Vitir Namazı İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Vitir Namazı İle İlgili Hadisler

Vitir Namazı İle İlgili Hadisler

   

Vitir Namazı İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir." Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.
Ravi: Büreyde
Kaynak: Ebu Davud,Salat 337, (1419)
 Vitir namazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah (sav): "Allahu Teala hazretleri tektir, tek'i sever, öyleyse ey ehl'i Kur'an vitri kılın!" buyurmuştur.
Ravi: Ali
Kaynak: Tirmizi, Salat 333, (453, 454); Ebu Davud, Salat 336, (1416); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 27, (3, 228, 229)
 Beni Kinane'den el-Muhdici denen bir adam, Şam'da Ebu Muhammed diye künyesi olan bir adamın: "Vitir namazı vacibtir" dediğini işitti. Kinani dedi ki: "Ben bunu Ubade İbnu's-Samit (ra)'e sordum da: "Ebu Muhammed hata etmiş. Ben Resulullah (sav)'ı dinledim şöyle demişti: "Allah'ın kullar üzerine yazıp farz kıldığı beş namaz mevcuttur. Kim onları eda eder, istihfafla herhangi bir eksikliğe meydan vermeden tam yaparsa Allah indinde ona verilmiş bir söz vardır: Onu cennete koyacaktır. Onları kılmayana ise Allah'ın bir vaadi yoktur. Dilerse azab eder dilerse cennete koyar" der.
Ravi: İbnu Muhayriz
Kaynak: Muvatta, Salatu'l-Leyl 14, (1, 123); Ebu Davud,Salat 9, (426), 337, (1420); Nesai, Salat 6, (1, 230)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gece namazının sonu tek olsun."
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Vitr 4; Müslim, Müsafirin, 149, (751); Ebu Davud, Salat 343, (1438); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30
 İmam Malik, İbnu Mes'ud'dan naklediyor: "İbnu Mes'ud demiştir ki: "Geceleyin kılacağınız namazın sonunu tek kılın." [Muvatta'da bulunamadı.]
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak:
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir her müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kimde üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek'atli vitr kılmayı dilerse kılsın."
Ravi: Ebu Eyyüb
Kaynak: Ebu Davud, Salat 338, (1422); Nesai, Salatu'l-Leyl 40, (3, 238, 239); İbnu Mace, İkamet 123, (1190)
 Resulullah (sav) onüç rek'at kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rek'atte vitir yaptı.
Ravi: Ümmü Seleme
Kaynak: Tirmizi, Salat 336, (468); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir gecenin sonunda kılınır."
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl
 Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman, tek rekat daha kıl, bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar."
Ravi:
Kaynak: Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10; Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753); Muvatta, Salatu'l-Leyl
 Hz. Aişe (ra)'ye "Resulullah ne ile vitir namazı kılardı?" diye sorduk. Dedi ki: "Birinci rek'atte Sebbih isme Rabbike'l-a'layı ikinci rek'atte Kulya eyyüal-kafirun suresini, üçüncü rekatte de Kulhuvallahü ahad ve Muavvizateyn'i okurdu.
Ravi: Abdülaziz İbnu Cüreyc
Kaynak: Ebu Davud, Salat 339, (1424); Tirmizi, Salat 340, (463); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 47, 48, (3, 244, 245)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah size (öyle) bir namazla imdad etti ki, O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır, işte bu namaz vitirdir. Allah onu, sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu."
Ravi: Harice İbnu Huzafe
Kaynak: Ebu Davud, Salat 336, (1418); Tirmizi, Salat 332, (452)
 Resulullah (sav) her gece vitir kılardı. Gecenin evvelinde de kıldı, ortalarında da da kıldı; sonunda da kıldı (ölümü sırasında) gecenin sonunda kıldı.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Vitr 2; Müslim, Müsafirin 137, (745); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 30, (3, 230); Tirmizi, Salat 334,
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim gecenin sonunda kalkamamaktan korkarsa vitrini gecenin başında kılsın.Kim gecenin sonunda kalkmayı umuyorsa gecenin sonunda vitrini kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namaz (gece ve gündüz meleklerinin huzurlarında ve şehadetleri altında kılındığı için) meşhud ve mahzurdur. Bu yüzden (gecenin başında kılınana nazaran) daha faziletlidir."
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, Müsafirin 162, (755); Tirmizi, Salat 334, (465)
 Resulullah (sav) Hz. Ebu Bekr (ra)'e "Vitri ne zaman kılıyorsun?"diye sordu. Hz. Ebu Bekr: "Gecenin başında kılıyorum!" dedi. Aynı şekilde: "Vitri ne zaman kılıyorsun?" diye Hz. Ömer (ra)'e de sordu: "Gecenin sonunda kılıyorum!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu Vesselam, Hz. Ebu Bekr'e: "Sen ihtiyatla amel ediyorsun!" dedi. Hz. Ömer'e de: "Sen de kuvvet(li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!" buyurdu.
Ravi: Ebu Katade
Kaynak: Muvatta, Salatu'l-Leyl 16, (1, 124); Ebu Davud, Salat 342, (1434)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir."
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Salat 302, (1295); Tirmizi, Cuma 418, (597); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227); İbnu Mace
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladığı veya uyandığı zaman hemen kılsın."
Ravi: Ebu Said
Kaynak: Ebu Davud, Salat 341, (1431); Tirmizi, Salat 342, (465)
 Ashab-ı Şecere (ra)'den olan Aiz İbnu Amr'a sordum: "Vitir namazı nakzedilir mi?" "Eğer, evvelinde vitir kıldıysan ahirinde vitir kılma" dedi. (Rezin merhum şunu ilave eder: "Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Bir gecede iki vitir kılınmaz.")
Ravi: Ebu Cemre
Kaynak: Buhari, Megazi 35
 Ben İbnu Ömer (ra)'le Mekkedeydim. Hava bulutlu olduğu için sabah namazını kaçırmaktan korkuyordu. Tek rekat kılarak vitir yaptı. Sonra bulutlar açıldı. Gördü ki daha üzerinde gece var. Bir rek'at daha kılarak (önceki tek'i) çiftledi, sonra iki rek'at (bir miktar) namaz kıldı. Sabahın geçmesinden korkunca bir rekat daha kılarak vitir yaptı.
Ravi: Nafi'
Kaynak: Muvatta, Salatu'l-Leyl 19, (1, 125)
 Resulullah (sav) vitrin ilk iki rek'atinde selam vermezdi.
Ravi: Aişe
Kaynak: Nesai, Kıyamu'l-Leyl 36, (3, 235)
 Resulullah (sa} vitrin ilk iki rek'atinde selam verirdi, öyle ki (o sırada) bazı ihtiyaçları için emirde bulunurdu.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Vitr 1; Muvatta, Salatu'l-Leyl 20, (1,125)
 Muvatta'nın bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Akşam namazı gündüzün vitridir."
Ravi: ,
Kaynak: Muvatta, Salatu'l-Leyl 22, (1, 125)
 Resulullah (sav) vitrini kılarken şu duayı okurdu: "Allahım gadabından sana sığınırım. Cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (yapılması gereken) senayı sayamam. Sen, kendi nefsine yaptığın övgüdeki gibisin."
Ravi: Ali
Kaynak: Tirmizi, Da'avat 123, (3661); Ebu Davud, Salat 340, (1427); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 51, (3, 249)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna