızlığa uğratmaksızın hesaba çekecektir.

Aslında dünya hayatı ahiret hayatının tarlası gibidir. Ebedî ve asıl hayat kıyametten sonra başlayacaktır.

Ahiret gününde mizan kurulacak, sırat köprüsü görülecek, herkesin amel defterleri dağıtılacak ve insanlar cennet veya cehenneme gireceklerdir.

Ahirete inanmak dünya hayatında da huzur ve saadetle yaşamanın ilk şartıdır. Ona inanmayan kimseler hiç bir ahlâkî kayıt tanımayan, fert ve cemiyetlerin huzur ve güvenini bozan zavallı kimselerdir. Ahirete inanılmayan bir cemiyette yalan, hırsızlık, zina, hayasızlık ve adam öldürme gibi akla gelen her türlü fenalık rahatça işlenebilir. Böylece toplumlar yıkılıp giderler.

İnsan oğlunun yaratılışında ahirete iman duygusu mevcuttur.

Bütün Peygamberler ümmetlerine ebedî bir ahiret hayatının varlığını duyurmuş, onunla ilgili hususları tek tek açıklamışlardır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna