Namaz nedir kısaca tanımı
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Namaz nedir kısaca tanımı

Namaz nedir kısaca tanımı

   

Namaz nedir kısaca tanımı

Namaz sözcük manası olarak dua demektir. Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir. Diğer bir ifade ile namaz; Kur'ân-ı Kerîm'in bildirdiği, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in gösterdiği şekilde, belirli vakitlerde Allah -celle celâlühü-'ne karşı yapılan bir ibadettir. Namaz kılmak, kadın-erkek her mükellefe farzdır.

Namazın Arapça karşılığı “Salat”dır. Salat lügatta: “Dua etmek, sığınmak, yalvarmak” gibi manalara gelir.

Namaz nasıl kılınır resimli sayfası için tıklayın!

Namaz, Kur'an'da doksandan fazla ayette zikredilir. Önceki şeriatlerde beş vakit namaz yoktu. Ancak vakitleri belirsiz genel anlamda namaz vardı. Namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac (İsrâ) gecesinde farz kılınmıştır. Enes b. Mâlik'ten rivâyete göre özet olarak şöyle demiştir:

"Hz. Peygamber (s.a.s)'e İsrâ gecesi, namaz elli vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltıldı ve beş vakte düşürüldü. Sonra şöyle seslenildi: Ey Muhammed, şüphesiz bizim nezdimizdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu beş vakit namaz, elli vakit namazın karşılığıdır" (Buhâri, Salat, 76, Enbiya, 5; Müslim, Iman, 263; Ahmed b. Hanbel, V,122,143). Yine Peygamber Efendimiz (sav) hadisi şerifte;

Peygamberimiz (sav): “Namaz dinin direğidir”, “Namaz gözümün nurudur”, “Namaz cennetin anahtarıdır” buyurmuştur.

Beş vakit namaz farz kılınmadan önce, Hz. Peygamber'in ibadet tarzı Cenâb-ı Hakk'ın yaratıklarını düşünmek, Allah'ın yüceliğini tefekkür etmek şeklinde idi. Sabah ve akşam ikişer rekat hâlinde namaz kıldığı da nakledilir. Daha önceki ümmetlerin de namaz ibadeti vardır. Kur'an-ı Kerim'de Lokman aleyhisselâmın oğluna namazı emretmesi (Lokman, 31/17), Hz. Ibrahim'in Hicaz'ın güvenliği için dua ederken namazdan söz etmesi (Ibrâhim,14/37), Yüce Allâh'ın, Tur dağında ilk vahiy sırasında Hz. Mûsa'dan namaz kılmasını istemesi (Tahâ, 20/14) örnek verilebilir.

İslâmda namazın meşrûluğu Kitap, Sünnet ve İcmâ'ya dayanır.

Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde; namazı kılınız ve zekâtı veriniz" buyurulur. "Bütün namazları ve orta namazı muhafaza edin" (el-Bakara, 2/238). "Şüphesiz namaz, müminlere, vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır" (en-Nisa, 4/103).

"Oysa onlar, tevhid inancına yönelerek, dini yalnız Allah'a tahsis ederek O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emr olunmuşlardır. Işte doğru din budur" (el-Beyyine, 98/5). "Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a samimiyetle bağlanın. O, sizin mevlânızdır. O, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır" (el-Hacc, 22/78).

Sünnetten delil: Bu konuda rivâyet edilmiş çok sayıda hadis vardır. Bu Hadislerden bazıları şunlardır: "Ibn Ömer (r.a)'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Islâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilâh bulunmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır" (Buhârî, Iman,1, 2; Müslim, Imân, 19-22).

Hz. Peygamber (s.a.s), Muaz b. Cebel (r.a)'i Yemen'e gönderirken ona şöyle buyurmuştur: "Sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları ilk önce Allah'a kulluk etmeğe çağır. Allah'ı tanırlarsa, Allah'ın onlara gecede ve gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Namazı kılarlarsa; Allahın onlara, zenginlerinden alınıp yoksullara verilmek üzere zekâtı farz kıldığını söyle. İtaat ederlerse, bunu onlardan al, insanların mallarının en iyisini alma, mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur" (Buhârî, Zekât, 41, 63, Meğâzî, 60, Tevhîd, 1; Nesâî, Zekât, 1; Dârimî, Zekât, I ).

Diğer yandan İslâm ümmeti, bir gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğu konusunda görüş birliği içindedir.

Namaz ergenlik çağına gelmiş, akıllı her müslümanın üzerine farzdır. Fakat yedi yaşına gelmiş olan çocuklar da namaz kılmakla emredilir. On yaşına geldikleri halde namaz kılmazlarsa el ile hafifçe dövülebilirler. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Çocuklarınıza yedi yaşında namaz kılmalarını emredin, on yaşına girince bundan dolayı dövün ve o yaşda yataklarını ayırın" (Ebû Dâvûd Salât, 26; Ahmed b. Hanbel, II, 180, 187).

Bir günle gece içinde farz olan namazların sayısı beştir. Yalnızca, vitir veya bayram namazları vacib hükmündedir. Bir bedevi ile ilgili olarak rivayet edilen şu hadis beş vakit farz namaza delildir: "Bir gün bir gecede farz olan namazlar beştir " Bedevî; "Benim üzerimde bundan başka bir borç var mıdır?" diye sorunca, Allah'ın Resulu şöyle cevap vermiştir:

"Hayır kendiliğinden nafile olarak kılarsan bu müstesnadır". Bunun üzerine bedevî: "Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki, bundan ne fazla ne de eksik yaparım" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurdu: "Eğer doğru söylüyorsa bu adam kurtulmuştur" (Buhârî, Imân, 34, Şehâdât, 26; Müslim, Imân, 8,10,15,17,18; Ebû Dâvûd, Salât, 1).

Namazın farzları onikidir. Bunların altısı namaza başlamadan, altısı da başladıktan sonra yerine getirilir. Namazın dışındaki farzlar şunlardır:

1— Namaz kılmak için abdest almak, gerekiyorsa bütün vücudumuzu yıkamak.

2— Vücudumuzda, yahut namaz kılacağımız yerde pislik
varsa onları temizlemek.

3— örtülmesi gereken azalarımızı örtmek.

4— Kıbleye doğru dönmek.

5— Namaz vakitlerine dikkat etmek ve her namazı vakti içinde kılmak.

6— Hangi namazı kılacaksak ona niyet etmek.

Namazın içindeki farzlar da şunlardır:

1— Namaza başlarken tekbir getirmek.

2— Kıyama durmak.

3— Namaz için gereken ayetleri okumak.

4— Rükûya eğilmek.

5— Secdeye gitmek.

6— Son rekatta Ettahiyyatu duasını okuyacak kadar
oturmak.

Her namazın kendine mahsus vakti vardır. Her namaz için ayrı ayrı niyet edilir.

Sabah namazı ikisi sünnet, ikisi farz olmak üzere dört rekattır. Öğle namazı 10, İkindi namazı 8, Akşam namazı 5, Yatsı namazının sonunda kılınan 3 rekat Vitir namazıyla birlikte Yatsı namazı 13 rekattır.

Günde beş vakit kılınan namazdan başka namazlar da vardır. Bunlar; Cuma Namazı, Bayram Namazı, Cenaze Namazı gibi namazlardır.

Cuma namazı öğle vakti kılınır. Dört rekat sünneti, iki rekat farzı, dört rekat son sünneti vardır. Mutlaka cemaatla kılınması gerekir. Cuma namazında hatibin okuduğu hutbeyi dinlemek farzdır.

 

 

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna