Tüyler İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Tüyler İle İlgili Hadisler

Tüyler İle İlgili Hadisler

   

Tüyler İle İlgili Hadisler

Ey Allah'ın Resulü dedim, "benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzim edeyim mi?" "Evet" dedi, "ona ikramda bulun." Ravi der ki: "Ebu Katade, "Evet, ona ikramda bulun!" sözü sebebiyle, günde iki sefer (bakım yapar ve) saçlarını yağlardı."
Ravi: Ebu Katade
Kaynak: Muvatta, Şa'ar 6, (2, 949); Nesai, Zinet 60, (9 183)
 Resulullah (sav): "Kimin saçı varsa, ona ikram etsin!" buyurdu.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 3, (4163)
 Resulullah (sav)'a saçı sakalı karmakarışık bir adam gelmişti. Efendimiz, ona (eliyle) işaret buyurarak, sanki saçını ıslah etmesini emretmişti. Adam bunu yapıp sonra tekrar geri geldi. Aleyhissalatu vesselam: "Şu hal, sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başı(ndaki saçlar) karmakarışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mı?" buyurdular.
Ravi: Ata İbnu Yesar
Kaynak: Muvatta, Şa'ar 7, (2,949)
 Resulullah (sav) saç bakımını gün aşırı yapmayı emredip, fazlasını yasakladı.
Ravi: Abdullah İbnu Mugaffel
Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 1, (4159); Tirmizi, Libas 22, (1766); Nesai, Zinet 7, (8, 131, 132)
 İbnu Ömer (ra)'in şu sözünü nakleder: "Resulullah (sav) kaza'ı (yani çocuğun başının bir kısmını traş etmek) yasakladı" deyince, "Kaza'" nedir?" diye sordular. Şöyle açıkladı: "Kişi çocuğun başını traş eder, ancak şurada burada bazı yerleri kesmez, olduğu gibi bırakır." Ravi, bunu söylerken alnına ve başının iki yanına işaret etti.
Ravi: Nafi'
Kaynak: Buhari, Libas 72; Müslim, Libas 113 (2120); Ebu Davud, Tereccül 14, (4193, 4194); Nesai, Zinet 5, (8
 Resulullah (sav), Hz. Ca'fer (ra)'in ölüm haberi gelince, Cafer ailesini üç gün (matem yapmaya) terketti. Sonra yanlarına gelerek: "Kardeşimin üzerine artık bugünden sonra ağlamayın!" dedi ve: "Bana kardeşimin oğullarını toplayın!" emretti. Biz yanına getirildik, tıpkı civcivler gibiydik. "Bana bir berber çağırın!" dedi. (Gelince) berbere emretti, o da başlarımızı traş etti.
Ravi: Abdullah İbnu Ca'fer
Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 13, (4192); Nesai, Zinet 58, (8,182)
 Resulullah (sav) kadınların başlarını traş etmelerini yasakladı.
Ravi: Ali
Kaynak: Nesai, Zinet 4, (8,130); Tirmizi, Hacc 74, (914)
 Bir kadın Resulullah (sav)'a gelerek: "Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Allah takana da taktırana da lanet etmiştir?" diye cevap verdi.
Ravi: Esma
Kaynak: Buhari, Libas 83, 85; Müslim, Libas 115, (2122); Nesai, Zinet 71, (8,187, 188)
 Hz. Muaviye (ra) hacc yaptı. O zaman minbere çıkarak halka bir hutbe irad etti. (Hutbe sırasında), koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi: "Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Ben Resulullah (sav)'ı işittim, bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti: "İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular."
Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman İbnu Avf
Kaynak: Buhari, Libas 83, Enbiya 50; Müslim, Libas 122, (2127); Muvatta, Şa'ar 2; Ebu Davud, Tereccül 5, (41
 Ehl-i Kitap, saçlarını alınlarına döküyorlardı, müşrikler de ayırıyorlardı. Resulullah (sav) (vahiyle) emir gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitab'a muvafakatı severdi. Saçını alnı üzerinde o da serbest bıraktı. Sonra (ortadan) ayırarak (sağ ve sola) taradı.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Buhari, Libas 70; Müslim, Fedail 90, (2336); Ebu Davud, Tereccül 10, (4188); Nesai, Zinet 62, (8,164
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Saçtaki akları yolmayın. Zira bir kimse müslüman iken tek bir kıl bile ağarmış olsa, bu Kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur." (Hadisin metni Ebu Davud'dan alınmadır)
Ravi: Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi)
Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 17, (4202); Tirmizi, Edeb 56, (2822); Nesai, Zinet 13, (8, 136); İbnu Mace, Edeb
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bıyıkları kazıyın, sakalları serbest bırakın." (Sahiheyn'in bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Şu ameller fıtrattandır: Kasık traşı, tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi." Bir diğer rivayette: "Müşriklere muhalefet edin, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kesin" denir)
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Libas 64, 65; Müslim, Taharet 53, (259); Muvatta, Şa'ar 1, (2, 947); Ebu Davud, Tereccül 16,
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bıyığından kim almazsa bizden değildir."
Ravi: Zeyd İbnu Erkam
Kaynak: Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)
 Resulullah (sav) bıyığından keser ve şöyle derdi: "Halilu'r-rahman İbrahim (as) de böyle yapardı."
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)
 Resulullah (sav) sakalından enine ve boyuna alırdı.
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni'l'As
Kaynak: Tirmizi, Edeb 17, (2763)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna