Yeryüzünde Faziletli Yerler ile ilgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Yeryüzünde Faziletli Yerler ile ilgili Hadisler

Yeryüzünde Faziletli Yerler ile ilgili Hadisler

   

Yeryüzünde Faziletli Yerler ile ilgili Hadisler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu din Hicaz'a çekilecek. Tıpkı yılanın deliğine çekildiği gibi. (Allah'a kasem olsun!) Yaban keçisinin dağın tepesine sığınması gibi, din de Hicaz'a sığınacaktır. Bu din garip olarak başladı, tekrar garipliğe dönecektir. Gariplere ne mutlu. O garipler ki, benden sonra insanların sünnetimden bozdukları şeyi ıslah edecekler."
Ravi: Amr İbnu Avf
Kaynak: Tirmizi, İman 13, (2632)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kabalık ve kalp katılığı şarktadır, iman ise Hicaz ahalisi içerisindedir."
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, İman 92, (53)
 Resulullah (sav)'ı işittim, şöyle diyordu: "Şeytan artık Arap yarımadasında namaz kılanların kendisine ibadet etmelerinden ümidi kesti. Ancak onları aldatacaktır."
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, Münafıkun 65, (2812)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ceziretü'l-Arap'ta iki din içtima edemez." İbnu Şihab devamla der ki: "Hz. Ömer bu meseleyi, kesin bir kanaat ve yakin elde edinceye kadar araştırdı. Gördü ki, Resulullah gerçekten bunu söylemiş. Bunun üzerine Hayber Yahudilerini sürgün etti."
Ravi: İbnu Şihab
Kaynak: Muvatta, Cami' 18, (2, 892, 893)
 Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Arap yarımadasından Hıristiyan ve Yahudileri mutlaka çıkaracağım, orada Müslüman olmayanı bırakmayacağım." Said İbnu Abdilaziz der ki: "Arap yarımadası, el-Vadi'(l-Kura)dan Yemen'in uzak kısmına, Irak sınırına, denize kadar olan kısımdır."
Ravi: Ömer
Kaynak: Müslim, Cihad 63; Ebu Davud, Harac 28, (3030); Tirmizi, Siyar 43, (1606)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size Yemenliler geldi. Onlar, ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır. İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir. Küfrün başı şark cihetindedir. Böbürlenme ve kibirlenme deve besleyenlerdedir. Sükunet ve vakar koyun (besleyenler)dedir."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Menakıb 1, Megazi 74, Bed'ü'l-Halk 14; Müslim, İman 84, (52); Tirmizi, Fiten 61, (2244)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir hicretten sonra bir hicret daha olacak. Arz ehlinin hayırlılarına Hz. İbrahim'in hicret ettiği yer (Şam) gereklidir. Arzda, ahalisinin şerirleri kalır. Arzları, onları (öbür dünyaya) atar. Allah Teala da onlardan hoşlanmaz. Onları ateş, maymunlar ve hınzırlarla birlikte haşreder."
Ravi: İbnu Amr İbni'l-As
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 3, (2482)
 Biz bir gün Resulullah (sav)'ın yanında idik. Parçalar üzerinde Kur'an (ayetlerini) tanzim ediyorduk. Aleyhissalatu vesselam: "Şam'a ne mutlu!" buyurdular. Ben: "Bu mutluluk nereden geliyor ey Allah'ın Resulü?" diye sordum. "Çünkü," buyurdular. "[Rahman'ın] melekleri onun üzerine kanatlarını geriyorlar!"
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3949)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu iş, sizin bir kısım toplu gruplara ayrılmanıza müncer olacak: Şam'da bir grup, Yemen'de bir grup, Irak'da bir grup!" "Öyleyse" dedi, "sana Şam'ı tavsiye ederim! Çünkü orası, Allah'ın, arzında mümtaz kıldığı yerdir. Allah kulları arasında seçkin olanları oraya tahsis eder. Ancak (oraya gitmekten) imtina ederseniz, size Yemen'inizi tavsiye eder, (oradaki) havuzlarınızdan için derim. Zira Allah, Şam ve ahalisini (fitnelerden koruma hususunda) bana garanti verdi."
Ravi: İbnu Havale
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 3, (2483)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Guta'daki savaş sırasında Müslümanların sığınağı, Şam şehirlerinin en hayırlısı olan Dımeşk denen şehrin yakınındadır."
Ravi: Ebu'd-Derda
Kaynak: Ebu Davud, Melahim 6, (4298), Sünnet 9, (4639)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Acem krallarından bir kral gelecek, Dımeşk hariç bütün şehirler üzerinde hakimiyet kuracak."
Ravi: Abdurrahman İbnu Süleyman
Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 9, (4639)
 Ey Allah'ın Resulü! dedim, "bize Beytul-Makdis hakkında fetva verin!" "Ona gidin, içinde namaz kılın!" buyurdular. -O zaman her tarafta savaş vardı. [Resulullah (sav) bu durumu nazar-ı itibara alarak sözlerini şöyle tamamladılar]: -"Gidip, içinde namaz kılamıyorsanız, hiç olmassa kandillerinde yanacak zeytinyağı gönderin!"
Ravi: Meymune
Kaynak: Ebu Davud, Salat 14
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Veca (vadisin)in avı ve ağaçları haramdır. Allah için haram kılınmıştır."
Ravi: Zübeyr
Kaynak: Ebu Davud, Menasik 97, (2032)
 Resulullah (sav)'ı işittim. Buyurmuştu ki: "Allah Teala Hazretleri, Mescidu'l-Aşşar'dan, kıyamet günü bir kısım şehidleri ba's eder (yeniden diriltir) ki, Bedir şehidleriyle sadece onlar kalkar." [Ebu Davud der ki; "Mescidu'l-Aşşar, Übülle'de (Fırat) nehrinin hemen yanındaki mesciddir."]
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Melahim 10, (4308)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil cennet nehirlerindendir."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Müslim, Cennet 26, (2839)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna