Tavaf ve Say'ın Ahkamı ile ilgili hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Tavaf ve Say'ın Ahkamı ile ilgili hadisler

Tavaf ve Say'ın Ahkamı ile ilgili hadisler

   

Tavaf ve Say'ın Ahkamı ile ilgili hadisler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Beytullah etrafındaki tavaf, namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz, öyle ise, kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun."
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Tirmizi, Hacc 112, (960); Nesai, Hacc 136, (5, 222)
 Nesai'nin bir başka rivayetinde şöyle buyurulmuştur: "Tavaf sırasında az kelam edin. Zira sizler namazdasınız."
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Nesai, Hacc 136
 Resulullah (sav), Veda haccında bir deve üzerinde tavaf yaptı. Rükn'e bir bastonla istilam buyurdu. Bir rivayette: "Rükn'e her gelişinde, ona elindeki bir şeyle işaret buyurdu" denmiştir.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Buhari, Hacc 58, 61, 62, 74, Salat 24; Müslim, Hacc 253, (1272); Ebu Davud, Menasik 49, (1877); Nesa
 Ebu Davud'da gelen bir diğer rivayette: "Resulullah (sav) Mekke'ye geldiği vakit hasta idi. Bu sebeple bineği üzerinde tavaf etti. Tavaf sırasında Rüknun karşısına her gelişte onu bastonu ile selamladı. Tavafını bitirince, devesini ihdı ve iki rek'at namaz kıldı." denir.
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Menasik 49, (1881)
 Resulullah (sav) halk kendinden uzaklaştırılır endişesiyle deve üzerinde tavaf etti ve Rükn'ü istilam buyurdu.
Ravi: Aişe
Kaynak: Müslim, Hacc 256, (1274); Nesai, Hacc 140, (5, 224)
 Müslim ve Ebu Davud'un İbnu Abbas (ra)'dan kaydettikleri bir diğer rivayette şöyle denir: "Resulullah (sav) Rükn'e beraberinde bulunan bir bastonla istilamda bulunuyor ve bastonu öpüyordu."
Ravi:
Kaynak:
 Resulullah (sav)'a hasta olduğumu söyledim. Bana: "Öyleyse, insanların gerisinden, bir hayvan üzerinde tavaf et!" dedi. Ben, Resulullah (sav) Beytullah'ın yan tarafında namaz kılarken tavaf ettim. O namazda "Ve't-Tür ve Kitabi'n-Mestur" süresini okuyordu."
Ravi: Ümmü Seleme
Kaynak: Buhari, Hacc 74, 64, 71, Salat 78; Müslim, Hacc 258, (1276); Muvatta, Hacc 40, (1, 371); Ebu Davud,
 Bir adam, İbnu Ömer (ra)'e: "Vakfe yerine gelmezden önce Beytullah'ı tavaf etmem uygun olur mu?" diye sordu. İbnu Ömer (ra) cevaben: "Evet!" deyince, adam: "Ama İbnu Abbas (ra): "Vakfe yapmadan Beytullah'ı tavaf etme" dedi!" der. İbnu Ömer (ra) de: "Resulullah (sav) hacc yaptı. O zaman, vakfe yapmadan Beytullah'ı tavaf etti. Ve dahi, şayet sözünde sadık isen, Resulullah (sav)'ın sözüyle amel mi daha doğrudur, İbnu Abbas'ın kavliyle amel mi?"
Ravi: Vebre İbnu Abdirrahman
Kaynak: Müslim, Hacc, 187 (1233); Nesai, HAcc, 141 )5, 224)
 Resulullah (sav) (Veda haccında) Mekke'ye geldi, tavafını yaptı, Safa ve Merve arasında sa'yetti. (Geldiği zaman yaptığı bu ilk) tavaftan sonra, Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye yaklaşmadı.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Buhari, Hacc 70, 23, 127
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey Abdümenafoğulları, sizden kim halkı idarede bir sorumluluk deruhte ederse, Beytullah'ı gündüz veya gece herhangi bir saatte ziyaret edip namaz kılanı sakın menetmesin."
Ravi: Cübeyr İbnu Mut'im
Kaynak: Tirmizi, Hacc 42, (868); Ebu Davud, Menasik 53, (1894); Nesai, Hacc 137, (5, 223); İbnu Mace, İkamet
 İbnu Abbas (ra)'ın ikindi namazından sonra yedi kere tavaf edip hücresine çekildiğini gördüm. Artık orada ne yaptığını (tavaf namazı kılıp kılmadığını) bilmiyorum." Ebu'z-Zübeyr devamla dedi ki: "Ben Beytullah'ın sabah namazından sonra, güneş doğuncaya kadar, ikindi namazından sonra da güneş batıncaya kadar boşaldığını, kimsenin tavaf etmediğini gördüm."
Ravi: Ebu'z-Zübeyr el Mekki
Kaynak: Muvatta, Hacc 117, (1, 369)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna