Ulul Azm Peygamberleri kimlerdir
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Ulul Azm Peygamberleri kimlerdir

Ulul Azm Peygamberleri kimlerdir

   

Ulul Azm Peygamberleri kimlerdir

Ulul Azm nedir ve Ulul Azm Peygamberleri kimlerdir? İşte Ulul Azm denilen Peygamberler kimlerdir ve içlerinde en faziletlisi, sonuncusu ve değeri en yüksek olanı hangisidir hakkında bilgi.

Ulul Azm Peygamberler, aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında herhangi bir yılgınlık göstermeden dini insanlara tebliğ görevini yerine getiren, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren Peygamberler demektir.

İslâm inancına göre bütün peygamberler, peygamber olmaları yönüyle eşit kabul edilir ve aralarında bir ayırım yapılmaz. Ancak görevinin büyüklüğü ve Cenab-ı Hak nezdindeki yeri bakımından aralarında derece ayrılığı bulunnabilir.

Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulur: “İşte bu peygamberlerden bir bölümünü diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir.” (Bakara, 2/253)

Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm (Azim Sahibi) olarak tanımlanan beş tane Peygamber vardır. Azimleri kuvvetli, imtihanları ağır ve mücadeleleri gayet zor olduğu için “Azim Sahibi Peygamberler” diye isimlendirilmişlerdir. Yüce Rabbimiz Kuranı Kerim'de şöyle buyuruyor;

Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh'tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık.” (Ahzab 7)

(Ey Muhammed!) O hâlde, yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk edilir.” (Ahkaf 35)

Ulul Azm Peygamberler şunlardır;

• Nûh (as)

• İbrâhim (as)

• Mûsa (as)

• İsa (as)

• Muhammed (sav)'dir.

Bütün nebî ve elçilerin en faziletlisi ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)'dir. Artık ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Aksini iddia edenler, İslâmiyet dairesinden çıkarlar.

KUR'AN'DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER

Kur'an'da adı geçen peygamberler şunlardır: Hazreti Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Dâvûd, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa', Zekeriyyâ, Yahyâ, İsa, Muhammed Aleyhisselam. Kur'an'da adları geçtiği hâlde Lokman, Üzeyir ve Zülkarneyn'in ise peygamber olup olmadıkları ihtilâflıdır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna