Kur'an-ı Kerim Tilavet Adabı İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Kur'an-ı Kerim Tilavet Adabı İle İlgili Hadisler

Kur'an-ı Kerim Tilavet Adabı İle İlgili Hadisler

   

Kur'an-ı Kerim Tilavet Adabı İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kur'an-ı Kerim'i sesinizle güzelleştirin."
Ravi: Bera
Kaynak: Ebu Davud, Salat 355, (1468); Nesai, Salat 83, (2, 179, 180); İbnu Mace, İkamet 176, (1342)
 Resulullah (sav) mescidde i'tikaf'a girmişti. Cemaatin Kur'an'ı cehri olarak okuduklarını işitti. Perdeyi aralayıp şöyle seslendi: "Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken (veya namazda iken) diğerinin kıraatini bastırmasın."
Ravi: Ebu Said
Kaynak: Ebu Davud, Salat 315, (1332)
 Bir gece bir adam kalkıp yüksek sesle Kur'an okudu. Sabah olunca, Resulullah (sav): "(Şu kimseye Allah rahmet buyursun) iskat etmiş olduğum bir ayeti bana hatırlatmış oldu" dedi.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Şehadat 11, Fedailu'l Kur'an 26; Müslim, Müsafirin 225, (788); Ebu Davud, Salat 315, (1331)
 Ben evimin damında otururken Resulullah (sav)'ın kıraatini işitirdim."
Ravi: Ümmü Hani
Kaynak: Nesai, İftihah 81, (2, 179); İbnu Mace, İkamet 179, (1349)
 Hz. Aişe'ye, "Resulullah'ın geceleyin kıraati nasıldı? Gizli mi okurdu, sesli mi okurdu?" diye sordum. Bana: "Her iki şekilde de okurdu: Bazan gizli, bazan sesli" diye cevap verdi. Ben: "Bu işte genişlik yapan Allah'a hamdolsun" dedim. (Tirmizi hadise: "Hasen-sahih" demiştir)
Ravi: Abdullah İbnu Ebi Kays
Kaynak: Tirmizi, Salat 330, (449), Sevabu'l-Kur'an 23, (2925); Ebu Davud, Salat, 343, (1437); Nesai, Salatu'
 Hz. Enes (ra)'e Hz. Peygamber (sav)'ın kıraatından sordum. Şu cevabı verdi: "Resulullah (sav) medleri (uzun heceleri) uzatırdı." Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim'i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı: Bismillaahi'yi uzattı, er-rahmaan'ı uzattı, er rahiim'i uzattı."
Ravi: Katade
Kaynak: Buhari, Fedailu'l-Kur'an 42, 29; Ebu Davud, Salat 355, (1465)
 Hz. Peygamber (sav)'in kıraatini açık bir şekilde harf harf tavsif ettiği rivayet edilmiştir.
Ravi: Ümmü Seleme
Kaynak: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 23, (2924); Ebu Davud, Salat 336, (1466); Nesai, Salat 83, (2, 181)
 Resulullah (sav)'ı devesinin üstünde Feth süresini okurken gördüm. Süreyi terci' üzere okuyordu."
Ravi: Abdullah İbnu Muğaffel
Kaynak: Buhari, Fedailu'l-Kur'an 24, 30, Meğazi 48, Tefsir, Feth 1, Tevhid 50; Müslim, Müsafirin 237, (794);
 Resulullah (sav), Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbillalemin diye Fatiha süresini ayet ayet tertil üzere okurdu." (Rezin ilavesidir)
Ravi: Aişe
Kaynak: Rezin
 Resulullah (sav) bana: "Kur'an'ı bana oku!" dedi. Ben (hayretle): "Sana indirilmiş bulunan Kur'an'ı mı sana okuyayım?" diye sordum. Bana; "Evet, ben onu kendimden başkasından dinlemeyi seviyorum!" dedi. Ben de ona Nisa süresini okumaya başladım. Ne zaman ki, "Her ümmete her şahid getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?" mealindeki ayete (41. ayet) geldim. "Dur!" dedi. Durdum ve dönüp Resulullah (sav)'a baktım. Bir de ne göreyim, iki gözünden de yaşlar akıyordu."
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Buhari, Fedailu'l-Kur'an 32, 33, 35; Müslim, Müsafirin 247, (700); Tirmizi, Tefsir, Nisa, (3027, 302
 Seleften hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in tilaveti sırasında bayılıp düşmezdi. Onlar ağlarlar ve ürperirlerdi. Sonra bedenleri ve kalpleri zikrullah için yumuşardı." [Rezin ilavesidir. (Bağavi TefsirTnden alınmıştır 7, 238).]
Ravi: Esma
Kaynak: Rezin
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kim Vettini ve'zzeytuni süresini okuyup son ayeti olan: "Allah hakimlerin hakimi değil mi?" (8. ayet) ayetine gelince: "Evet, ben buna şehadet edenlerdenim" desin. Kim de La uksimu biyevmi'l-kıyame'yi okuyup son ayeti olan "(Bütün bunları yapan Allah) ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir?" (Kıyamet 40) ayetini de okudu mu: "Rabbimizin izzetine andolsun evet!" desin. Kim de Mürselat süresini okuyup en sondaki, "Artık bundan sonra hangi söze inanacak onlar?" (50. ayet) ayetini de tamamladı mı: "Allahu Teala'ya inandık" desin." (Hadis, Ebu Davud'da tam olarak, Tirmizi'de, "Ben buna şehadet edenlerdenim"e kadar olan kısmı rivayet edilmiştir)
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Salat 154, (887); Tirmizi, Tefsir, Tin, (3344)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri geceleyin kalkınca Kur'an diline dolaşıp ne dediğini anlamamaya başlayınca hemen yatsın."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Müslim, Müsafirin 223, (787); Ebu Davud, Salat 308, (1311)
 Ey Kurra cemaati, doğru yolda gidin. Siz çok öne geçmiş kimselersiniz. Eğer (doğru yoldan aynlarak, ifrat ve tefritle), sağa sola meyledecek olursanız (kötülükte çok öne geçmiş bulunarak) büyük bir dalalete düşmüş olacaksınız."
Ravi: Huzeyfe
Kaynak: Buhari, İ'tisam 2

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna