Hz Muhammed'in Yaşadığı Yıllarda Meydana Gelen En Önemli Olaylar
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » Hz Muhammed'in Yaşadığı Yıllarda Meydana Gelen En Önemli Olaylar

Hz Muhammed'in Yaşadığı Yıllarda Meydana Gelen En Önemli Olaylar

   

Hz Muhammed'in Yaşadığı Yıllarda Meydana Gelen En Önemli Olaylar

Rasulullahın Yaşadığı Yıllarda Meydana Gelen En Önemli Olaylar
 

Eyvanın çatlaması, Fil olayı ve Cebele günü, Rasulullah'm (s.a.v.) doğumunun ilk yılında meydana gelen en büyük olaylardandı.
 

Ebu Ubeyde şöyle demiştir:

Cebele günü, Arapların en büyük olaylarındandır. O, Rasulullah'm doğduğu yılda olmuştu. Amirle Abs'in lehine, Zibyan'la Temim'in aley­hine neticelenmişti.
 

Er-Razi şöyle demiştir: Abs'la Zibyan, zarardan çekindikleri için kafataslarını kılıçlarının üzerinde bıraktılar.


* Yedi yaşındayken o, şiddetli bir göz ağrısına tutuldu. Mekke'de tedaviye çalışıldı ama tedavi fayda vermedi. Abdulmuttalib'e: Ukaz ta­rafında gözleri tedavi eden bir rahip var, denildi.
 

Abdulmuttalib hayvanına binip o rahibe gitti. Manastır kapalıydı. Rahib'e seslendi. Abdulmuttalib'e cevap vermedi. Rahib'in manastırı sallandı. Başına yıkılmasından korkup hemen dışarı çıktı ve:
 

-Abdulmuttalib! Bu çocuk bu ümmetin peygamberidir. Eğer ben senin yanına çıkmasaydım, manastırım tepeme çökerdi. Onu geri götür ve koru. Ehl-i kitaptan bazısı onu öldürebilir, dedi.
 

Sonra onu tedaviye başladı ve onu iyileştirecek ilacı verdi.
 

Allah Teala kavminin ve kendisini gören herkesin kalbine onun sevgisini verdi.


* Sekiz yaşındayken Abdulmuttalib öldü ve Ebu Talib onu hima­yesine aldı. Kisra Nuşirevan Öldü ve yerine oğlu Hürmüz geçti.
 

* On yaşındayken birinci Ficar oldu.


On yaşım geçtikten sonra amcası ez-Zubeyr'Ie birlikte bir yolculu­ğa çıktı. Geçmek isteyenlere engel olan aygır develerin bulunduğu bir vadiye uğradılar. Diğerleri dönmek istediler. Rasulullah (s.a.v.) da: Bu konuda ben size yardımcı olabilirim, dedi ve kafilenin önüne geçti. Deve onu görünce çöktü ve göğsünü yer& yapıştırdı. Rasulullah (s.a.v.) deve­sinden inip ona bindi. Vadiyi geçinceye kadar gitti. Daha sonra ondan indi. Yolculuklarından dönünce, yerden kaynayan sularla dolu bir vadi­ye uğradılar. Orada durdular. Rasulullah (s.a.v.):


-Beni takip edin, dedi ve ilerledi. Diğerleri de onu takip etti. Böy­lece Allah suyu kuruttu. Mekke'ye vardıklarında, bunu anlattılar. Halk bunun üzerine: Bu çocuğun Önemli bir durumu var, dedi.


Ka'be'nin gölgesinde Abdulmuttalib'e bir minder serilir, oğullan onun etrafında otururlardı. Rasulullah (s.a.v.), daha küçük çocukken, ge­lir dedesinin yerine otururdu. Amcaları onu, geri çekmek için tuttukların­da, dedesi: Bırakın oğulumu, Vallahi onun önemli bir durumu var, derdi.


* Ondört yaşındayken sonuncu Ficar oldu.


* Onbeş yaşındayken Ukaz panayırı kuruldu.


* Ondokuz yaşındayken Kisra'nm oğlu Hürmüz öldü, yerine oğlu Perviz geçti.


* Yirmi yaşındayken Hilfu'l-fudul oldu.


* Otuzbeş yaşındayken Ka'be yıkılıp yeniden yapıldı.


* Kırk yaşına gelince peygamber oldu ve ona vahiy geldi.


* Peygamber olduktan yirmi gün sonra, şeytanlar alevden taşlarla taşlandı.


* Peygamberliğini üç yıl gizledikten sonra: "Sana emredileni açıkça şöyle" ayeti indi.


Kureyş Önce ona karşı çıkmıyordu. Rasulullah onların ilahlarına hakaret edince, ona ve ashabına işkence ettiler.
 

* Peygamberliğinin beşinci senesinde, ashabına, Habeşistan'a hicret etmelerini emretti.


* Peygamberliğinin yedinci senesinde Buas vakası meydana geldi.


* Peygamberliğinin onuncu yılında Ebu Talib Öldü. Üç gün sonra da Hadice öldü.


* Onbirinci yılda kendisini kabilelere arzetmeye başladı.


* Onikinci yılda miraç oldu.


* Onüçüncü yılda, Akabe'de Ensar'la beyatleşti.


* Hicretin ilk yılında, mağaraya gitti. Orada Muhacirlerle Ensarı birbiriyle kardeş yaptı.


* Hicretin ikinci yılında kıble Ka'be'ye doğru çevrildi. Ramazan'da oruç tutmak farz kılındı. Bedir Savaşı oldu.


* Hicretin üçüncü yılında Uhud savaşı yedinci yılında Hayber sa­vaşı oldu.


*Sekizinci yılda Mekke fethedildi.


* Onuncu yılda Rasulullah (s.a.v.) haccetti.


* Onbirinci yılda da vefat etti.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna