Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

   

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

Hz. Peygamber (sav), Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer - ve öyle zannediyorum Osman da demişti (ra) - Fatiha süresinin dördüncü ayetinde geçen, ... kelimesini ... diye değil, elifli olarak ... diye okuyorlardı."
Ravi: Enes
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at 1, (2929); Ebu Davud, Huruf 1, (4000)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Zülcelal Hazretleri Beni İsrail'e şöyle emretti: "Şu kasabaya kapısından secde ederek girin ve hıtta deyin de günahınız affedilsin" yani ... şeklinde" (Bakara 58).
Ravi: Ebu Said
Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (4006)
 Resulullah (sav): "Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin" (Bakara, 125) mealindeki ayette geçen ... kelimesini "hı" harfi kesreli olacak şekilde ... diye okudu."
Ravi: Cabir
Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3969); Müslim, Hac 147, (1218)
 Resulullah (sav) Nisa süresinin 95. ayetinde geçen ... ibaresindeki ... kelimesini ... şeklinde yani re'yi üstün olarak okumuştur."
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Kaynak: Ebu Davud, Hurufi, 3975
 Resulullah (sav) "O vakit havariler: "Ey Meryemoğlu İsa, Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi?" (Maide 112) mealindeki ayeti ... diye okuyordu."
Ravi: Muaz İbnu Cebel
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at, 1, (2931)
 Resulullah (sav) kısas ayetinde geçen ... ibaresini ... diye birinci kelimeyi ötüreli okurdu."
Ravi: Enes
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at 1, (2930); Ebu Davud, Huruf 1, (3976, 3977)
 Resulullah (sav), Yunus süresinde geçen, "De ki: "Bunlar, Allah'ın bol nimeti ve rahmetiyledir, Buna sevinsinler..," (58. ayet) mealindeki ... ayetinin ... kelimesini ... şeklinde "te" ile okurdu."
Ravi: Übey İbnu Ka'b
Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3981)
 Anlattıklarına göre, Resulullah (sav) Hud süresinde geçen ... ayetini şöyle okumuştur: ...
Ravi: Esma Bintu Yezid ve Ümmü Seleme
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at 1, (2932); Ebu Davud, Huruf 1, (3982, 3983)
 Anlatıldığına göre, Yusuf süresinde geçen "gelsene" manasındaki ... ibaresini ... diye okumuş. Keza Saffat süresinde geçen ... ayetini de ... diye nasb halinde okumuştur.
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Buhari, Tefsir, Yusuf 4; Ebu Davud, Huruf 1, (4005)
 Hz. Peygamberber (sav) Kehf süresinin 76. ayetini ... şeklinde, (yani ... kelimesindeki "nun"u) şeddeli olarak okudu."
Ravi: Übey İbnu Ka'b
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at 1, (2934); Ebu Davud, Huruf 1, (3985, 3986)
 Resulullah (sav), Kehf süresinin 86. ayetinde geçen ... ibaresindeki ... kelimesini ... şeklinde, hafif olarak okumuştur."
Ravi: Übey İbnu Ka'b
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at 1, (2935); Ebu Davud, Huruf 1, (2976)
 Resulullah (sav) Hacc süresinin ikinci ayetini şöyle okudu: ...
Ravi: İmran İbnu'l-Husayn
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at 1, (2942)
 Resulullah (sav)'in Nur süresinin 1. ayetini, kendilerine ... şeklinde -yani ... kelimesinde şedde olmaksızın- okuduğunu söylemiştir.
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (4008)
 Nur süresinin 15. ayetini şöyle okuduğu ... ve ... kelimesinin kizb (yalan) manasını taşıyan ... masdarından geldiğini söylediği rivayet edilmiştir.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Tefsir, Nur 8, Meğazi 33
 İbnu Ömer (ra)'den yapılan rivayete göre Rum süresimn 54. ayetinde geçen ... kelimesini Hz. Peygamber (sav)'e ... diye okumuş, ancak Resulullah, kendisine, "... olacak" demiştir.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3938, 3979); Tirmizi, Kıra'at 1, (2937)
 (Zuhruf süresinin 77. ayetini) Resulullah (sav) minberde hutbe verirken ... şeklinde okurken işittim. Ebu Davud der ki: "Yani (malik kelimesinde kısaltma) terhim olmaksızın." Süfyan dedi ki: "Abdullah'ın kıraatında (malik kelimesi şöyle) kısaltmalı olarak gelmiştir: ...
Ravi: Ya'la İbnu Ümeyye
Kaynak: Buhari, Tefsir, Zuhrufi, Bed'u'l-Halk 6, 10; Müslim, Cum'a 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Tirmizi
 Resulullah (sav) (Zariyat suresinin 58. ayetini bana şöyle okuttu: ... "Şüphesiz ben, güç ve kuvvet sahibi, rızık vericiyim."
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at 1, (2941); Ebu Davud, Huruf 1, (3993)
 Resulullah (sav) Vakıa süresinin 89. ayetini şöyle okurdu: ...
Ravi: Aişe
Kaynak: Tirmizi, Kıra'at, 1, (2939); Ebu Davud, Huruf 1, (3991)
 Ben Kamer suresinin 15. ayetinde geçen ... kelimesini Hz. Peygamber (sav)'e ... diye okumuştum, düzelti, ... diye okumamı söyledi."
Ravi: İbni Mes'ud
Kaynak: Buhari, Tefsir, İkterebeti's-Sa'a 3; Müslim, Müsafirin 280, (823); Tirmizi, Kıra'at 1, (2938); Ebu Davut
 Cum'a süresinin 9. ayetini Hz. Ömer'in şu şekilde okuduğunu söylemiştir: ...
Ravi: İbnu Şihab
Kaynak: Muvatta, Cum'a 5, (1, 106)
 Anlattığına göre, Resulullah (sav) kendisine: "Allah, sana Kur'an okumanı emretti" demiş ve Lem yekunillezine keferü'yu ve bu süreden olmak üzere şunu okumuştur: "Allah indindeki din muvahhid islam dinidir, ne Hıristiyanlık, ne Yahudilik ne de Mecusilik değildir. Kim bir hayır yaparsa asla zayi olmayacak." Übey İbnu Ka'b: "Bana şunu da okudu" dedi: "Ademoğlunun bir vadi dolu malı olsa ikincisini de arar. İkincisini de elde etse üçüncüsünü arar. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder."
Ravi: Übey İbnu Ka'b
Kaynak: Tirmizi, Menakıb (3894)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna