Ma'siyetle İlgili Nezir
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Ma'siyetle İlgili Nezir

Ma'siyetle İlgili Nezir

   

Ma'siyetle İlgili Nezir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ma'siyette (günan şeylerde) nezir yoktur. Bunun kefareti de yemin kefaretidir."
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Eyman 23, (3292); Tirmizi, Nüzur 1, (1524); Nesai, Eyman 41, (7, 26)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ancak, kendisiyle Allah Teala hazretlerinin rızası talep edilen şeylerde nezir vardır. Sıla-ı rahmi koparma üzerine de yemin yoktur."
Ravi: İbnu Amr İbnu'l-As
Kaynak: Ebu Davud, Eyman 15, (3273, 3274)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ne bir masiyette ne de insanoğlunun malik olmadığı bir şeyde nezir yoktur."
Ravi: İmran İbnu Husayn
Kaynak: Nesai, Eyman 14, (7, 28); Müslim, Nezr 8, (1641); Ebu Davud, Eyman 28, (3316)
 Kasım İbnu Muhammed'in şöyle söylediğini işittim: "İbnu Abbas (ra)'a bir kadın gelip: "Ben oğlumu kurban etmeye nezrettim! (Ne dersin?)" dedi. İbnu Abbas ona: "Oğlunu kesme, yeminine karşı keffarette bulun!" diye cevap verdi. Bu cevap karşısında orada bulunan yaşlı bir zat: "Bu nezirde nasıl keffaret olur?" dedi. İbnu Abbas açıkladı: "Allah Teala hazretleri Kur'an-ı Kerim'de: "Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Gerçekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar..." (Mücadele 2) buyurmuş, sonra da gördüğün gibi, bu zıharda bulunanlara keffaret takdir etmiştir."
Ravi: Yahya İbnu Said
Kaynak: Muvatta, Nüzur 7, (2, 476)
 Bir adam, Allah, düşmanından kurtardığı takdirde kendisini kurban etmeye nezretmişti. Durumu gelip İbnu Abbas (ra)'a sordu. O da, hizmetçisi Mesruk'a sormasını söyledi. Adam ona sorunca, Mesruk: "Sen kendini kurban etme. Çünkü, eğer mü'min biriysen, mü'min bir canı öldürmüş olacaksın; yok eğer kafirsen, cehenneme gitmede acelecilik etmiş olacaksın. En iyisi, bir koç satın al, bunu Müslümanlar için kes. Çünkü İshak aleyhisselam senden daha hayırlıdır. O bir koç ile fidyelendi" diye cevap verdi. Adam bu cevabı İbnu Abbas (ra)'a haber verdi. Bunun üzerine: "Sana, ben de böyle fetva vermeyi düşünmüştüm!" dedi. [Rezin tahric etmiştir.]
Ravi: Muhammed İbnu Münteşir
Kaynak: Rezin
 Resulullah (sav) buyurmuştur ki: "Nezir keffareti, başka bir şey zikredilmemişse yemin keffaretidir."
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Kaynak: Müslim, Nüzur 13, (1645); Ebu Davud, Eyman 31, (3323); Tirmizi, Nüzur 4, (1528)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nezir iki çeşittir: Kimin nezri Allah'a taatla ilgiliyse bu nezir Allah içindir. Bunda vefa gerekir. Kimin nezri de Allah'a masiyetle ilgili ise işte bu nezir şeytan içindir, bunda vefa yoktur. Böyle bir nezirde bulunan kimse, nezri için, yeminde olduğu gibi keffarette bulunur."
Ravi: İmran İbnu Husayn
Kaynak: Nesai, Eyman 41, (7, 28, 29)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna