Namazın Sekiz Şartı - Kıble ile ilgili hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Namazın Sekiz Şartı - Kıble ile ilgili hadisler

Namazın Sekiz Şartı - Kıble ile ilgili hadisler

   

Namazın Sekiz Şartı - Kıble ile ilgili hadisler

Resulullah (sav) geceleyin ben önünde, kıbleyle arasında bir cenaze gibi uzanmış yatarken, namaz kılardı. Vitir kılacağı zaman bana da haber verirdi, ben de vitir kılardım.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi's-Salat 10, Vitr 3, İsti'zan 37; Müslim, Sala
 Sahiheyn'in diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Hz. Aişe (ra)'nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe (ra): "Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resulullah (sav)'ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim, (yatağın) ayak tarafından sıyrılıp çıkardım."
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Salat 22, 99, 102, 103, 104, 105, 108, Amel fi's-Salat 10, Vitr 3, İsti'zan 37; Müslim, Sala
 Ben ve Abdulmuttaliboğullarından bir oğlan (veya köle) bir eşeğin üzerinde beraber geldik. Resulullah (sav) bu sırada namaz kılıyordu. Eşeğe aldırma(yıp namaza devam et)ti.Derken yine Abdulmuttaliboğullarından iki kız çocuğu gelip safın arasına dahil oldu, buna da aldırmadı.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak:
 Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecusi, kadın... Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder." (Bir diğer rivayette şöyle denmişti: "Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.")
Ravi:
Kaynak: Buhari, Salat 90, İlm 18, Ezan 161, Cezau's-Sayd 25; Müslim, Salat 254, (504); Muvatta, Kasru's-Sala
 Resulullah (sav) bizi köyümüzde ziyaret etti. O sırada bizim iki küçük köpekle bir dişi eşeğimiz vardı. Bu ikisi önünde bulundukları halde ikindi namazı kıldı. Hayvanları ne azarladı ne de geriye kovaladı.
Ravi: el-Fadl İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Salat 114, (718); Nesai, Kıble 7, (2, 65)
 Ravi, Resulullah (sav)'ı Beni Sehm kapısını takip eden yerde, önünden halk gelip geçerken namaz kılar görmüştür. Bu sırada Resulullahla Ka'be arasında bir sütre de mevcut değildir.
Ravi: Kesir İbnu Kesir İbni Ebi Vedd'a
Kaynak: Ebu Davud, Menasik 89, (2016); Nesai, Kıble 9, (2, 67); İbnu Mace, Menasik 33, (2958)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namazı hiçbir (harici) şey bozamaz, imkanınız nisbetinde defetmeye çalışın. Çünkü (bozmak isteyen) şeytandır."
Ravi: Ebu Said
Kaynak: Müslim, Salat 259, (505); Muvatta, Kasru's-Salat 33, (1, 154); Nesai, Kıble 8, (2, 66), Kasame 45, (
 Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Kim, kıblesi ile kendi arasına bir başkasının girmemesine muktedir olursa, bunu sağlasın."
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Salat 108, (697, 698, 699,700)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri, halka karşı sütre olacak bir şeyin gerisinde namaz kılarken, biri önünden geçmeye kalkarsa ona mani olsun, (beriki haddini bilmeyip) ısrar ederse onunla mücadele etsin. Zira o, (bu haliyle ) şeytandır."
Ravi: Ebu Salih Es-Semman
Kaynak: Buhari, Salat 100, Bed'ül-Halk 11
 Ravi, anlattığına göre, kendisini Zeyd İbnu Halid, Ebu Cüheym'in yanına gönderip: "Musallinin önünden geçen hakkında Resulullah (sav)'dan ne gittiğini sordurmuştur. Ebu Cüheym (ra) demiştir ki: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer musallinin önünden geçen kimse, bu geçişi sebebiyle kendisine gelen günahı bilseydi orada kırk... kalması onun için, musallinin önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu." Ebu'n-Nadr der ki: "Bilemiyorum! Efendimiz kırk gün mü dedi, kırk ay mı dedi, kırk sene mi dedi?"
Ravi: Bişr İbnu Said
Kaynak: Buhari, Salat, 101; Müslim, Salat 261, (507); Muvatta, Kasru's-Salat 34, (1, 154,155); Ebu Davud, Salat
 Tebük'de yatalak bir adam gördüm. Dedi ki: "Resulullah (sav) namaz kılarken, ben eşeğin üzerinde olduğum halde önünden geçtim. Bana: "Allah'ım, izini kes!" diye bedduada bulundu. Artık ondan sonra eşek üzerinde (bile) yol alamadım." (Bir rivayette şöyle gelmiştir: "(Resulullah (sav) şöyle dedi:) "O bizim namazımızı kesti, Allah da onun izini kessin.")
Ravi: Yezid İbnu Nimran
Kaynak: Ebu Davud, Salat 110, (705, 706)
 Resulullah (sav): "Uyuyanın gerisinde namaz kılmayın, konuşanın gerisinde de!" buyurdular.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Salat 106, (694)
 Biriniz namaz kılınca yüzünün karşısına bir şey koysun. Bulamazsa bir değnek koysun. Beraberinde bir değnek de yoksa bir çizgi çizsin. Böyle yaparsa önünden geçen kendisine zarar vermez." (Ebu Davud der ki: "Alimlerden bazısı çizginin uzunlamasına olacağını, bazısıs da hilal gibi enlemesine olacağını söylemiştir.")
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Salat 103, (689)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namaz kılarken, önüne semerin arka kaşı boyunda bir şey koydu mu, namazını rahat kılsın, bunun gerisinden geçene aldırmasın."
Ravi: Talha İbnu Ubeydillah
Kaynak: Müslim, Salat 241, (499); Ebu Davud, Salat 102; Tirmizi, Salat 250, (335)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek, kadın, eşek namazını bozar..." Ebu Zerr'e dendi ki: "Siyahın kırmızıdan, beyazdan farkı nedir?" Şu cevabı verdi: "Ey kardeşimin oğlu! Sen bana, benim Resulullah (sav)'a sorduğum şeyi sordun. Efendimiz: "Siyah köpek şeytandır" buyurmuştu."
Ravi: Ebu Zerr
Kaynak: Müslim, Salat 265, (510); Ebu Davud, Salat 110, (702); Tirmizi, Salat 253, (338); Nesai, Kıble 7, (2
 Resulullah (sav), bayram günü (namaz) için çıkınca bir harbe alınmasını emrederdi. Harbe, (namaz sırasında) Aleyhissalatu vesselam'ın önüne konur, O da halk arasında olduğu halde harbeye doğru namaz kılardı. Efendimiz sefer sırasında da böyle yapardı. Bu sünnete ittibaen ümera da harbe kullanır oldu.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Salat 92, 90; Müslim, Salat 245, (601); Ebu Davud, Salat 102, (687); Nesai, Kıble 4, (2, 62)
 Resulullah (bazan) bineğini (sütre) olarak öne koyar, ona doğru namazını kılardı. Bir diğer rivayette: "Aleyhissalatu vesselam devesine doğru namaz kılardı" denmiştir.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Salat 98, 50; Müslim, Salat 247, (502); Muvatta, Kasru's-Salat 41, (1, 157); Ebu Davud, Salat
 Ben, Resulullah (sav)'ı çubuğa, direğe ve ağaca karşı namaz kılar vaziyette ne zaman görmüşsem, her seferinde onları sağ kaşının veya sol kaşının karşısına almış görmüşümdür. Hiçbir zaman sütresini tam karşısına almadı.
Ravi: Mikdad İbnu'l-Esved
Kaynak: Ebu Davud, Salat 105, (693)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz sütreye karşı namaz kulınca ona yakın olsun, ta ki şeytan namazını bozmasın."
Ravi: Sehl İbnu Ebi Hasme
Kaynak: Ebu Davud, Salat 107, (695)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna