Mekruh Kazançlar ile ilgili hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Mekruh Kazançlar ile ilgili hadisler

Mekruh Kazançlar ile ilgili hadisler

   

Mekruh Kazançlar ile ilgili hadisler

Resulullah (sav) köpeğin semenini, fahişenin mehrini ve kahinin ücretini yasakladı.
Ravi: Ebu Mes'ud
Kaynak: Buhari, Büyu 113, İcare 20, Talak 51, Tıb 46; Müslim, Müsakat 39, 1567; Muvatta, Büyu 68, (2, 656);
 Resulullah (sav) kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavverleri lanetledi.
Ravi: Ebu Cuheyfe
Kaynak: Buhari, Büyu 113, 25, Talak, Libas 86, 96; Ebu Davud, Büyu 65, (3483)
 Resulullah (sav) cariyenin kesbini nehyetti. [Ebu Davud, Rafi İbnu Hadiç'ten yaptığı rivayette şu ziyadeyi kaydeder: "..Kazancın nereden olduğunu bilinceye kadar..."]
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, İcare 20, Talak 61; Ebu Davud, Büyu 40, (3425)
 Çocukları kesbe mecbur etmeyin. Siz onları kesbe mecbur ettiğiniz zaman hırsızlık yaparlar. San'at sahibi olmayan cariyeleri de kesbe zorlamayın. Zira siz onları kesbe zorladığınız takdirde ferçleriyle kazanırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğna gösterin ki, Allah da sizi müstağni kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.
Ravi: Osman
Kaynak: Muvatta, İsti'zan 42, (2,981)
 Hz. Ebu Bekr (ra)'in bir kölesi vardı. Bu köle çalışıp kendisine belli bir haraç ödüyordu. Hz. Ebu Bekr onun kazancından yiyordu. Bir gün yine bir şeyler getirdi. Ebu Bekr (ra) bundan da yedi. Ancak kölesi: "Bu yediğin nedir, biliyor musun?" dedi. Hz. Ebu Bekir: "Neymiş o?" deyince köle açıkladı: "Ben cahiliye devrinde kahinlik yapardım. Aslında bu işin ehli de değildim. Bu sebeple (kafadan atıp bir) adam aldatmıştım. (Bugün yolda) bana rastladı ve (kahinliğimden kalma eski) bir borcunu ödedi. Yediğiniz işte bu idi!" Bunun üzerine Ebu Bekr elini boğazına atıp, midesinde her ne varsa kusup çıkardı.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Menakıbu'l-Ensar, 26
 Resulullah (sav) köpeğin semeninden nehiy buyurdular. Eğer (sahibi, öldürülen) köpeğin semenini istemeye gelirse, avucunu toprakla doldurun. (Metin Ebu Davud'a, aittir.)
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 68, (3482); Nesai, Büyu 91, (7,309)
 Resulullah (sav), av köpeği hariç, köpeğin semenini yasakladı.
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Büyu 50, (1281)
 Resulullah (sav) kedinin yenmesini ve semenini yasakladı.
Ravi: Cabir
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 64, (3480); Tirmizi, Büyu 49, (1280)
 Babasından anlattığına göre, babası Muhayyısa haccamın kiralanması hususunda izin istedi. Resulullah onu menetti. Muhayyısa'nın haccam bir azadlısı vardı. Sorup izin istemeye ara vermedi. Sonunda (sav) kendisine: "Onunla deveni ve köleni beşle, (kendin yeme!)" buyurdular.
Ravi: İbnu Muhayyısa el-Ensari
Kaynak: Muvatta, İsti'zan 28 (2, 970); Ebu Davud, Büyu 28, (3422); Tirmizi, Büyu 47, (1277); İbnu Mace, Ticaret
 Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ben teyzeme bir köle bağışladım ve ben onun teyzem hakkında mübarek olmasını diliyorum. Teyzeme: "Onu haccama teslim etme, kuyumcuya ve kasaba da teslim etme!" dedim."
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 49, (3430)
 Kilab kabilesinden bir adam, Resulullah'a damızlık hayvanın suyundan (para almayı) sordu. Aleyhissalatu vesselam yasakladı. Adam: "Ey Allah'ın Resulü! Biz damızlığı aştırıyoruz da bize ikramda bulunuyorlar!" dedi. Aleyhissalatu vesselam ikramda bulunmaya ruhsat verdi.
Ravi: Enes
Kaynak: Tirmizi, Büyu 46, (1274); Nesai, Büyu 94, (7, 360)
 Resulullah (sav) (bir gün bize): "Kusameden sakinin!" buyurdular. Biz: "Kusame de nedir?" dedik. "Bir cemaatin başında bulunan bir kimse (birşey taksim ettiği zaman) berikinin ve ötekinin hisselerinden bir şeyler alır(sa, işte bu aldığı şey kusamedir)."
Ravi: el-Hudri
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 179, (2783,2784)
 Bir adam kendisine on dinar borçlu olan bir alacaklısının peşine düştü ve: "Vallahi borcunu ödeyinceye veya bana bir kefil getirinceye kadar arkanı bırakmayacağım!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam o borcu üzerine aldı. Sonra adam, üzerine aldığı miktarı Resulullah (sav)'a getirdi. Aleyhissalatu vesselam adama: "Bu parayı nereden buldun?" diye sordu. Adam: "Madenden!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bizim buna ihtiyacımız yok! Onda hayır da yok" buyurdu ve borcu ona bedel ödeyiverdi.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 2, (3328); İbnu Mace, Sadakat 9, (2406)
 Hz. Ömer (ra)'den naklediyor: "Resulullah (sav) bana ihsanda bulunurdu. Ben de: "Siz, bunu benden daha muhtaca verin" diyordum. Aleyhissalatu vesselam da; "Al bunu! Sen beklemez ve istemez olduğun halde sana geleni al! Bu şekilde gelmezse, nefsini peşine takma!" buyurdu." [Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "Bu sebeple İbnu Ömer (ra), ne bir şey isterdi, ne de kendine ihsan edilen bir şeyi reddederdi."]
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni's-Sa'di
Kaynak: Buhari, Ahkam 17, Zekat 51; Müslim, Zekat 110, (1045)
 Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Hz. Ömer (ra) beni, zekat (toplama işine) tayin etti. Bu işi tamamlayınca bana ücret verilmesini emretti. Ben: "Ben Allah rızası için çalıştım, ücretim Allah üzerinedir!" dedim. Hz. Ömer: "Sen, sana verileni al. Nitekim ben de Resulullah (sav) zamanında çalışmıştım. Bana ücret verdi. Hatta (ilk seferinde) ben de senin söylediğini söyledim. Bunun üzerine (sav) bana: "Sen istemediğin halde sana birşeyler verilirse, onu al, ye ve tasadduk et!" buyurdular" dedi.
Ravi:
Kaynak:
 Babasından naklen anlatıyor: "Bir adamın şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav)'ın [Veda haccı sırasında hutbede] şöyle söylediğini işittim: "Ey insanlari ihsanları, onlar ihsan kaldığı müddetçe alın! Ne zaman, Kureyş saltanat kavgasına düşer ve ihsan dininizden rüşvet mukabili otursa, o zaman onu bırakın ve almayın!"
Ravi: Selim İbnu Mutayr
Kaynak: Ebu Davud, Haraç 17, (2958,2959)
 Resululah (sav) iki yarışçının yemeğini nehyetti: Müsabaka ve kumar.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Et'ime 7, (3754)
 Resulullah (sav)'ın: "Cennete meks sahibi girmeyecektir!" dediğini işittim.
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Kaynak: Ebu Davud, Haraç 7, (2937)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna