Hz Muhammed'in Çocuklara Şefkati
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » Hz Muhammed'in Çocuklara Şefkati

Hz Muhammed'in Çocuklara Şefkati

   

Hz Muhammed'in Çocuklara Şefkati

Peygamber Efendimizin Çocuklara Şefkati
 

Hz. Peygamber çocuklara son derece şefkat gösterirdi. Seferden döndüğünde yol­da karşılaştığı çocukları kendi bineğine alır, önüne arkasına oturturdu. Yolda rast­ladığı çocuklara Önce kendisi selam verirdi.
 

Bir gün Hâlid b. Saîd, Hz. Peygamber'in huzuruna geldi. Yanında küçük kızı da vardı ve kırmızı bir elbise giymişti. Hz. Peygamber ona: "Sene! Sene!" buyurdu. Habeş dilinde haseneye "sene" denirdi ve "güzel kız" anlamına gelirdi. Kız Habe­şistan'da doğduğu için bu ilişkiden dolayı Habeşistan dilinden bir kelime olan "se­ne" kelimesini "hasene= güzel kız" yerine kullanmıştı. Hz. Peygamber'in mübarek sırtında peygamberlik mührü vardı. Kabarık bir et parçası şeklinde olduğu için her çocuk normal dışı şeyler gördüklerinde onunla oynamaya başlarlar. O da peygam­berlik mührüyle oynamaya başladı. Hâlid azarlayarak öyle yapmamasını istediyse de Hz. Peygamber ona engel oldu ve "Bırak oynasın" buyurdu.
 

Bir keresinde Hz. Peygamber'e bir yerden kumaş geldi. Arasında iki tarafı işle­meli bir de elbise vardı. Hz. Peygamber yanındakilere; "Bu elbiseyi kime vere­yim?" deyince hiç kimse cevap vermeyerek sustu. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem "Ümmü Hâlid'i getirin" buyurdu.[554] Ümmü Halid geti­rilince elbiseyi ona giydirdi ve iki kez "Bunu giy, üzerinde eskisin" buyurdu. Elbi­sede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıyla göstererek "Ümmü Hâlid! Bak bu gü­zel, bu çok güzel!" diyordu. Yukarıda da geçtiği gibi Ümmü Hâlid Habeşistan'da doğmuştu ve birkaç yıl orada kalmıştı. O yüzden de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem ona Habeş dilinde "sene" Arap dilinde de "hasene= güzel kız" an­lamına gelen kelimeyle hitap etmişti.
 

Sahabeden biri anlatır: "Çocukluğumda ensarm hurmalığına gider ve ağaç çu­buklarla vurarak hurma düşürürdüm. Bir defasında insanlar beni yakalayıp Hz. Peygamber'e götürdü. Hz. Peygamber, "Neden çubukla vuruyorsun?" diye sordu. Ben de "Hurmaları düşürüp yemek için" deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem; "Olgunlaşıp kendiliğinden yere düşen hurmaları ye, çubuk vurma" di­yerek başımı okşadı ve dua etti.
 

Anne ve çocuk sevgisiyle ilgili olaylar Hz. Peygamber üzerinde derin etki ya­pardı. Bir gün çok fakir bir kadın Hz. Aişe'nin yanına geldi. Yanında küçücük iki kız vardı. O sırada Hz. Aişe'nin evinde bir köşede duran tek hurmadan başka hiç­bir şey yoktu. Onu alıp o kadma verdi. Kadın hurmayı ikiye bölüp yanındaki iki kız çocuğuna eşit şekilde verdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem eve geldiğinde Aişe (ra) bu olayı kendisine anlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber: "Allah, bir kimseyi evlat sevgisiyle imtihan eder de o kimse bu sevgiyi hakkıyla gösterir­se, o kişi cehennemden korunmuş olur'" buyurdu.
 

Enes (ra) anlatmıştır: "Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem her zaman şöyle buyururdu: "Namaza başlarken namazı geç bitirmeye niyetlenirdim. Ansızın saflar arasından bir çocuğun ağlama sesi gelince namazı kısaltırdım. Annesine haksızlık olabilir diye böyle yapardım.
 

Hz. Peygamber'in bu sevgi ve şefkati müslüman çocuklarla sınırlı değildi. Ak­sine müşriklerin çocuklarına da aynı şekilde şefkat gösterir, ilgi duyardı. Bir kere­sinde bir savaşta birkaç çocuk kargaşa sırasında öldürüldü. Hz. Peygamber olayı haber alınca çok üzüldü. Sahabeden biri, "Ey Allah Resulü! Onlar müşrik çocukla­rıydı" deyince Hz. Peygamber: "Müşrik çocukları bile olsalar, çocuklar her zaman temizdir. Dikkat edin kesinlikle çocukları öldürmeyin, dikkat edin kesinlikle çocuk­ları öldürmeyin. Her canlı Allah'ın yarattığı temiz fıtrat üzere doğar" buyurdu."
 

Bir yerden taze meyveler getirildiğinde Hz. Peygamber, bunları yanında bulu­nanlar arasındaki en küçük yaşta olanlara ikram ederdi. Çocukları öpüp severdi. Bir gün bu şekilde çocukları severken bir bedevi geldi ve: "Sen çocukları seviyor­sun, benim on çocuğum var. Şu ana kadar hiçbirini böyle okşayıp sevmedim" de­di. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: "Allah Teâlâ senin kalbinden sevgiyi çekip almışsa ben ne yapayım?" buyurdu.  
       

Câbir b. Sümre (ra) sahabedendi. Çocukluğuna ait bir olayı şu şekilde anlatıyor: "Bir gün, Hz. Peygamber'in arkasında namaz kıldım. Namazı bitirdikten sonra Hz. Peygamber evine doğru yürüyüp gitti. Ben de O'nun arkasından yürüdüm. Bu ara­da o taraftan birkaç çocuk daha çıkıp geldi. Hz. Peygamber onlarla birlikte beni de sevdi.
 

Hicret sırasında Hz. Peygamber Medine'ye giriyordu. Ensarın kız çocukları ev­lerinin kapılarından çıkarak şarkılar söylüyorlardı. Hz. Peygamber onların yanın­dan geçerken "Ey kız çocukları! Beni seviyor musunuz?" diye sordu. Hepsi de "Evet ey Allah Resulü!" dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber "Ben de sizi sevi­yorum" buyurdu.
 

Hz. Aişe küçük yaşta Allah Resulü'nün evine gelin gelmişti. Mahallenin kız ço­cuklarıyla oyun oynardı. Hz. Peygamber eve geldiğinde kız çocukları ondan çeki­nip şuraya buraya saklanırlardı. Hz. Peygamber ise onları teskin eder, oyunlarına devam ermelerini sağlardı.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna