Hz Muhammed'in temiz soyu hangi peygambere dayanmaktadır
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » Hz Muhammed'in temiz soyu hangi peygambere dayanmaktadır

Hz Muhammed'in temiz soyu hangi peygambere dayanmaktadır

   

Hz Muhammed'in temiz soyu hangi peygambere dayanmaktadır

VasiIe Ibnu'1-Eska Hz. Peygamberi şöyle dediğini rivayet etmiştir:
 

“Allah, İbrahim"in soyundan İsmail"i, İsmail"in oğullarından Kinane oğullarını, Kinane oğullarından Kureyş"i, Kureyş"ten Haşimoğullarını, Haşim oğullarından da beni seçti.”
 

Hz. Aişe (r.a.) Rasulullah"ın (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmiştir:
 

"Cebrail şöyle dedi: Yeryüzünün doğu ve batısını alt üst ettim Muhammed'den (s.a.v.) daha üstün birisini bulamadım. Yine yeryüzü nün doğusuyla batısını tamamen dolaştım. Haşim oğullarının evindeı daha üstün olan bir ev bulamadım."
 

Ebu Hureyre (r.a.) Rasulullah'm (s.a.v.) şöyle dediğini rivayeı etmiştir:
 

"Ben -devirden devre ve aileden aileye geçerek seçilen- Adem o> ğulları soylarının en temizinden naklolundum. Sonunda şu içinde bu­lunduğum (Haşimi) topluluğundan ortaya çıktım."
 

El-Abbas İbn Abdümuttalib şöyle anlattı:
 

-Ya Rasulellah! Kureyş oturup haseplerini (atalardan gelen şerei ve soyluluklarını) saydılar. Seni de çöplükte biten bir hurma ağacı gibi saydılar, dedim.
 

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.):
 

-Yüce Allah mahlukatı yarattı ve beni onların en hayırlılarının i-çinde bulundurdu. Onları fırkalara ayırdığında beni iki fırkanın en ha­yırlısında bulundurdu. Sonra onları kabilelere ayırdı ve beni, en hayırlı kabilenin içinde bulundurdu. Sonra onları ailelere ayırdı ve beni onların en hayırlısı içinde bulundurdu. Ben sizin, aile yönünden de, en hayırlı-mzım, nefis yönünden de en hayırlmızım."
 

Rabia da şöyle demiştir: Ensar'dan bazıları Hz. Peygamber'e (s.a.v.):
 

- Kendi kabilenden bazılarının Muhammed çöplükte biten hurma ağacı gibidir, dediklerini duyuyoruz, dediler.
 

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.):
 

-  "Yüce Allah mahlukatmı yarattı sonra onları iki fırkaya ayırdı. Beni en hayırlı fırkanın içinde bulundurdu. Daha sonra onları kabilelere ayırdı. Beni en hayırlı olan kabilenin içinde bulundurdu. Ben sizin aile yönünden en hayırlmızım, nefis yönündende en hayırlmızım" dedi.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna