Kurban eti yenir mi?
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Kurban eti yenir mi?

Kurban eti yenir mi?

   

Kurban eti yenir mi?

Kurban nedir ve kesilen kurbanın etinden, kurbanı kesen kişi ve ailesi yiyebilir mi? Kurban etini dağıtmanın hükmü nedir? Kurban etini dağıtmanın belli bir ölçüsü var mıdır?

Kurban
, sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini terim olarak Kurban; Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını elde etmek için İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre boğazlamak, ya da bu şekilde kesilen hayvana verilen isimdir. Buna “Udhiyye” ; Hac da kesilen kurbana “Hedy” denir.

Kurban etinden kurbanı kesen kişi ve ailesi yiyebilir.

“Kefaret ve nezir (adak) kurbanlarından başka, bütün kurbanların, bu arada vacip olan kurbanın da etinden, sahibinin ve aile efradının yemesi helâldir. Kurban kesen veya kestiren, kurbanının etinden yer ve yedirir.” (Sünen-i Ebu Davud)
Ulema kurban sahibinin kurbanının etinden bir kısmını yemek, bir kısmını da dağıtmakla emr olunduğunda müttefiktirler. Dolayısıyla kurban kesen kişinin kestiği kurbandan kendisinin ve ailesinin yemesinde bir sakınca yoktur. Zira Cenab-ı Hak:
'Kurbanlarınızdan siz de yiyin ve çaresiz kalmış yoksula da yedirin' (Hacc, 28)
'Kurbanlar kesilince onlardan yiyin ve isteyene de, istemeyene de verin' (Hacc, 36) buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz de (asm):
“Yiyin, tasadduk edin ve kendinize kaldırın” buyurmuştur. (Sünen-i Ebu Davud)
“Adak olarak kesilmeyen kurbanın etinden sahibi zengin olsun olmasın, yiyebileceği gibi fakir olmayanlara da yedirip dağıtabilir. Fetva bu şekildedir. Bununla beraber üçte birini fakirlere sadaka olarak vermelidir. Eğer kurban sahibi orta halli olur da, geçimlerini karşılamak zorunda olduğu kimseler kalabalık ise, o halde kurbanın etini onların yemeleri için tamamen alıkoyabilir, bu menduptur.” (Büyük İslam İlmihali)
Kesilen kurban etinin dağıtılması müstehaptır

“Kurbanı kestikten sonra, kurbanın etini dağıtmak müstehaptır. Yedirdiği kimsenin fakir olması şart değildir. Fakat fakirlere dağıtılması daha iyidir. Kurbanın eti bir müddet saklanabilir. Eğer kurban sahibi orta halli, çoluk çocuğu fazla ise, onların yemesi için et bırakması menduptur.” (Sünen-i Ebu Davud)
Kurban etinin en az üçte biri tasadduk edilmelidir

“Kurbanın eti konusunda en faziletli tutum üçte birini tasadduk, üçte birini dostlara ikram, üçte birini de evde alıkoymaktır.” (Kâsânî)

Âlimlerin bu husustaki görüşlerinin özeti şöyledir:
1. Hanefi mezhebine göre, kurban etinden sadaka olarak dağıtılacak miktarın etin tamamının üçte birinden az olmaması müstehaptır. Bunun dışında kalan üçte ikinin ne kadarını konu komşuya hediye etmesi ve ne kadarını yemesi hakkında bir sınırlama yoktur.

2. Şafii mezhebine göre etin çoğunu sadaka olarak dağıtmak müstehaptır. Faziletin en alt derecesi ise kurban sahibinin etin üçte birini sadaka etmesi, üçte birini hediye etmesi ve üçte birini yemesidir.

Bu mezhebe göre, tayin edilen fazilet dereceleri konusunda Ahmed de aynı görüşe katılmıştır.

3. Maliki mezhebine göre; kişi kendi kurbanından yemeli, bir miktarını sadaka ve bir kısmını da hediye olarak dağıtmalıdır. Böyle yapması menduptur. Ancak kendi çoluk çocuğuna ayıracağı miktar ile dağıtacağı miktar üçte bir veya başka bir ölçü ile sınırlı değildir. (Sünen-i İbni Mace)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna