Esmaül Hüsna El Gaffar Anlamı
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Esmaül Hüsna El Gaffar Anlamı

Esmaül Hüsna El Gaffar Anlamı

   

Esmaül Hüsna El Gaffar Anlamı

Allahın 99 ismi (esmaül hüsna) El Gaffar ne anlama geliyor? El-Ğâfir, El-Ğaffâr, El-Ğafur; Kur"an-ı Kerim"de geçen bu üç isim, sözlük manası “kir ve benzeri pisliklerden korumak için elbiseyi örtmek, bir koruyucu kılıfa sokmak, boyamak” manalarına gelen ğa-fe-re kökünden türemiştir. Savaşlarda başı korumak için giyilen “miğfer”in kelime manasında “koruma için örtme” manası vardır.
 

Bismillahirrahmanirrahim.
 
“Haber ver kullarıma. Şüphesiz ben Ğâfur"um, Rahim"im.” (Hicr / 49)

Kur"an-ı Kerim"de geçen bu üç isim, sözlük manası “kir ve benzeri pisliklerden korumak için elbiseyi örtmek, bir koruyucu kılıfa sokmak, boyamak” manalarına gelen ğa-fe-re kökünden türemiştir. Savaşlarda başı korumak için giyilen “miğfer”in kelime manasında “koruma için örtme” manası vardır.
 
El-Ğâfir (CC)

Kullarının günahlarını bağışlayan manasındaki Ğâfir ismi Kur"an-ı Kerim"de sadece Mümin Suresi"nde geçer. Müfessirler bu ismi “günahkârların günahını örten, bağışlayan, yok eden, hem bu dünyada hem de ahirette günahların olası her türlü kötü sonucundan koruyan, insanların arasında rezil etmeyendir” diye açıklamışlardır. Kötü ve yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten Ğâfir bu dünyada mümini cezalandırmayıp mahcubiyetten koruduğu gibi ahirette de örtüp bağışlayandır. Çünkü O mağfiret sahibidir; iyilik yapan, çirkini örten, sabırla, hilmle, ihsan ve bağışla muamele edendir.

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!
 

Kurtubi, örtmenin iki şekilde olduğunu; birinin “hakkından vazgeçip, günahları bağışlamak” diğerinin ise “fenalıkların üzerini örtüp başkalarının onları görmesine mani olmak” anlamına geldiğini söylemiştir. Bu konuya işaret eden bir hadiste şöyle buyurulur;
 
“Allah kıyamet gününde mümin kuluna yaklaşır, şefkatiyle örterek insanlardan gizler. "Şu, şu günahını biliyor musun?" der. Kul; "Evet Rabbim biliyorum" der. Allah tekrar "Şu, şu günahını da biliyor musun?" der; o kul "evet Rabbim" der. Böylece o insan bütün günahlarını ikrar eder. Artık ben kurtulamam diye düşünmeye başlayınca, Allah "Ben senin o bütün günahlarını dünyada örttüm işte bugün de onları mağfiret edeceğim" der.”
 
El-Ğaffâr (CC)
 
Ğaffâr, Ğâfir ism-i şerifi ile aynı kökten gelip, kullarının günahlarını örtmede mübalağa eden yani tekrar tekrar çokça bağışlayan anlamına gelmektedir. İmam Gazali, Ğaffâr isminin insanlar üzerindeki tecellisinden bahsederken şunları söyler.
 
“Allah"ın, kullar hakkında birinci örttüğü ve meydana çıkarmadığı şey, bedeninin insan gözleri tarafından tiksinilecek ayıplarıdır. İkincisi; bütün çirkin duygu ve temayüllerin karargâhı olarak, kimse görmesin diye kalbi seçmiştir. Üçüncüsü de; kullar arasında rezil olmasına sebep olacak günahları örtüvermesidir. Sırf günahlarının çirkinliklerini örtmek için imanda sebat ettiği müddetçe günahların sevaplara tebdil edeceğini de vaad etmiştir.”
 
Ğaffâr-ı Zülcelâl, fazl ve ihsanıyla her türlü günahı bir kereye mahsus olmayıp tekrar tekrar çokça bağışlayandır. Kur"an-ı Kerim"de toplam beş yerde ve üçünde de “Aziz” ismi ile geçer. Bununla kâinatın Halık"ının cezalandırabilecek sonsuz kudrete sahip olduğu halde bağışladığını ve affediciliğinin acziyetten olmadığı vurgusu yapılır.
 
Kullarının günahlarını affederek örten Ğaffâr"ın, günahların varlığını dilediğini şu hadis bize bildirir;
 
“Hayatım kudret elinde olan Allah"a yemin olsun ki siz günah işlemezseniz, Allah sizi dünyadan giderir ve (sizin yerinize) başka bir ümmet getirir. Onlar günah işlerler sonra Allah"tan bağışlanmalarını isterler. Allah da onları mağfiret eder.”
 
Kâinatı, esmasını tanıttıracak bir yapıda tasarlayan Allah-u Teâlâ insanları da en üstün özelliklerle beraber, günah işlemeye müsait bir fıtratta yaratmıştır. Bu fıtrattaki insan gireceği imtihanda hür iradesi ile büyük bir lütuf olan, Rabbinin kendi üzerindeki tasarruf teklifini yani terbiyesini kabul etmiştir. Her varlık gibi insana da takdir edilen kemal noktaya doğru yol alabilmesi için ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği gibi zararlardan da korunması büyük bir ihtiyaçtır. Gerçek zarar olan ve günahların neticesi olarak belirlenen cezalardan korunmanın yolu mağfirettir. Üstad Bediüzzaman, Ğaffâr manasını ifade eden “Rahim” isminin, terbiye metodunun ikinci esası olan “zararlardan korumayı” işaret ettiğini söyler. İnsanlar kemal yolculuğunda hür iradeleri ile günah işlerler, sonra günahlarının bağışlanmasını Rahim olan Rablerinden isterler. Ve böylece hem ıslah olup hem de Rablerini tanıyarak tekâmül ederler.
 
El-Ğâfur (CC)

Her türlü günahı çokça örten, tam bağışlayan manasında ki Ğâfur ism-i şerifi hakkında İmam Gazali şu tespitlerde bulunur;
 
“Bu kelime Ğaffâr (ziyadesiyle affedici) manasındadır. Ancak şu farkla ki bunda olan mübalağa Ğaffâr kelimesinde yoktur. Niçin mi? Çünkü Ğaffâr, mağfiret bakımından çokluk ifade etmekte yani mağfiretin tekrarlanması babında ziyadelik ifade etmektedir. Ğâfur, ğufranı tam olan, bütün mağfiretleri içine alan gayet şümullu bir mana taşımaktadır.”
 
Bu ismin tecellisi ile çirkinliklerin melekût âleminden (ruhaniler, melekler ve diğer göze görünmeyen ecsam-ı latife sınıfı) de gizlendiği söylenerek, günahlarından dolayı kendi nefsine mahcup olan insanı bu ezadan kurtarmak için kabahatlerini kendi nazarından da örterek unutturmanın Ğâfur olan Allah"a mahsus olduğu belirtilmiştir. (*)
 
Ğâfir, Ğaffâr ve Ğâfur"un mağfiretine mazhar olmanın şartı kulun, belki ahirette affedilecek günahlarını örtmek olduğunu Efendimiz (SAV) şöyle haber verir; “Açıktan günah işleyenler dışında ümmetimin tamamı affedilir.”

Günahları açıktan işlemek insanın kişiliğini bozduğu gibi, toplumun da ifsadına sebep olur. Zamanla o günahlar toplum nezdinde kabul görür.

Kendi günahını örttüğü gibi başkasının da günahını örtmek, ğufranı celb eden şartlardan biridir. Kur"an-ı Kerim`de ölmüş olan ve hayatta olan anne-baba ve diğer Müslümanlar için de istiğfar edile bilineceğini bildirilir. Efendimiz (SAV) de müşrikler için mağfiret dilemekten men edilerek;
 
“Onlara ister istiğfar et, istersen etme; şayet onlar için yetmiş defa da istiğfar etsen Allah onları mağfiret etmeyecektir” (Tevbe / 80) diye ikaz edilmiştir.
 
Elhamdulillahirabbilalemin…
Nevin Yapıcıoğlu

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna