Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar ile ilgili hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar ile ilgili hadisler

Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar ile ilgili hadisler

   

Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar ile ilgili hadisler

Alım Satımı Caiz Olmayan Eşyalar Hakkında Hadisler
 

Hz. Ömer (ra) buyurdu ki: "Efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur."
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Muvatta, Itk 6, (2, 776)
 Biz Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir (sav) zamanında ümmü veled'i satardık. Hz. Ömer bu alış-verişten bizi yasaklayınca terk ettik." İbnu'l-Esir: "Bu rivayeti ana kaynaklarda (Usul) göremedim" der.
Ravi: Cabir
Kaynak: Ebu Davud, Itk 8, (3953); İbnu Mace, Itk 2, (2517)
 Resulullah (sav) vela'nın alım-satımını ve hibe edilmesini yasakladı." (Bazı alimler, hadisteki "... hibe edilmesini..." kısmının, Hz. Peygamber (sav)'ın sözü olamayacağnı iddia etmişlerdir.)
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Itk 10, Feraiz 21; Müslim, Itk 16, (1506); Ebu Davud, Feraiz 14, (2919); Tirmizi, Büyu 20 (1
 Hz. Peygamber (sav)'nın suyun satılmasını yasakladığını rivayet etmiştir.
Ravi: İlyas İbnu Abdillah
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 63, (3478); Tirmizi, Büyu 44, (1271); Nesai, Büyu 88, (7, 307); İbnu Mace, Ruhun 18,
 Resulullah (sav) suyun fazlasını satmayı yasaklamıştır.
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, Musakat, 34 (1565); Nesai, Büyu 89, (307); İbnu Maice, Ruhun 18, (2477)
 Resulullah (sav)'in: "Ot satmak maksadıyla suyun fazlası satılmaz" dediğini rivayet etmiştir.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Şürb 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 38, (1566); İbnu Mace, Ruhun 19, (2478)
 Ota mani olmak maksadıyla suyun fazlasına mani olmayın.
Ravi:
Kaynak: Buhari, Müsakat 2, Hiyel 5; Müslim, Musakat 37, (1566); Muvatta, Akdiye 29, (2, 744); Ebu Davud, Büyu
 Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kuyu suyunun fazlası yasaklanamaz"
Ravi: Amra Bintu Abdirrahman
Kaynak: Muvatta, Akdiye 30, (2, 745); İbnu Mace, Ruhun 19, (2479)
 Muhacirlerden bir kişi şunu anlatmıştır: Hz. Peygamber (sav)'le birlikte üç defa gazveye katıldım. Onun şöyle söylediğini işittim: "Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, otda ve ateşte."
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 62, (3477); İbnu Mace, Ruhun 16, (2473)
 Babam, Resulullah (sav)'dan izin isteyerek kendisi ile kamisi arasına girdi. Resulullah (sav)'ı öpüyor ve kucaklıyordu. Sonra: "Ey Allah'ın Rasülü yasaklanması yasak olan şey nedir? bana söyle" dedi. Resulullah (sav): "Tuz!" dedi. Babam tekrar sordu: "Başka ne var?" Resulullah (sav): "Ateş!" dedi. Sonra tekrar sordu: "Ey Allah'ın Resulü yasaklanması, helal olmayan şey nedir?" Resulullah (sav): "Hayır yapman kendine hayırdır" cevabını verdi.
Ravi: Büheysetu'l-Fezariyye
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 62, (3476)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şarkıcı cariyeleri satmayın, satın da almayın. Onlara (musiki) de ögretmeyin. Onları alıp satmak şartıyla yaptığınız ticarette hayır yoktur, onlar için ödenen para haramdır" Resulullah (sav) ilave etti: "Şu ayet bu gibiler hakkında nazil olmuştur: "İnsanlardan bazıları, bir bilgisi olmadığı halde, Allah yolundan saptırmak için boş sözlere müşteri çıkarlar. Allah yolunu alaya alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azab vardır." (Lokman 6)
Ravi: Ebu Ümame
Kaynak: Tirmizi, Büyu 51, (1282), Tefsiri-Kur'an, Lokman, (3193); İbnu Mace, Ticarat 11, (2168)
 Resulullah (sav) taksimden önce ganimetin satılmasını yasakladı.
Ravi: Ebu Said
Kaynak: Tirmizi, Siyer 14, (1563)
 Cahiliye insanları, devenin etini, karnındakinin hamileliği vaktine satarlarda "karnındakinin hamileliği" devenin karnındakini doğurması, doğanın da büyüyüp hamile kalmasıdır. Resulullah (sav) bu alış-verişi yasakladı." Buharfnin bir rivayetinde "...sonra karnındaki de doğar" denir.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Büyu 61, Menakıbu'l-Ensar 26, Selem 8; Müslim, Büyu 6-6, (1514); Tirmizi, Büyu 16, (1229); E
 Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Ödemenin, karnındakinin doğumuna tehiri riba (faiz)dır."
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Nesai, Büyu 67, (7.293)
 Resulullah (sav) erkek deveye (parayla) çekmeyi yasakladı."
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, Müsakat 35, (1565); Nesai, Büyu 94, (7, 310)
 Hassan (ra), Ebu Talha (ra)'nın tasadduk ettiği Beyruha adlı bahçeden hissesine düşen kısmı (Hz. Muaviye'ye yüzbin dirheme) satmıştı. Kendisine: "Ebu Talha'nın sadakasını satıyor musun?" dediler. Şu cevabı verdi: "Yani bir sa' hurmayı, bir sa' para mukabilinde satmayayım mı?"
Ravi: Enes
Kaynak: Buhari, Vesaya 17

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna