Tokat ramazan imsakiyesi 2019, iftar ve sahur saatleri
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Ramazan İmsakiyesi » Tokat ramazan imsakiyesi 2019, iftar ve sahur saatleri

Tokat ramazan imsakiyesi 2019, iftar ve sahur saatleri

   

Tokat ramazan imsakiyesi 2019, iftar ve sahur saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Tokat Ramazan İmsakiyesini yayımladı. Müslüman aleminin oruç ibadetini yerine getirdikleri Ramazan ayı bu yıl 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü tutulacak oruç ile başlayacak ve 3 Haziran Pazartesi günü tutulan oruç ile sona erecek.

Ramazan ayı, Kameri Takvime göre dokuzuncu aydır. İslâmda yılın en kutsal ayı olarak kabul edilmiştir. Çünkü yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda nâzil olmaya başlamış, İslâmın beş temel direğinden biri olan orucun bu ayda tutulması emredilmiştir.

Ramazan; rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. İçinde bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi bulunur. Bu ayda rahmet kapıları ardına kadar açılır. Şeytanlar zincire vurulur. Müslümanlar senenin en mübarek günlerini yaşar, ibadetlere koyulurlar. Ramazan ayı hilâlin görülmesi ile başlar. Genellikle yirmidokuz, bazan da otuz gün devam eder. 2019 yılında ise Ramazan ayı 29 gün tutulacak. Bu süre içinde gücü yetenlerin oruç tutması farzdır. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır.

İftar duası arapça ve anlamı

İFTAR DUASI

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ


Okunuşu: Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkike eftertu.

Anlamı: Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.

2019 TOKAT RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tokat ramazan imsakiye 2019

2019 Tokat
Ramazan Bayram Namazı:
4 Haziran Salı Günü Saat: 05:45


Ramazan Ayı Faziletleri

Ramazan ayı fazilet bakımından nice güzelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delili olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır…”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayı ile ilgili olarak: “Bir kimse, inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.
 
Yine bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise: “Ramazan öyle bir aydır ki, Allah gündüzleri oruç tutmayı farz ve gece ibadet etmeyi de nafile kılmıştır. Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Ramazan ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Mü'minin rızkı bu ayda artar, bereketlenir… Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden azad oluştur.” buyurmaktadır.

Oruç ayı olan Ramazan ayı, birçok hikmeti ihtiva eder. Bu açıdan bakıldığında pek çok ferdi ve sosyal faydaları vardır. Oruç tutarak belirli bir zaman yeme içme ve cinsel arzularına karşı koyan kişi, sebat, kanaat, metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere sahip olur; aç kalarak nimetlerin kıymetini bilir ve bu vesile ile yoksulların halini düşünüp onlara merhamet ve şefkat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur.
 
Ramazan, oruçla beraber nefislerin terbiye edildiği, zekât, sadaka ve iftarlarla yoksulların doyurulup gözetildiği, Kur'an okuma, mukabele takip etme, teravih kılma, zikir, dua ve niyazlarla sevap ve mükâfatın arttığı; af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği bir feyz, rahmet ve bereket ayıdır.

Hangi hallerde Ramazan ayında oruç tutulmayabilir?

İslam dini, kişileri, güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Aşağıdaki mazeretlere sahip kimselerin Ramazanda oruç tutmakla yükümlü olmayıp daha sonra kaza etmelerine veya yerine fidye vermelerine ruhsat tanınmıştır:

a) Yolculuk: Yolculuk, Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar, daha sonra kaza edilir. Kur'an'da "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir." buyurulmaktadır. (Bakara, 2/183-184). Geceden oruç tutmaya niyetlenip de gündüzleyin yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse yolculukta zorluk çekerse, daha sonra kaza etmek üzere orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha uygundur. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kedîd denilen yere varınca orucunu bozmuştur. (Buharî, "Savm", 34; Müslim, "Sıyam", 15) Bu uygulama, sefere çıkınca orucun bozulabileceğini göstermektedir.

b) Hastalık: Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine izin verilmiştir. Yukarıda zikredilen âyet buna işaret etmektedir. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması hâlinde hasta olacağı bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

c) Hamilelik ve çocuk emzirme: Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi hâlinde, hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber buna müsaade etmiştir (Nesâî, "Sıyam", 50-51).

d) Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak: Oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkan kimse, orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izinli olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bir zorunluluk olarak, ağır işlerde çalışmak zorunda olan kişiler oruçlu olarak çalıştıkları takdirde sağlıkları risk altında kalacaksa, Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını uygun bir zamanda kaza ederler.

e) Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç yerine fidye verebilirler. Bakara sûresinin 184. âyetinde, bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.

Ramazan orucu kimlere farzdır?
Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır.

Oruca niyet nasıl yapılır?
Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir.

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılması fiili bir niyettir. Kişi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.

Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise “imsak”tan önce niyet edilmesi gerekir.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
3 Haziran Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi
4 Haziran Salı Ramazan Bayramı 1.gün
5 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramı 2.gün
6 Haziran Perşembe Ramazan Bayramı 3.gün

Tokat ili hakkında bilgi

TOKAT İLİ HAKKINDA BİLGİ

Tokat eski adıyla Bizans dönemi adıyla Komana, İran dönemi adıyla Kah-Cun, Selçuklu Devleti döneminde Dar Ün-Nusret, Moğollar döneminde Sobaru adlarıyla da bilinen Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ildir. Tokat kuzeyinde Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güneyinde Sivas, güneybatısında Yozgat, batısında Amasya yer alır. Kapladığı alan açısından Türkiye topraklarının % 1.3 kaplar. 11 tane ilçesi bulunan şehrin en büyük ilçesi Ziledir. Engebeli yapıya sahiptir. Denizden yükseltisi 623 metredir. Tokat yüzölçümü 9.959 km², alan kodu 356'dır. Tokat nüfusu 2018 yılına göre 612.646'dir.

Dağları
Ortalama yükseltisi 1.500 m olan Canik Dağları, en kuzeydeki sıraları oluşturur. Canik Dağlan'nın yükseltisi doğuya gidildikçe artar. Kilik Tepe (1.546 m), Gölağa Tepesi (1.502 m), Keltepe (1.794 m), Somun Tepe (1.780 m), Erdembaba Tepesi (2.181 m), bu dağlar üzerindeki önemli yükseltilerdir. Kelkit ile Tansanlı vadileri arasındaki batıda Yaylacık ve Buğalı dağlarıyla doğuda Dönek Dağı, ikinci dağ sırasını oluşturur. Mercimek Tepe (1.203 m), Poyrazlık Tepe (1.535 m), Cami Tepe (1.945 m), Gürvelik Tepesi (1.707 m), İmamgazi Tepesi (1.779) m), Dönek Dağı (1.820 m), ikinci dağ sırasının başlıca yükseltileridir. Yeşilırmak Vadisi'nin güneyinde uzanan üçüncü dağ sırasında yükselti artar. En yüksek tepeler burada görülür. Akdağ (1.926 m), Deveci Dağı (1.892 m), Köroğlu Dağı (1.930 m), Toraç Dağı (2.112 m), Asmalıdad (2.116 m). Aralarında ilin en yüksek noktası Şehnakayası Tepesi'nin (2.385 m) de yer aldığı, Peyikbaba Tepesi (2090 m), Şehnakayası Tepe (2.835 m), Kabasakal Tepe (1.882 m), dağ sıraların birbirine yaklaştığı ve düğüm oluşturduğu doğudaki başlıca yükseltilerdir.

Yaylaları-Ovaları
Dağlar üzerinde, ırmakların yardışı geniş yayla düzlüklerine rastlanır. Ovalar, ırmak boylarında toplanmıştır. Tozanlı Vadisi'nde Omalı, Tokat ve Turhal; Kurucuk Deresi Vadisi'nde Zile Ovası; önemli tarım alanlarıdır. Irmakları tümü, Yeşilırmak Havzası'nda akar. İrili ufaklı bütün sulan, Yeşilırmak'ın kolları Tozanlı, Kekit çayları ve Çekerek Suyu aracılığıyla Karadeniz'e dökülür.

Gölleri
Kazova'da Kaz Gölü, Reşadiye'de Çukurgöl (Zınav Gölü) ve Güllük Gölü doğal; Almus baraj gölü, başlıca yapay göllerdir. Doğal göller tektonik yer hareketleri sonucu oluşan çöküntü alanlarına su dolmasıyla ortaya çıkmıştır.

Tokat ilinin iklimi
Orta Karadeniz ve İç Anadolu'dan gelen etkiler, iklimde belirgin rol oynar. Derin ve geniş vadiler, Karadeniz iklimi etkilerini iç kesimlere kadar sokulmasına olanak sağlar. Güneye doğru , İç Anadolu ikliminin etkisi kendisini gösterir. Yükselti artışına bağlı iklim sertleşir. Kelkit Vadisi boyunca kışlar daha ılıman ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 12.7°C, en soğuk ay ocak, en sıcak ay temmuz ve ağustostur. Büyük oranda doğal dengesi bozulmuş olmakla birlikte, Tokat, orman açısından zengindir. Toplam yüzölçümün %43'ü orman örtüsüyle kaplıdır. Kuzey kesimde ormanlar yoğunluk kazanırken, güneyde orman varlığı azalır. Dağ yamaçlarını kaplayan ormanların başlıca türleri meşe, kayın, karçam, sarıçam, ladin ve göknardır. Sarıçam, ladin ve göknar yüksek kesimlerde görülür. Kayın genelde kuzey yamaçları örter. Dış kestane ve dişbudak ağaçları alçak kesimlerde görülür. Dağ eteklerinde, çalılaşmış meşe topulukları sayılır. Karınca Dağlan'nın doğu yönünde meşe yoğunluk kazanır. Bu yörede, sedir ağaçlarının oluşturduğu topluluk, sedir ormanlarının görüldüğü en kuzey nokta olması açısından çok önemlidir. Orta kesimdeki dağ eteklerinde bozkır bitkileri, fundalık ve çalılıklar görülür. Orman sınırının üzerindeki yaylalarda alpin çayırlıklarına özgü bütkiler yayılır. Vadi tabanlarında ve ırmak boylarında kavak ve söğüt ağaçları sıklık kazanır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna