Namaz nasıl kılınır resimli anlatım erkek
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Namaz nasıl kılınır resimli anlatım erkek

Namaz nasıl kılınır resimli anlatım erkek

   

Namaz nasıl kılınır resimli anlatım erkek

Namaz; Dinin direği, kalbin nuru, müminin miracı'dır. Namaz, İslâm'ın beş şartından biri olup, Mümini Allah'ın mânevi huzuruna yükselten, ruhen arındırıp yücelten, bir taraftan şükretmeye bir taraftan da sabra alıştıran bir ibadettir. Rabbimizin her an yanımızda olduğunu bize günde beş kere hatırlatan namaz, terkedilmesi için hiçbir mazeretin kabul edilmediği kulluk borcudur.

Namaz sözcük manası olarak dua demektir. Namaz, tekbir ile başlayıp, selam ile tamamlanan, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan farz bir ibadettir. Kur'an'da günün belli vaktilerinde ve abdest şartını yerine getirerek namaz kılınması gerektiği belirtilmiştir. Kur'an ayetlerine göre namaz bir temizlenme aracıdır. Aynı zamanda Allah'ı anarak teslimiyetini yaratıcıya gösterme biçimdir. Kur'an'a göre namaz İbrahim'e öğretilen bir ibadet şeklidir.

Namaz, iftitah tekbiri (Allahu Ekber) ile başlanılan, kıyam (ayakta durmak), içinde Kıraat'ın (Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresi ile en az bir ayet olmak üzere zamm-ı sure okumak), rüku (eğilmek/ tesbihattan sonra) " Semia'llahu limen hamideh " "Rabbena lekel hamd" diyerek doğrulmak ve Sücud (secdeler, yere kapanma/tesbihat), sonrasında Ka'de (oturuş) şartları olan, içinde Tesbihat "Sübhane Rabbiye'l Azim, Sübhane Rabbiye'l A'la" olan ve selam "esselamü aleyküm ve rahmetullah" ile sona eren bir ibadettir.

İki Rek'atlık Örnek Bir Namazın Kılınışı

Tekbir  • “Allah rızası için iki rekat... namazını kılmaya niyet ettim” denilerek eller kaldırılır ve kulaklara götürülür. Eller kulaklara kaldırılırken “Allahüekber” denir.
kıyam  • Erkekler ellerini göbeğin altında, kadınlar göğsün üstünde bağlarlar. Sübhâneke duası okunur. Eûzü besmele çekilerek Fatiha sûresi okunur. Ardından bir sûre veya birkaç âyet okunur.

Sübhaneke duası okunuşu
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik. ve tebârakesmük. ve teâlâ ceddük. (vecelle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duası okunduktan sonra fatiha suresi okunur.

Fatiha Suresi Okunuşu
 1- Bismillahirrahmânirrahîm.
 2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
 3- Errahmânir'rahim
 4- Mâliki yevmiddin
 5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
 6- İhdinessırâtel müstakîm
 7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi okunduktan sonra bir sure okunur. Örneğin Felak suresi;

Felak suresi okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

ruku • “Allahüekber” denilerek rükûya gidilir. Rükûda iken üç defa “Sübhâne Rabbiye'l-azîm” denir.


rukudan doğruluş • “Semiallahü limen hamideh” denilerek rükûdan kalkılır ve “Rabbena leke'l-hamd” denir.


secde • “Allahüekber” denilerek secdeye varılır. Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye'l-alâ” denir.


secdeden doğruluş  • “Allahüekber” denilerek oturulur.secde• Tekrar “Allahüekber” denilerek secdeye varılır. İkinci secdede iken de üç defa “Sübhâne Rabbiye'l-alâ” denir. “Allahüekber” denilerek ikinci rek'at için ayağa kalkılır. Böylece bir rekat tamamlanmış olur.

 kıyam  • Eller birinci rek'attaki gibi bağlanarak kıyamda / ayakta durulur. Besmele çekilerek Fâtiha sûresi okunur. Ardından bir sûre veya birkaç âyet okunur.

Fatiha Suresi Okunuşu
 1- Bismillahirrahmânirrahîm.
 2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
 3- Errahmânir'rahim
 4- Mâliki yevmiddin
 5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
 6- İhdinessırâtel müstakîm
 7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi okunduktan sonra bir sure okunur. Örneğin Felak suresi;

Nas Suresi okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

ruku  • “Allahüekber” denilerek rükûya gidilir. Rükûda iken üç defa “Sübhâne Rabbiye'l-azîm” denir.


rukudan doğruluş  • “Semiallahü limen hamideh” denilerek rükûdan kalkılır ve “Rabbenâ leke'l-hamd” denir.


secde  • “Allahüekber” denilerek secdeye varılır. Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye'l-alâ”denir.


secdeden doğruluş • Allahüekber” denilerek oturulur.secde  • Tekrar “Allahüekber” denilerek secdeye varılır. Secdede iken diğer secdelerde olduğu gibi üç defa “Sübhâne Rabbiye'l-a'lâ” denir.

secdeden doğruluş  • “Allahüekber” denilerek oturulur.
Otururken Ettehiyyâtü, Salli, Bârik, Rabbenâ ve Rabbenâğfirli duaları okunur.

Ettehiyyâtü Duası okunuşu
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme Salli ve Allahümme Barik Duası okunuşu
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Rabbenâ ve Rabbenâğfirli duaları okunuşu
Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yegûmu'l hisâb.

sağa selam • Duaların okunması bitince, baş önce sağa doğru hafifçe döndürülerek “es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.

sola selam• Ardından baş sola doğru hafifçe döndürülerek “es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.

Bu şekilde iki rekatlık namaz bitirilir.Not: Diğer namazların kılınışıda bu şekildedir. Sadece namaz 3 veya 4 rekat ise üçüncü veya dördüncü rektta fatihadan sonra zammı sure okunmaz.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR VİDEO İZLE


Namaz kimlere farzdır?

Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması lâzımdır. Bunlar:

1. Müslüman olmak.

2. Ergenlik yaşına gelmiş olmak

3. Akıllı olmak

Namazın Farzları nelerdir?

Namazın farzlan 12'dir. Bunlardan 6 tanesi namazın öncesinde ve 6 tanesi de namaza başlandığından itibarendir.

namazın dışındaki farzlar

A. Namazın Dışındaki Şartlar:

1. Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın abdest alması, cünüp ise gusletmesi.

2. Necasetten Taharet: Bedeni, elbisesi ve namaz kılacağı yerin temiz olması.

3. Setr-i Avret: Avret sayılan yerleri örtmek.

4. istikbal-i Kıble: Namazda Kâ"be-i Muazzama'ya doğru yönelmek.

5. Vakit: Her namazı tayin edilmiş vaktinde kılmak.

6. Niyet: Namaz kılarken niyet etmek.

namazın içindeki farzlar

B. Namazın içindeki Rükünler:

1. İftitah Tekbiri: Namaza "Allahu Ekber" diyerek başlamak.

2. Kıyam: Namazda ayakta durmak.

3. Kıraat: Kur'an-ı Kerim okumak.

4. Rükû: Elleri dizlere koyup eğilmek.

5. Sücüd: Alnı yere koyarak secde etmek.

6. Ka"de-i Ahir: Namazın sonunda oturarak Ettehiyyatü'yü okumak.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna