Namazda Okunan Sure İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Namazda Okunan Sure İle İlgili Hadisler

Namazda Okunan Sure İle İlgili Hadisler

   

Namazda Okunan Sure İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) sabah namazında altmış-yüz arasında ayet okurdu."
Ravi: Ebu Bürde
Kaynak: Nesai, İftitah 112, (2, 107); Buhari, Mevakit 11, 13, 39, Ezan 104; Müslim, Mesacid 2, (1, 246), 16,
 Resulullah (sav)'ın sabah namazında İza'ş-şemsu küvviret suresini okuduğunu işittim.
Ravi: Amr İbnu Hureys
Kaynak: Müslim, Salat 164, (456); Ebu Davud, Salat 135, (817); Nesai, İftitah 44, (2,157)
 Resulullah (sav) bize Mekke'de sabah namazı kıldırdı. Mü'minun süresini kıraat buyurarak namaza başladı. Hz. Musa ve Harun'un zikrine gelince -veya Hz. İsa'nın zikrine, ravi burada tereddüt etti. Resullullah (sav)'ı bir öksürük tuttu, hemen rüküya gitti." (Hadis Buhari'de muallak olmuştur)
Ravi: Abdullah İbnu Saib
Kaynak: Buhari, Ezan 106; Müslim, Salat 163, (455); Ebu Davud, Salat 89, (648, 649); Nesai, İftitah 76, (2,1
 Resulullah (sav) sabah namazında Kaf ve'l-Kurani'l-Mecid ve benzeri bir sure okurdu. Aleyhissalatu vesselam diğer namazları hafif kıldırırdı.
Ravi: Cabir İbnu Semüre
Kaynak: Müslim, Salat 168, (458)
 Resulullah (sav) cuma günü, sabah namazında Elif-lam-mim Tenzil es'Secde, ve Hel eta ala'l-insani hinun mine'd-dehr surelerini okurdu. Yine Resulullah (sav) cuma namazında Cu-ma ve Münafikun surelerini okurdu.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Müslim, Cuma 64, (879); Ebu Davud, Salat 218, (1074); Tirmizi, Salat 375, (520); Nesai, Cuma 38, (3,
 Hz. Ebu Bekr es-Sıddik (ra) sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rek'atinde Bakara suresini okudu.
Ravi: Urve
Kaynak: Muvatta, Salat 33
 Ben Yusuf süresini, Osman İbnu Affan (ra)'ın sabah namazlarındaki kıraatinden öğrendim. Çünkü o, bu süreyi çok sık okurdu."
Ravi: Fürafisa İbnu Umeyr el-Hanefi
Kaynak: Muvatta, Salat 35, (1, 82)
 Anlatıldığına göre, sabah namazının birinci rekatinde Enfal'den kırk ayet kadar, ikinci rekatinde ise mufassal sürelerden birini okumuştur. [(Rezin ilavesidir. Buhari muallak (senetsiz) olarak tahric etmiştir. (Ezan 106)]
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Rezin
 Hz. Ömer İbnu'l-Hattab (ra)'ın arkasında sabahı kıldık. Namazda Yusuf ve Hacc surelerini ağır bir kıraatle okudu. Bunun üzerine Amr'e: "Öyleyse fecir doğarken namaza başlamış olmalıdır" dendi. O da: "Evet!" diye cevap verdi.
Ravi: Amr İbnu Rebi'a
Kaynak: Muvatta, Salat 34, (1, 82)
 Cüheyne kabilesine mensup bir zat bana: "Resulullah (sav)'ın sabah namazının her iki rek'atinde de iza zülzilet süresini okuduğunu işittim, bilmiyorum unutarak mı böyle yaptı, bilerek mi okudu" dedi.
Ravi: Muaz İbnu Abdillah el-Cüheni
Kaynak: Ebu Davud, Salat 134, (816)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna