Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret ile ilgili hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret ile ilgili hadisler

Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret ile ilgili hadisler

   

Namazın Sekiz Şartı - Setr'ül Avret ile ilgili hadisler

Bir gün Hz. Peygamber'e sorarak) dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Hangi avretimizi açıp, hangi avretimizi örtelim?" "Zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese karşı avretini koru!" cevabını verdi. Ben tekrar: "Ey Allah'ın Resulü, erkekle olursa?" dedim, "Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!" dedi. "Kişi tek başına olursa?" dedim. "Kendisine karşı haya edilmeye Allah daha layıktır" dedi.
Ravi: Behz İbnu Hakim
Kaynak: Ebu Davud, Hamam 3, (4017); Tirmizi, Edeb 22, (2770), 39, (2795); İbnu Mace, Nikah 28, (1920)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir erkek başka bir erkeğin avretine bakmasın, kadın da kadının avretine. Bir erkek aynı örtünün içinde bir başka erkeğe sokulmasın. Kadın da aynı örtünün içinde bir başka kadına sokulmasın."
Ravi: Ebu Said el'Hudri
Kaynak: Müslim, Hayz 74, (338); Ebu Davud, Hamam 3, (4018); Tirmizi, Edeb 39, (2794)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Çıplaklıktan sakının! Zira sizin yanınızda sadece helaya girdiğiniz zaman ve erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler var. Onlardan utanın ve onlara karşı saygılı olun."
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Tirmizi, Edeb 42, (2801)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri cariyesini veya kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi, artık onun avretine bakmasın."
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni'l-As
Kaynak: Ebu Davud, Libas 37, (4113, 4114)
 Resulullah (sav) bana: "Ey Ali, dizini çıkarma, ne canlı, ne ölü, başkasının dizine de bakma" buyurdu.
Ravi: Ali
Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 32, (3140)
 Resulullah (sav) uyluğu avret addetti.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Tirmizi, Edeb 40, (2798)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Omuzunuzu da örtmeyen -veya şöyle demişti bir parçası iki omuzunuzu da örtmeyen- tek parçadan müteşekkil kumaş içerisinde kimse namaz kılmasın."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Salat 5; Müslim, Salat 277, (516); Ebu Davud, Salat 78, (626); Nesai, Kıble 18, (2, 71)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim tek parçalı kumaş içerisinde namaz kılarsa onu iki omuzu arasında çaprazlasın." (Ebu Davud'un metninde: "(Kumaşın) iki ucuyla omuzunda çapraz yapsın" denmiştir.)
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Salat 5; Ebu Davud, Salat 78, (627)
 Resulullah (sav)'a, tek bir kumaş içinde kılınacak namazdan sorulmuştu şu cevabı verdi: "Hepinizin iki parçası var mı?"
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Salat 4, 9; Müslim, Salat 275, (515); Muvatta, Salatul-Cema'a 30, (1, 140); Ebu Davud, Salat
 Resulullah (sav) tek parça kumaşa sarınmış olarak namaz kıldı, iki ucu omuzlardan çaprazlama geçmişti.
Ravi: Ömer İbnu Ebi Seleme
Kaynak: Buhari, Salat 4; Müslim, Salat 279, (517); Muvatta, Salatu'l-Cema'a 29, (1, 140); Ebu Davud, Salat 7
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah hayız görenin (kadının) namazını başörtüsüz kabul etmez."
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Salat 85, (641); Tirmizi, Salat 277, (377)
 Ravi -ki Resulullah (sav)'ın zevce-i pakleri Meymune (ra)'nin terbiyesinde idi- anlatıyor: "Meymune (ra) üzerinde izar olmaksızın tek entari (dır') ile başörtüsü giyinmiş olduğu halde namaz kılardı."
Ravi: Ubeydullah İbnu'l'Esved el-Havlani
Kaynak: Muvatta, Salatul-Cema'a 37, (1, 142)
 Ravinin, İbnu Kunfuz'un annesinden yaptığı nakle göre, annesi Ümmü Seleme (ra)'ye "Kadın, hangi giysiler içerisinde namaz kılmalı?" diye sormuştur. O da: "Başörtüsü ve ayağın üzerini örtecek kadar uzun entari içerisinde!" diye cevap vermiştir.
Ravi: Muhammed İbnu Zeyd
Kaynak: Muvatta, Salatu'l-Cema'a 36, (1, 142); Ebu Davud, Salat 84, (639, 640)
 Resulullah (sav), üzerinde çizgiler olan hamisa kumaşı üzerinde namaz kılmıştı. (Namazdan sonra) çizgilere bir göz attı ve: "Bu hamisa'yı Ebu Cehm İbnu Huzeyfe'ye götürün, onun enbicaniye'sini getirin. Zira bu beni az önce namazda meşgul etti" buyurdu. (Muvatta ve Ebu Davucd'un bir rivayetinde (Resulullah) şöyle buyurmuştur: "Ben namazda iken (dikkatimi çekti) ona baktım, bende fitne hasıl edeceğinden korktum.")
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Salat 14, Ezan 93, Libas 19; Müslim, Mesacid 61, (556); Muvatta, Salat 67, (1, 97, 98); Ebu Davud
 Resulullah (sav)'a ipekten mamul bir kaftan hediye edildi. Kaftanı giyip içinde namaz kıldı. Sonra namazdan ayrılıp hemen kaftanı şiddetle çıkarıp attı, sanki kaftandan gayr-ı memnundu: "Bu, muttakilere muvafık düşmüyor!" dedi.
Ravi: Ukbe İbnu Amir
Kaynak: Nesai, Kıble 19, (2, 72); Buhari, [bu mavnada bir rivayette bulunmuştur, (Salat, 16, Libas 12)]; Müslim
 Resulullah (sav) bir ucu beni örtmekte olan bir kumaşın diğer ucuyla örtünerek, içinde namaz kıldı.
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Salat 80, (631)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna