Cinler hakkında bilgiler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Şafii İlmihali ve Fıkhı » Cinler hakkında bilgiler

Cinler hakkında bilgiler

   

Cinler hakkında bilgiler

Cin, duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, manevi, ruhani ve gizli varlıklara verilen bir addır. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. İnsanlar gibi Allah'a inanıp, O'na itaat ve ibadet yapmakla görevlidirler. Cinlerin de insanlar gibi Müslüman olanı, olmayanı, iyisi, kötüsü vardır. Onlar da insanlar gibi yer, içer ve çoğalırlar. Erkeklik ve dişilikleri vardır. Doğar, büyür ve ölürler. Ancak cinlerin ömrü insanların ömründen uzundur. Cinler çeşitli şekillere girebilir, insanların yapamadığı bazı şeyleri yapabilirler. Cinler de insanlar gibi iman ve İlâhî emirlere itaat etmekle sorumludurlar. Cinler meleklerden haber çalmaları gibi sebeplerle, insanların bilmediği, geçmişe ve şu ana bazı olayları bilebilirler.

Cinlere Peygamber Gönderildi mi
Allah rasûlünün (as) risâletinden önce, cinlere peygamber gönderilmediğine dâir rivâyetler daha güçlüdür. Ancak bazı cinlerin Hz. Süleymân gibi bazı peygamberlere tâbi oldukları ve hizmetlerinde bulundukları vâki olmuştur. Allah rasûlünün (as) cinlere de gönderildiği ise sâbittir. (Ei-Fetâvâi-hadîsiyye s.94)

Cinlerle Evlilik Caiz mi
İslâm âlimlerinin bu konuda farklı ictihâd ve görüşleri vardır. İmâm Mâlik (ra) cinlerle evliliği mekrûh, Hanefîler harâm, çoğu Şâfiîler İSe CâİZ gÖrmÜŞtÜr. (El-Fetâvâl-hadîsiyye S.97)

Cinlerden Peygamber Gönderilmiş mi
Bu husûsta da farklı görüşler vardır. Ancak esah görüşe göre cinlerden peygamber gönderilmemiştir. (Ei-Fetâvâi-hadîsiyye s.98)

Cinler İnsanları İnsanlar da Cinleri Görür mü
Dünya hayatında; insanların, şekle giren cinleri görmesi mümkündür. Bazı âlimler, dünyada insanların şekle girmemiş olan cinleri, âhirette ise cinlerin insanları göremeyeceğini ifâde etmiştir. (El-Fetâvâl-hadîsiyye S.100)

Cinler Ne Kadar Yaşar
Cinlerin bir çoğu binlerce yıl yaşar. Ancak çok uzun yaşamalarına rağmen ecelleri geldiğinde ölürler.

Ataları olan İblis ise, yaşlandıkça tekrar otuz yaşına döndürülür. (El-Fetâvâl-hadîsiyye S. 100)

Cin Şeytanlar İnsanlara Eşlik Eder mi
Müslim'in rivâyet ettiği bir hadîste Allah rasûlü (as), her insana bir şeytan ve bir melek eşlik ettiğini, ancak Allah rasûlüne (as) eşlik edenin îmân ettiğini ifâde etmiştir. (Ei-Fetâvâi-hadîsiyye s.100)

Cinler insanlara zarar verebilir mi
Cinlerin insana zarar vermesi söz konusu olabilir ise de, Müslümanların onlardan korkmaması ve Allah'ın izni olmadan hiçbir varlığın başka bir varlığa zarar veremeyeceğine inanması gerekir. Müminin, diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı Allah'a sığınması gerektiğini bilmesi gerekir. Peygamberimiz (sav), Âyetü'l- Kürsî'yi, Felak ve Nas surelerini okuduğu gibi, bu tedbirlere başvurarak, sahte cincilerin tuzağına düşmemek gerekir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna