Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı İle İlgili Hadisler

Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı İle İlgili Hadisler

   

Orucun Farzları Sünnetleri Ve Ahkamı İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) ramazanı zikrederek buyurdular ki: "Hilali görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilali görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin." (Buhari'nin bir rivayetinde: "Bulut, görmenize mani olursa sayıyı otuza tamamlayın" denmiştir. Müslim ve Nesai'nin Ebu Hüreyre'den kaydettikleri bir rivayette: "Hava bulutlu ise otuz gün oruç tutun" denmiştir.)
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Savm 11, 5, 13, Talak 25; Müslim, Sıyam 9, (1080); Muvatta, Sıyam 1, (1, 286); Ebu Davud, Savm
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayını, hilali görmedikçe veya sayıyı ikmdl etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilali görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun."
Ravi: Huzeyfe
Kaynak: Ebu Davud, Savm 6, (2362); Nesai, Savm 13, (4, 136,136)
 Resulullah (sav) şaban ayının günlerini hesapladığı kadar başka bir ayın günlerini hesaplamadı. Sonra ramazan hilalini görünce oruca başlardı. Eğer bulut araya girer (hilali göremez) ise (şabanı) otuz gün olarak hesaplar, sonra ramazan orucuna başlardı.
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Savm 6, (2325)
 Bir Bedevi Resulullah (sav)'a gelerek: "Ben hilali -yani ramazan hilalini- gördüm!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getirirmisin?" diye sordu. Adam "evet" deyince: "Muhammed'in Allah Resulü olduğuna da şehadet eder misiniz?" dedi. Adam buna da: "evet" diye cevap verince,Efendimiz: "Ey Bilal!" dedi, "halka yarın oruç tutmalarını ilan et!"
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Sıyam 14, (2340, 2341); Tirmizi, Savm 7, (691); Nesai, Savm 8, (4,132); İbnu Mace, Sıyam
 Halk hilali görmek için gayret sarfetti. Ben, Resulullah (sav)'ı gördüğümü (tek başıma) söyledim. Sözüm üzerine oruç tuttu ve halka da oruç tutmalarını emretti.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Savm 14, (2342)
 Hüseyin İbnu'l-Haris el-Cedeli, Haris İbnu Hatib (ra)'den anlatıyor: "Haris dedi ki: "Resulullah (sav) hilali görünce oruç tutmamızı emretti, eğer biz göremez de iki adil şahid gördükleri hususunda şehadet ederlerse, onların şehadetlerine uyarak tutacaktık."
Ravi: Haris İbnu Hatib
Kaynak: Ebu Davud, Savm 13, (2338)
 Ebu Umayr İbnu Enes, Resulullah (sav)'ın ashabından olan amcalarından naklettiğine göre, bir grup kimse Resulullah (sav)'a binekleriyle gelip: "Dün hilali gördük" diye şehadette bulundular. Bunun üzerine, Efendimiz onlara oruçlarını açmalarını, sabah olunca da musallaya (bayram namazına) gelmelerini emretti.
Ravi: Ebu Umayr İbnu Enes
Kaynak: Ebu Davud, Salat 255, (1157); Nesai, Iydeyn 2, (3, 180)
 Ben Şam'da iken ramazan hilali beklenmişti. Hilali bir cuma günü ben de gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye geldim, İbnu Abbas (ra): "Hilali ne zaman görmüştünüz?" diye sordu. Ben: "Cuma günü!" dedim, İbnu Abbas tekrar: "Sen de hilali gördün mü?"dedi. Ben: "Evet, hem ben, hem de halk gördü ve herkes oruç tuttu. Hz. Muaviye (ra) de oruç tuttu!" dedim, İbnu Abbas (ra): "Ama biz hilali cumartesi gecesi gördük. Öyleyse otuza tamamlayıncaya veya hilali görünceye kadar tutmalıyız." dedi. Ben: "Hz. Muaviye'nin görmesiyle ve onun orucuyla iktifa etmiyor musun?" dedim. Cevaben: "Hayır! Resulullah (sav) bize böyle emretti" dedi.
Ravi: Küreyb
Kaynak: Müslim, Sıyam 28, (1087); Ebu Davud, Savm 9, (2332); Tirmizi, Savm 9, (693); Nesai, Savm 7, (4, 131)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Muteber) oruç, (hep beraber) tuttuğunuz gündekidir, (Muteber) iftar, (hep beraber) ettiğiniz gündekidir. (Muteber) kurban (hep beraber) kurban kestiğiniz gündekidir."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Tirmizi, Savm 11, (697); Ebu Davud, Savm 5, (2324)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayı şöyle, şöyle şöyledir -bu sırada iki elini bütün parmaklarıyla iki sefer çırptı, üçüncü çırpışta sağ veya sol başparmağını yumdu.-"
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Savm 13, 6, 11, Talak 29; Müslim, Savm 13-16, (1080); Ebu Davud, Savm 4, (2319, 2320, 2321);
 Müslim ve Nesai'de gelen bir rivayette: "Biz ümmi bir milletiz, yazmayız ve hesap yapmayız. Ay, şöyle şöyledir" dedi. Yani bir defasında yirmidokuz, bir defasında otuz gösterdi" denmiştir.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Müslim, Savm 13-16, (1080); Nesai, Savm 17, (4,139, 140)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki bayram ayı eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü'l-Hicce aylarıdır."
Ravi: Ebu Bekre
Kaynak: Buhari, Savm 12; Müslim, Sıyam 31, (1089); Ebu Davud, Savm 4, (2323); Tirmizi, Savm 8, (692)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna