İslam Öncesi Arap Kabile Ve Toplulukları
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » İslam Öncesi Arap Kabile Ve Toplulukları

İslam Öncesi Arap Kabile Ve Toplulukları

   

İslam Öncesi Arap Kabile Ve Toplulukları

Arap tarihçiler, Arap kabilelerini ve topluluklarını üç kısma ayırmışlardır.
 

Arab-ı Bâide: Yani, Arapların en eski kabileleri olup, İslâm'dan çok Önce son bulmuşlardır.
 

Arab-ı Aribe: Arab-ı Bâide'den sonra Arapların asıl toplumunu meydana geti­ren Benî Kahtân Araplarıdır. Asıl vatanları Yemen'dir.
 

Arab-ı Müsta'rebe: Benî İsmail, yani Hz. İsmail'in oğullarından oluşan ve Hi­caz'a yerleşmiş soyudur.
 

Hz. Peygamber'in dedesi Adnan'dan gelen, Adnânî kabileler de denen Benî İs­mail ve Benî Kahtân, İslâm'ın doğuşu sırasında bölgenin asıl sakinleriydi. Bunlar­dan başka şurada burada dağınık biçimde yerleşmiş yahudiler de bulunuyordu. Dolayısıyla Arabistan üç değişik millî unsurdan oluşmuştu. Her unsurun aslı, Ye-men'den Şam'a kadar dağılmış olan sayısız kabile ve kollardan oluşuyordu. Her bir kolun da kendi içinde kolları vardı. Bu kitapta adları çok geçeceğinden, onların özet bir krokisini aşağıya alıyoruz:
 

Benî Kahtân (Kahtân Oğulları):
 

Bu hanedanın üç büyük kolu vardır. Kudâ'a, Kehlân, Ezd.
 

Yemen'de hüküm sürmüş olan Himyer kabilesi Ezd'in bir koludur. Ama konu­muzun dışındadır.
 

1. Kudâa kabileleri:

Genellikle nesep âlimleri, Kudâa'yı Benî Kahtân'la birleştirirler. Biz de onlara uymaktayız. Araştırmalara göre Benî İsmail'dendirler. Kimden olurlarsa olsunlar, aşağıda sıralanan biçimde kolları vardır.
 

Benî Kelb, Benî Tennûh, Benî Cürm, Benî Cüheyne, Benî Nehd, Benî Azre, Be­nî Eşlem, Belî, Süleyh, Dac'am, Tağlib, Nemr, Esed, Teymü'1-Lât.
 

2. Kehlân:

Büceyle, Has'am, Hemedân, Kinde, Mezhic, Tayy, Lahm, Cezzâm, Amile.
 

3. Ezd:

Medine'deki ensâr işte bu grubun bir koluydu. Evs, Hazrec, Huzâa, Gassân, Devs.
 

Mudar kabilesinin de içinde bulunduğu meşhur Adnanî kabileler aşağıda sıra­landığı şekildedir. Mudar kabileleri daha ilk başta Handefoğulları ve Kaysoğullan diye iki aileye bölünmüştürler:
 

1. Handef: Huzeyl, Kinâne, Esed, Dabbe, Müzeyne, Rebâb, Temîm, Hevn. Bunlardan her birinin değişik kolları vardır.
 

2. Kays: Advân, Gatafân, A'sar, Süleym, Hevâzin.
 

Bunlardan Gatafân'm Abs, Zebyân, Fezâre ve Murre; A'sar, Gına ve Bâhile; He­vâzin, Sa'd, Nasr, Huseym, Sakîf ve Benî Amir kabileleri mevcuttur. Benî Amir de, Benî Hilâl, Benî Numeyr ve Benî Ka'b'a bölünmüştür.
 

Yahudi kabileleri: Benî Kaynukâ, Benî Nadîr, Benî Kureyzâ.

Benî Kahtân ve Ismailoğulları, islâm'dan önce çeşitli devletler kurmuşlardı. Bunlara dair de bazı bilgilere rastlanmaktadır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna