Tilavet secdesi nedir ve nasıl yapılır?
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Tilavet secdesi nedir ve nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nedir ve nasıl yapılır?

   

Tilavet secdesi nedir ve nasıl yapılır?

Tilavet secdesi; Kur'an'ı Kerim'de secde ayetlerinin geçtiği zaman Allah'a saygı olsun için ayeti okuyanın ve duyanların yaptığı secdeye denir. Kısacası Tilavet secdesi Allah'a saygıdır.

Tilavet secdesinin yapılışı şöyledir; Abdestli olarak kıbleye dönülür. Tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmadan Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel'ala (yada bir kere Sübhane Rabbena in kane vadü Rabbina lemef'ula) dendikten sonra Allahu Ekber denilerek kalkılır. Ayağa kalkarken Gufraneke Rabbena ve ileykel masir denilir. Bu secde bir defa yapılır ve secdeden sonra selam yoktur.


Kuran da 14 yerde secde ayeti geçmektedir, sırasıyla şu sürelerdedir ve mealleri şöyledir:

1) A'raf suresi- 206: 'Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler“

2) Ra'd suresi- 15: 'Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler“

3) Nahl suresi- 50: 'Onlar, üstlerindeki Rablerinden
korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar“

4) İsrâ suresi- 109: 'Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar.(Kur'an okumak) onların saygısını arttırır“

5) Meryem suresi- 58: 'İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsmail (Ya'kub)'un soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar.“

6) Hac suresi- 18: 'Görmezmisin ki, göklerde olanlar ve
yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar: birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.“

7) Furkan suresi- 60: 'Onlara: Rahman'a secde edin!
Denildiği zaman: derler ve bu emir onların nefretini arttırır.“

8) Neml suresi- 26: '(Halbuki) büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur.“

9) Secde suresi- 15: 'Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.“

10) Sad suresi- 24: 'Davud: Andolsun ki, senin koyunlarını kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur.  Doğrusu ortakçıların çoğu,birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az! Dedi. Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi.“

11) Fussilet suresi- 38: 'Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa
(bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O'nu tesbih ederler“.

12) Rahman suresi- 60,62: „Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin“.

13) İnşikak suresi- 16,21: 'Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler?

14) Alak suesi- 18,19: 'Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!“

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna