Ayetel Kürsi Dinle / Meali ve Okunuşu
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kur'an-ı Kerim » Ayetel Kürsi Dinle / Meali ve Okunuşu

Ayetel Kürsi Dinle / Meali ve Okunuşu

   

Ayetel Kürsi Dinle / Meali ve Okunuşu

Ayetel Kürsi Meali yani ayet ne anlama geliyor. Ayetel Kürsi, Kur'ân-ı Kerim'in Seyyidi ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 255. Ayet-i'dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. İşte Ayetel Kürsi duası ile ilgili öğrenmek isteyeceğiniz her şey ve Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı...

Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Allah'ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır.

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd"i (RA) çağırarak yazdırmıştır.
 
Ayet-el Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.
 
Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis"in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Ayetel Kürsi DinleAyetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te"huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya"lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey"in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Meali / Anlamı
Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur.
O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.)
O"nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Peygamber Efendimiz"in(SAV) Ayet-el Kürsi"de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan Allah"ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah"ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır.
 
Ayet-el Kûrsi"de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime"de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah"u Teâlâ"nın İsmi geçmektedir.
 
Yatmadan okuyana Allah"u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.
 
Yâ RasulULLAH (SAV) Kur"ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe"ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur"ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi"dir” buyurdu. (Darimi)
 
Ayet-el Kûrsi"yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur"ân-ı Kerimin dörtte biridir.
 
Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah"a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi"nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş"ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah"u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O"na Tazimde bulunur.)” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)
 

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi"yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah"u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)
 
Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur"ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi"dir.” (Beyhâki)
 
Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi"yi okursa, diğer namaza kadar Allah"ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)
 
Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi"yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)
 
(Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A"raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak Allah"u Teâlâ"ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).
 
Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi"den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)
 
Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi"yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş"ın altındaki, Rahman"ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)
 
Seleme İbni Kays(RA) “Allah"u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil"de, nede Zebur"da Ayet"el Kûrsi"den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)
 
Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi"nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.
 
Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah"ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).
 
Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.
 

Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.
 

Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.
 

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi"yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna