Rüku Ve Sücudun Şekli ile ilgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Rüku Ve Sücudun Şekli ile ilgili Hadisler

Rüku Ve Sücudun Şekli ile ilgili Hadisler

   

Rüku Ve Sücudun Şekli ile ilgili Hadisler

Resulullah (sav) bize namazı şöyle öğretti: "önce tekbir getirdi iki elini kaldırdı. Rükuya gittiği zaman ellerinı dizlerinin arasında kavuşturdu." Ravi der ki; Sa'd'a bu haber ulaşınca: "Kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık, sonra şununla emredildik" dedi ve bununla diz kapaklarını kavrayıp avuçlamayı kastetti.
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Ebu Davud, Salat 150, (868); Nesai, İftitah 90, (2, 184, 185)
 Diz kapağı(nı tutmak) sizin için sünnet kılınmıştır, öyle ise rükuda diz kapaklarını kavrayın.
Ravi: Ömer
Kaynak: Tirmizi, Salat 192, (258); Nesai, İftitah 92, (2, 185)
 Bera İbnu Azib (ra) bize secdeyi şöyle vasfeyledi: Ellerini (yere) koydu, dizleri üzerine dayandı, kalçasını (havaya) kaldırdı ve: "Resulullah (sav) böyle secde yaparlardı" buyurdu. (Bir diğer rivayette: "Resulullah (sav) namaz kılınca kollarını kanat gibi yanlarına açardı" denmiştir.)
Ravi: Ebu İshak
Kaynak: Ebu Davud, Salat 158, (896); Nesai, İftitah 141, (2, 212)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Secde ettiğin zaman ellerini yere koy, dirseklerini (havaya) kaldır."
Ravi: Bera
Kaynak: Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)
 Bera'ya: "Resulullah (sav) secde edince yüzünü nereye koyardı?" diye soruldu. "Ellerinin arasına" diye cevap verdi.
Ravi: Bera
Kaynak: Müslim, Salat 234, (494); Tirmizi, Salat 202, (271)
 Resulullah (sav) namazda secdeye gidince ellerinin arasını, koltukaltı beyazlıkları görününceye kadar açardı.
Ravi: Abdullah İbnu Malik İbni Buhayne
Kaynak: Buhari, Ezan 130; Müslim, Salat 235 (495); Nesai, İftitah 62, (2, 212)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz secde edince kollarını, köpeğin yayması gibi yere yaymasın."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (275); Ebu Davud, Salat 158, (901)
 Amir İbnu Sa'd babasından (Sa'd'dan) (ra) naklediyor: "Resulullah (sav) (secdede) ellerin yere konulmasını, ayakların da dikilmesini emretti."
Ravi: Amir İbnu Sa'd
Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (277,278)
 Resulullah (sav) rüku yapınca itidali muhafaza eder, başını (yukarı) dikmez, (aşağı da) eğmezdi. Ellerini dizkapaklarının üzerine koyardı. Secde için yere eğilince adalelerini koltuk kısmından yana açardı. Ayaklarının parmaklarını da aralardı.
Ravi: Ebu Humeyd es-Saidi
Kaynak: Nesai, İftitah 96, (2,137); 138, (2,211)
 Resulullah (sav) secde ettiği zaman, burnunu ve alnını yere koyardı. Ellerini yanlarından aralardı, avuçlarını omuzları hizasına koyardı.
Ravi: Ebu Humeyd
Kaynak: Tirmizi, Salat 201, (270)
 Resulullah (sav) secde edince, yere, dizkapaklarını ellerinden önce koyardı. Kalkınca da ellerini dizkapaklarından önce kaldırırdı.
Ravi: Vail İbnu Hucr
Kaynak: Ebu Davud, Salat 141, (838); Tirmizi, Salat 199, (268); Nesai, İftitah 128, (2, 206)
 Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) secdeye gidince alnını ellerinin arasına koydu, kalkınca da dizkapaklarının üzerine kalktı ve dizlerine dayandı."
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Salat 141, (839)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz secde edince, devenin çöküşü şeklinde yere çökmesin, yani ellerini dizlerinden önce yere koymasın."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Salat 141, (840, 841); Tirmizi, Salat 200, (269); Nesai, İftitah 128, (2,206-207)
 Resulullah (sav) bana şunu söyledi: "Ey Ali! Ben kendim için sevdiğimi senin için de seviyorum, kendim için hoşlanmadığımı senin için de hoşlanmıyorum, öyleyse iki secde arasında ik'ada bulunma."
Ravi: Ali
Kaynak: Tirmizi, Salat 209, (282)
 Resulullah (sav) (namazda) kişinin, elleriyle yere dayanarak oturmasını yasakladı. (Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav), namazdan kalkarken kişinin ellerine dayanmasını yasakladı.")
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Salat 187, (992)
 Resulullah (sav) namazda ayaklarının sırtı üzerinde kalkardı.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Tirmizi, Salat 214, (288)
 Anlattığına göre Resulullah (sav)'ı namaz kılarken görmüştür. Efendimiz, tek rekatte iken, tam bir oturuş vaziyeti almadan kalkmamıştır.
Ravi: Malik İbnu'l-Huveyris
Kaynak: Buhari, Ezan 142; Ebu Davud, Salat 142, (844); Tirmizi, Salat 213, (287); Nesai, İftitah 181, (2, 23
 İbnu Ömer (ra) secde ettiği zaman ellerini, yüzünü koyduğu şeyin üzerine koyardı. Ben O'nu çok soğuk bir günde gördüm, ellerini (giymekte olduğu) bürnusunun altında çıkarmış çakılların üzerine koymuştur.
Ravi: Nafi'
Kaynak: Muvatta, Kasru's-Salat 59, (1, 163)
 Mecze'e İbnu Zahir, Ashabu Şecereden Uhban İbnu Evs'ten naklettiğine göre, Uhban diz kapaklarından rahatsızdı, secde ettiği zaman dizkapağmın altına minder koyardı.
Ravi: Uhban İbnu Evs
Kaynak: Buhari, Megazi 35
 İbnu Ömer (ra) şöyle derdi: "Hasta kimse secde etmeye muktedir olamazsa başıyla ima eder, alnına herhangi bir şey kaldırmaz."
Ravi: Nafi'
Kaynak: Muvatta, Kasru's-Salat 74, (1,168)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna