Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler İle İlgili Hadisler

   

Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) çirkin isimleri değiştirirdi" buyurmuştur.
Ravi: Hz. Aişe
Kaynak: Tirmizi, Edeb 66, (2841)
 Zeyneb Bintu Ebi Seleme'nin ismi Berre idi. "Nefsini tezkiye ediyor" denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) onu Zeyneb diye isimleridirdi."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 17, (2141)
 Cüveyriye Bintu'l-Haris'in ismi Berre idi, Resulullah (sav) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resulullah (sav) "Berre'nin yanından çıktı" denmesini sevmiyordu.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Müslim, Edeb 16, (2140)
 (Babasından naklediyor:) Hz. Peygamber (sav), kavmimin beni Ebu'l-Hakem diye künyelediklerini işitmişti. Beni çağırtarak: "Hakem olan Allah'tır, hüküm de O'nadır, öyle ise, sen nasıl Ebu'l-Hakem künyesini taşırsın?" dedi. Ben açıkladım: "Kavmim bir meselede anlaşmazlığa düşünce bana gelirler, ben hükme bağlarım. Her iki taraf da verdiğim hükme razı olurlar." Resulullah (sav): "Bu ne güzel şey?" buyurdu ve "Çocuklarından neler var?" diye sordu. Ben: "Şüreyh, Müslim, Abdullah var" dedim. Resulullah (sav): "En büyüğü hangisi?" dedi. "Şureyh" dedim. "Öyleyse", buyurdu, "sen Ebu Şüreyh'sin"
Ravi: Şureyh İbnu Hani
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4955); Nesai, Kada 7, (8, 226-227)
 (Amcası Üsame İbnu Ahdari'den rivayet ediyor:) Ahdari diyor ki: "İsmi Asram olan bir adam vardı. Resulullah (sav) ona: "İsmin nedir?" diye sordu. Adam "Asram" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Hayır sen Zür'a'sın" buyurdu.
Ravi: Beşir İbnu Meymun
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4954)
 (Babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor:) Dedem, Resulullah (sav)'a uğramıştı. "İsmin ne?" diye sordu. "Hazn (sert yer)" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Hayır sen Sehl'sin" dedi. Müseyyeb: "Olamaz, babamın verdiği bir ismi değiştiremem" dedi. İbnu'l-Müseyyeb ilave ediyor: "O günden sonra aramızda kabalık devam etti gitti." Ebu Davud'un rivayetinde şöyle demiştir: ".... Hayır sehl ezilir ve hakir tutulur." Ebu Davud merhum der ki: "Resulullah (sav) Asi, Aziz, Atele (şiddet, sertlik), Şeytan, Hakem, Gurab (karga), Habbab, Şihab isimlerini değiştirdL Şihab'ı Hişam, Harb'i Silm (sulh), Muzdaci'l (yatan) Münbais (kalkan) yaptı. Afire (çorak) adını taşıyan bir araziyi de Hadire (yeşillik) diye, Şi'bu'd Dalalet'i (sapıklık geçidi) Şi'bu'l-Hüda diye isimledi. Benu'z-Zinye'yi Benu'r-Rüşd olarak değiştirdi."
Ravi: Said İbnu'l-Müseyyeb
Kaynak: Buhari, Edeb 107-108; Ebu Davud, Edeb 70, (4956)
 Hz. Peygamber (sav) Asiye (isyankar, itaatsiz kadın) ismini değiştirip, Cemile (güzel kadın) yaptı.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmizi, Edeb 66, (2840); Ebu Davud, Edeb 70, (4952)
 Hz. Ömer'le karşılaştım. Bana "Sen kimsin?" diye sordu. "Mesruk İbnu'l-Ecda" dedim. Dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ın ecda şeytandır" dediğini işittim."
Ravi: Mesruk
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 70, (4957)
 el-Münzir İbnu Ebi Üseyd doğduğu zaman Resulullah (sav)'a getirilmişti. Çocuğu kucağına aldı ve: "İsmi nedir?" diye sordu, "İsmi falandır" diye ne konmuşsa söylendi. Resulullah (sav): "Hayır! Bunun ismi Münzir olacak" dedi ve o gün çocuğa Münzir ismini koydu.
Ravi: Sehl İbnu Sa'd
Kaynak: Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 29, (2149)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna