Hz. Muhammed'in İncil'de Bildirilmesi
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » Hz. Muhammed'in İncil'de Bildirilmesi

Hz. Muhammed'in İncil'de Bildirilmesi

   

Hz. Muhammed'in İncil'de Bildirilmesi

Ibn Kuteybe anlatmıştır: Peygamberin (s.a.v.) İncil'de bildirilmesi şöyledir:
 

Mesih havarilere: "Ben gidiyorum. Size, kendi tarafından konuş­mayan hakkın ruhu Faraklit gelecek. O'nun sözü, ancak kendisine söy­lenildiği gibidir. O, benim hakkımda şehadet edecek. Siz de şehadet edeceksiniz, çünkü siz insanlardan önce olanla birliktesiniz. Allah'ın si­zin için hazırladığı her şeyi o size haber verecek1' dedi.
 

îbn Kuteybe şunu da söylemiştir: Yuhanna Mesih'i anlatırken şöyle demiştir: "Ben gitmedikçe size Faraklit gelmez. O gelince, insan­ları günahlarından dolayı azarlayacak. O, kendi tarafından konuşmaz. Ancak size işittikleriyle konuşur. Sizi hak ile idare edecek. Size gaybtan ve olaylardan bahsedecek." Yine onu başka bir şekilde anlatmıştır: "Faraklit, babamın benim adımla gönderdiği Hakkın ruhudur. O, size her şeyi öğretecektir."
 

Şöyle de anlatmıştır: "Ben babamdan size başka bir Faraklit gön­dermesini istiyorum ki o, ebediyete kadar sizinle birlikte olsun ve size her şeyi öğretsin."
 

Şu şekilde de anlatılmıştır: "Müjdeci gidiyor. Ondan sonraki Fa-raklit size sırlar getiriyor ve size her şeyi açıklıyor. O, benim ona şehadet ettiğim gibi, bana şehadet ediyor. Ben size masallar getiriyorum. O, size tevil (yorum, açıklama) getiriyor."
 

İbn Kuteybe şöyle demiştir: Farklı olmalarına rağmen bunlar bir­birine yakın şeylerdir.
 

İncil'i Mesih'ten nakledenler çok olduğu için farklıdır.
 

Hakkın ruhu olan kimdir ki sadece kendisine vahyedüeni konuş­maktadır.
 

Mesih'ten sonra gelen ve onun tebliğ ettiğine şehadet eden kim­dir?
 

Deccal ve Dabbetul Arz'ın çıkması, güneşin batıdan doğması v.s. gibi çeşitli zamanlardaki hadiseleri, kıyamet, hesap, cennet, cehennem v.s. gibi Tevrat ve İncil'de zikredilmeyen gayble ilgili meşeleri bizim peygamberimizden başka haber veren kimdir?
 

îbn Kuteybe şöyle demiştir: Matta incil'inde şöyledir: Yahya ibn Zekeriya öldürülmek için hapsedildiğinde öğrencilerini Mesih'e gönde­rip: Ona şöyle söyleyin, gelecek olan o peygamber sen misin, yoksa bir başkasını mı bekleyelim, dedi.
 

Mesih ona şu cevabı verdi: Hak kesindir. Kadınlar, Yahya ibn Ze-keriya'dan daha faziletli olanın yerine geçmedi. Tevrat ve peygamberle­rin kitapları birbirlerini peygamberlik ve vahiyle takip ediyorlar.
 

Nihayet Yahya geldi. "Şimdi, isterseniz öldürün. Çünkü İlya'nın gelmesi kararlaştırılmıştır. Kimin onu duyan bir kulağı varsa dinle­sin."
 

îbn Kuteybe şöyle der: Bu isimde bir bozukluk vardır.
 

"Ahmed'in gelmesi kararlaştırılmıştır" demiş olabilir. Onlar ismi değiştirmişlerdir.
 

Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Onlar kelimeleri yerle­rinden sonrasına kaydırıp değiştirirler." Böylece onu îlya yaptılar.
 

"İrin gelmesi kararlaştırılmıştır" demiş olabilir.
 

"İl" Aziz ve Celil olan Allah'tır. Allah'ın gelmesi demek, elçisinin onu getirmesi demektir. Nitekim Tevrat'ta şöyle demiştir: "Allah Sina'dan geldi." Burada Musa Sina'dan Allah'ın kitabını getirdi demek istemiştir. Mesih'ten sonra hiçbir kitap gelmemiş sadece Kur'an gelmiştir.
 

O, bu ismin verildiği peygamberi kasdetmiş olabilir. Bu onlara göre caiz değildir. Çünkü onlar Mesih'ten sonra peygamber olmadığında itti­fak etmişlerdir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna