Hz Muhammed'in İnce Kalpliliği
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » Hz Muhammed'in İnce Kalpliliği

Hz Muhammed'in İnce Kalpliliği

   

Hz Muhammed'in İnce Kalpliliği

Peygamber Efendimizin (s.a.v) İnce Kalpliliği
 

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem son derece merhametli ve ince kalpli idi. Mâlik b. Huveyris bir heyete katılarak Hz. Peygamber'in huzuruna gelmişti. Yirmi gün boyunca Hz. Peygamber'in sohbetlerine katılma fırsatı bulmuştu. O her zaman Hz. Peygamber için:"Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem son derece merha­metli ve ince kalpliydi" derdi.
 

Zeyneb (ra)'run çocuğu ölmek üzereydi. Hz. Peygamber'e haberci göndererek mutlaka gelmesini istedi. Hz. Peygamber de mecburen geldi. Yanında Saîd b. Ubbâ-de, Muâz b. Cebel, Übeyy b. Ka'b ve Zeyd b. Sabit (ra) de vardı. Oradaki insanlar ço­cuğu Kucağına alarak Hz. Peygamber'in Önüne getirdiğinde çocuk son nefeslerini veriyordu. Allah Resulü elinde olmadan ağlamaya ve gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Sâ'd (ra) hayret ederek; "Ey Allah Resulü! Bu ne?" dedi. Hz. Peygamber sal­lallahu aleyhi vesellem; "Allah Teâlâ başkalarına acıyana acır" buyurdu.
 

Allah Rasûlü Uhud savaşından sonra Medine'ye dönerken her evde şehitlere ağıtlar yakılıyor, matemler tutuluyordu. Kadınların herbiri kendi şehitlerine fer-yâd edip ağlıyordu. Bunları görünce Hz. Peygamber'in kalbi burkuldu ve; "Ham-za (ra)'ın hiçbir feryâd edip ağlayanı yok" buyurdu.
 

Bir gün sahabeden biri cahiliye döneminde yaptığı bir işi anlatarak şöyle diyor­du: "Küçük bir kızım vardı. Araplar arasmda kız çocuklarını öldürme adeti vardı. Ben de kendi kızımı canlı canlı toprağa gömdüm. O, "Babacığım babacığım!" diye bağırıyordu. Bense üzerine toprak yığıyordum. Bu merhametsizliği duyunca elin­de olmadan Hz. Peygamber'in gözlerinden yaşlar boşandı ve: "Bunu bir daha an­lat" buyurdu. O şahabı, bu acıklı olayı bir daha anlattı. Hz. Peygamber yine ağla­dı. O kadar ağladı ki mübarek yüzü ve sakalı tamamen ıslandı."
 

Abbas (ra), Bedir savaşında esir edilerek Medine'ye getirilmişti. Askerler onun ellerini ve ayaklarını çok sıkı bağlamışlardı. Abbâs (ra) acıdan inliyordu. Onun inlemeleri Hz. Peygamber'in mübarek kulağına tekrar tekrar çarpıyordu. Ama halk "Bak, kendi yalanlarına farklı davranarak eşitliğ riayet etmiyor" der düşüncesiyle Hz. Abbâs'ın ellerini çözdürmüyordu. Öte yandan duyduğu ızdıraptan dolayı da uykusu gelmiyor, yatağında bir o yana, bir bu yana dönüp duruyordu, insanlar Al­lah Resûlü'nün huzursuzluğunun sebebini anlayınca, Hz. Abbâs (ra)'m el ve aya­ğındaki ipleri gevşettiler. Abbas (ra)'ın ızdırâbı dinip de iniltisi kesilince Hz. Pey­gamber de uyuma imkânı buldu.
 

Mus'ab b. Umeyr sahabedendi. Müslüman olmadan önce varlık ve konfor için­de büyümüştü. Babası ve annesi ona kıymetli ve pahalı elbiseler giydirirdi. Allah ona tslâmı nasip etti ve müslüman oldu. Çocuklarının, atalarının dinini terkettiği-ni görünce anne babasınm sevgisi birden düşmanlığa döndü. Bir gün Hz. Peygam­ber'in huzuruna geldi, üzerinde lime lime olmuş yamalı elbiseler vardı. Hz. Pey­gamber atlas ve ipek elbiselerle büyümüş bu gencin îslâm uğruna nelere katlandı­ğını ve bu acıklı manzarasını görünce gözleri yaşla doldu.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna