Giyim Ve Kıyafet ile ilgili hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Giyim Ve Kıyafet ile ilgili hadisler

Giyim Ve Kıyafet ile ilgili hadisler

   

Giyim Ve Kıyafet ile ilgili hadisler

Babası (ra)'ndan anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır."
Ravi: Muhammed İbnu Rükane
Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4078); Tirmizi, Libas 47, (1785)
 Babası (ra)'ndan anlatıyor: "Resulullah (sav): "Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular. Ravi devamla der ki: "Hz. Ali (ra) da: "Sarıklar Arapların taçlarıdır" buyurdular. [Hadis, Teysir'de Ebu Davud'a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu's-Sağir (1,555)'de mevcuttur.]
Ravi: Ebu'l-Müleyh
Kaynak:
 Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Tirmizi, Libas 12, (1736)
 Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.
Ravi: Abdurrahman İbnu Avf
Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4079)
 Resulullah (sav)'ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.
Ravi: Amr İbnu Hureys
Kaynak: Müslim, Hacc 453, (1359); Ebu Davud, Libas 24, (4077); Nesai, Zinet 109, (8, 211)
 Resulullah (sav)'ın ashabının kalansuveleri geniş idi.
Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari
Kaynak: Tirmizi, Libas 40, (1783)
 Resulullah (sav)'ın gömleğinin kolu bileğe kadardı.
Ravi: Esma Bintu Yezid İbni's-Seken
Kaynak: Tirmizi, Libas 28, (1765); Ebu Davud, Libas 3, (4027)
 Babasından naklediyor: "Ebu Said (ra)'e izar hakkında sordum. Dedi ki: "Tam bilene düştün! Resulullah (sav) şöyle demişti: "Mü'minin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de, gururla izarını (yerde) sürürse kıyamet günü Allah ona (rahmet) nazarı ile bakmaz." [Ebu Davud'un rivayetinde "kıyamet günü" ibaresi mevcut değildir.]
Ravi: Ala İbn Abdirrahman
Kaynak: Muvatta, Libas 12, (2, 914, 915); Ebu Davud, Libas 30, (4093); İbnu Mace, Libas 7, (3573)
 Resulullah (sav) izar hakkında ne söylemişse o, kamis hakkında da muteberdir.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Libas 30, (4095)
 Resulullah (sav): "Allah, elbisesini kibirle sürüyene bakmaz" buyurmuştur. Hz. Ebu Bekr (ra): "Ey Allah'ın Resulü! İzarım salık durumda, dikkat etmezsem sürünüyor" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Sen, bunu kibirle yapanlardan değilsin!" cevabını verdi."
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Libas 5, 1, 2, Fezauli Ashab 5, Edeb 55; Müslim, Libas 45, (2085); Ebu Davud, Libas 28, (408
 Resulullah (sav): "Kim elbisesini gururla yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarıyla) bakmaz!" buyurmuştu. Ümmü Seleme atılarak: "Öyleyse kadınlar zeyllerini ne yapacaklar?" diye sordu. "Bir karış salarlar!" buyurdu. Ümmü Seleme: "Bu taktirde ayakları açılır!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bir zira' salsınlar bunu daha da artırmasınlar!" buyurdular.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Tirmizi, Libas 9, (1731); Nesai, Zinet 106, (8, 209); Ebu Davud, Libas 40, (4119)
 Resulullah (sav)'ı bir örtü ile ihtiba etmiş gördüm. Örtünün saçağı ayaklarının üzerine dökülmüştü."
Ravi: Cabir
Kaynak: Ebu Davud, Libas 23, (4075)
 Resulullah (sav), samma sarınmasını ve tek bir giysi içerisinde ihtiba oturuşunu yasakladı.
Ravi: Cabir
Kaynak: Ebu Davud, Libas 25, (4081); Tirmizi, Edeb 20, (2768); Nesai, Zinet 18, (8, 210)
 Resulullah (sav), şu iki çeşit giyinmekten men etti: "Samma sarınması ki bu, üzerinde bir başka giysi olmadığı halde giysisini omuzuna koyup bir yarısını açık bırakması ve namazda iki elini de sarmasıdır. Diğer giyinme de, fercini örtecek kadar olmayan tek giysisi içinde ihtiba tarzında oturmasıdır."
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Libas 20, 21, Büyu 62, 63, Salat 10, Mevakit 30, 31, Savm 67; Müslim, Büyu 2, (1511); Muvatta
 Cenab-ı Hakkın şu (mealdeki) kavl-i şerifleri indiği zaman, "Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar."(Ahzab 59) Ensar kadınları başlarında (siyah) örtüden kargalar taşıyor oldukları halde dışarı çıkarlardı.
Ravi: Ümmü Seleme
Kaynak: Ebu Davud, Libas 32, (4101)
 Esma Bintu Ebi Bekr (ra), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)'ın huzuruna girmişti. Aleyhissalatu vesselam, ondan yönünü ters istikamete çevirdi ve: "Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!" dedi ve yüzü ile ellerini işaret etti.
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Libas 34, (4104)
 Resulullah (sav)'a (Mısır'dan), (beyaz renkli ve ince olan) kubati kumaşlar getirilmişti. Bana ondan bir kupon verdi ve: "Bunu ikiye böl, bir parçayı kendine kamis yap, diğerini hanımına ver. Bununla kendine burgu yapsın!" buyurdular. (Ayrılmak üzere Dihye) geri dönünce: "Hanımına söyle, bunun altına bir astar koysun da bedenini vasfetmesin!" buyurdular.
Ravi: Dihye el-Kelbi
Kaynak: Ebu Davud, Libas 39, (4116)
 Ümmü Seleme (ra), evinde iken de cilbabesini (başörtüsünü) fazilet ümidiyle üzerinden hiç çıkarmazdı." [Rezin tahric etti.]
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Rezin
 İmam Malik rahimehullah'a ulaştığına göre, Abdullah İbnu Ömer'in bir cariyesi vardı. Hz. Ömer onu, hürlerin kıyafetine bürünmüş vaziyette görünce bu davranışını normal karşılamayıp müdahale etti. Kızı Hafsa'nın yanına girip: "Oğlan kardeşinin cariyesini halkın içine karışmış görmedin mi, hürlerin kıyafetine bürünmüş değil mi?" dedi ve Hz. Ömer bu hali hoş karşılamadı.
Ravi:
Kaynak: Muvatta, İsti'zan 44, (2, (981)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın [ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın.]"
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Müslim, Libas 67, (2097)
 Bir rivayette de: "Sakın kimse tek ayakkabı ile yürümesin, ya ikisini de çıkarsın, yahut ikisini de giyinsin" buyrulmuştur.
Ravi:
Kaynak: Buhari, Libas 39; Müslim, Libas 68, (2097); Muvatta, Libas 14, 15, (2, 916); Ebu Davud, Libas 44, (4
 Resulullah (sav) ayakkabı giymede, başını taramada, temizlikte ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Salat 47, Vudu 31, Et'ime 5, Libas 38, 77; Müslim, Taharet 67, (268); Ebu Davud, Libas 44, (
 Resulullah (sav) kişinin ayakta giyinmesini yasakladı. [Bu hadisi Ebu Davud Hz. Cabir (ra)'den rivayet etti]
Ravi: Ebu Hureyre ve Hz. Enes
Kaynak: Tirmizi, Libas 35, (1776, 1777); Ebu Davud, Libas 44, (4135)
 Kişi oturduğu zaman, ayakkabılarını çıkarıp (sol) yanına koyması sünnettir.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Libas 44, (4138), Salat 89, (648)
 Resulullah (sav), katıldığımız bir gazvede buyurdular ki: "Ayakkabıları çoğaltın. Çünkü kişi ayakkabı giydiği müddetçe binmeye devam eder."
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, Libas 66, (2096); Ebu Davud, Libas 44, (4133)
 Resulullah (sav)'ı sebtiyye ayakkabısı giyerken gördüm. Sebtiyye ayakkabısı, üzerinde hiç tüy bulunmayan ayakkabıdır. Aleyhissalatu vesselam bu ayakkabı içinde abdest alıyordu. Ben bu ayakkabıyı giymeyi severim.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Nesai, Taharet 95, (1, 80), Zinet 67, (7, 186)
 Resulullah (sav)'ın ayakkabısında parmak arasına geçen atkısı vardı.
Ravi: Enes
Kaynak: Buhari, Libas 41; Ebu Davud, Libas 44, (4134); Tirmizi, Libas 33, (1773, 1774); Nesai, Zinet 117, (8
 Hz. Aişe (ra)'ye: "Kadın (erkeğe mahsus) ayakkabı giyer mi?" diye sorulmuştu: "Resulullah (sav) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti!" diye cevap verdi.
Ravi: İbnu Ebi Müleyke
Kaynak: Ebu Davud, Libas 31, (4099)
 Resulullah (sav) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti.
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Ebu Davud, Libas 31, (4098)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için) (kıymetli) elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet günü, onu mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır."
Ravi: Muaz İbnu Enes
Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 40, (2483)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim şöhret elbisesi giyerse Allah ona zillet elbisesi giydirir." Bir rivayette de şöyle denmiştir: "...Kıyamet günü Allah ona onun aynısını giydirir, sonra içinde ateşi tutuşturur."
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Libas 5, (4029), 4030)
 Babasından naklen diyor ki: "Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)'ın yanına gelmiştim. Bana: "Senin malın yok mu?" diye sordu. "Evet var!" cevabıma: "Hangi çeşit maldan?" sorusunu yöneltti. "Her çeşit maldan Allah bana vermiştir [deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var]" demem üzerine: "Öyleyse Allah Teala hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah'ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!" buyurdular.
Ravi: Ebu'l Ahvas
Kaynak: Nesai, Zinet 83, (8,196)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri bolluğa erince iş elbisesinden başka bir de cum'a elbisesi edinirse üzerine (bir vebal) yoktur."
Ravi: Muhammed İbnu Yahya İbnu Hibban
Kaynak: Ebu Davud, Salat 219, (1078); İbnu Mace, İkametu's-Salat 82, (1095)
 Resulullah (sav), bize binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü. Üzerinde eskimiş (çizgili) iki parçalı giysi vardı. "Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu?" buyurdular. "Evet var" dedim. "Çamaşır torbasında iki giysisi daha var, ben onları giydirmiştim." "Öyleyse çağır onu da, bunları giysin!" emrettiler. (Çağırdım, emr-i Nebeviyi söyledim, o da onları giyindi. Geri gitmek üzere dönünce, Aleyhissalatu vesselam: "Nesi var (da bu yenileri giymiyor?) Allah boynunu vurasıca! Bu daha hoş değil mi?" buyurdular. Adam bu sözü işitti ve: "Allah yolunda mı (boynum vurulsun) ey Allah'ın Resulü?" dedi. "Evet" buyurdular, "Allah yolunda." Adam Allah yolunda öldürüldü.
Ravi: Cabir
Kaynak: Muvatta, Libas 1, (2, 910)
 Resulullah sa) şu iki kıyafeti yasakladı: Çok yüksek kıyafet, çok düşük kıyafet. [Rezin tahriç etmiştir.]
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Rezin

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna