Hz. Muhammed'in Özveri ve Fedakarlığı
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » Hz. Muhammed'in Özveri ve Fedakarlığı

Hz. Muhammed'in Özveri ve Fedakarlığı

   

Hz. Muhammed'in Özveri ve Fedakarlığı

Hz. Peygamber'in (s.a.v) Özveri Ve Fedakârlığı
 

Allah Resûlü'nün ahlâk ve davranışlarında en çok göze çarpan ve etkisi her dav­ranışında görülen niteliği özveri ve fedakârlığı idi. Çocuklarma sonsuz şefkat ve muhabbeti duyardı. Çocukları içinde Fâtıma (ra) kendisi için o kadar değerliydi ki, yanına geldiği zaman sevgisinden ayağa kalkar, alnından öper ve onu kendi yeri­ne oturturdu. Bu kadar sevgisine rağmen Hz. Fâtıma' nın geçim sıkıntısı ve imkân­sızlığı o noktadaydı ki, evinde hiç hizmetçisi yoktu. Kendisi el değirmeni çevirerek bulgur öğütür, dışardan evinin suyunu taşırdı. Değirmen çevire çevire elleri su toplar, yara olurdu. Testi ile su taşımaktan omuzunda izler meydana gelmişti. Bir-gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in huzuruna geldi ve istekte bulun­mak diledi. Aşın utancından durumu babasma izah edemedi. Eşi Ali (ra) onun adı­na isteğini bildirdi ve falan savaşta elde edilen kadın kölelerden bir tane hizmetçi verilmesini istedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: "He­nüz ashab-ı suffenin ihtiyaçları giderilmedi. O kimsesiz insanların ihtiyaçları gö­rülmeden, başka bir yerle ilgilenemem" buyurdu."
 

Başka bir rivayette şu olay anlatılmaktadır: "Bir gün Zübeyr (ra)'ın kızlarıyla Hz. Fâtıma (ra) ResûH Ekrem'e gelerek geçim sıkıntılarından şikayet ettiler ve sa­vaşta esir düşenlerden birinin kendilerine hizmetçi olarak verilmesini istediler.'Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem de onlara cevaben: "Bedir savaşında şehit düşenlerin geride bıraktığı yetimler sizden önce istediler" buyurdu."


Bir keresinde de Hz. Ali (ra) birşey istemişti. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem ona: "Sana vereyim de kimsesiz suffe sakinlerini açlıktan kıvranır vaziyette mi bırakayım? Bu olmaz" buyurdu.
 

Yine bir keresinde bir kadın, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'e bir bez parçası hediye etmiş, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bu kadarcık beze bi­le ihtiyacı olduğu için onu kabul etmişti. Oradakilerden biri: "Güzel bir bez" deyin­ce Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem onu hemen ona verdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem kalkıp gidince oradakiler o adama kızarak, "Hz, Peygam­ber sallallahu aleyhi vesellem'in o beze ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Hz. Peygam­ber sallallahu aleyhi vesellem hiç kimsenin isteğim geri çevirmez, bunu da biliyor­sun" dediler. O kişi de onlara cevap olarak: "Bu bez kefenim olsun diye Hz. Peygam­ber sallallahu aleyhi vesellem'in elinden bereket olarak almıştım" dedi."
 

"Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in kanaatkârlığı ve dünya malına önem vermeyişi" başlığı altında yazdığımız olaylarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'in nasıl bir sıkıntı ve darlık içinde ömür sürdüğünü görülmektedir. Hicret'in 3. yılından çok sonra zaferler ve bolluk nasip oldu. Arabistan'da en bü­yük servet, bahçelere sahip olmaktı. Hicret'in 3. yılında Benû Nadîr kabilesinden Muhayrîk adında bir adam ölürken; Meşîb, Sânika, Dellâl, Hüseynî, Berkâ, A'vâf, Meşrabe ve Ümmü ibrahim adlı bahçelerinin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve­sellem'e verilmesini vasiyet etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bunla­rın hepsini hayır olarak başkalarına dağıttı. Bahçelerin hepsi de Allah yolunda vak­fedildi. Bunların mahsulleri ve gelirleri yoksul ve kimsesizlere veriliyordu.


Sahabeden biri evlendi. Düğün yemeği vermek için evde hiçbir malzeme yok­tu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem ona; "Aişe (ra)'nm yanına git, un çu­valını al ve buraya getir" buyurdu. O sahabî de gidip çuvalı getirdi. Halbuki Allah Resulü'nün evinde bu undan başka akşama yiyecek hiçbir şeyleri yoktu.
 

Bir gün Ğıfâr kabilesinden bir adam gelip misafir oldu. Akşamleyin yemek için keçi sütündün başka birşey yoktu, allah Resulü o sütü misafire ikram etti. Kendisi geceyi aç geçirdi. Daha önceki geceyi de hiçbir şey yemeden aç geçirmiş, o ana ka­dar karnına bir lokma girmemişti.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna