Fatiha Suresi ve Anlamı
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kur'an-ı Kerim » Fatiha Suresi ve Anlamı

Fatiha Suresi ve Anlamı

   

Fatiha Suresi ve Anlamı

Kuranı Kerim sureleri'nden Fatiha Suresi dinle ve namaza'da okuduğumuz Fatiha Suresi'nin anlamını öğren. İşte Fatiha Suresi Meali, anlamı ve sure hakkında tüm detaylar.
 

Fatiha Suresi; Mekkede, risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Tam olarak nazil olan ilk sûredir. Kur'an-ı Kerimin başlangıcı olduğundan "bir yeri veya bir şeyi açan, başlatan" anlamına Fatiha adı verilmiştir. Ayrıca yirmi kadar güzel vasfını bildiren başka isimleri de vardır. Mesela: Namazda okunması vacip olduğundan Sûretu's-Salât, Allah Tealanın Arşının altındaki hazineden indirilip ulvi mânaların hazinesi olduğundan Kenz; başlı başına yeterli olduğundan Vâfiye, Kâfiye; bütün sûrelerin aslı, kökü, tohumu durumunda olduğundan Umm'ul-Kitab, Esas onun isimleri arasındadır. Bu kutlu ve özlü sûre gerçekten Kur'an-ı Kerimin feyizli ve bereketli bir hülasası ve İslam ibadetinin esasıdır.

Kur'an-ı Kerimin ana gayeleri şunlardır.  

1- Tevhid, yani Allahın birliği 
2-Nübüvvet 
3-Ahiret 
4-İbadet, istikamet ve adalet.  Fatiha sûresi bu esaslara açıkça delalet eder.

Fatiha Suresi DinleFatiha Suresi Okunuşu
 1- Bismillahirrahmânirrahîm.
 2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
 3- Errahmânir'rahim
 4- Mâliki yevmiddin
 5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
 6- İhdinessırâtel müstakîm
 7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Anlamı

Anlamı : "Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü"nün sahibi olan Allah"a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. "
 

Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatlarıyla Fâtiha'da vardır. Fâtiha'da, övgüye ve ibadete lâyık tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, hayrı ve şerri yaratanın Allah olduğu hususları ifade edilmiştir. Ayrıca bu surede Allah'ın "rabb", "rahman" ve "rahim" gibi yüce sıfatlarından da bahsedilmektedir. Rab; terbiye eden, besleyip büyüten, istediği şekle sokan, kullarına "yap, yapma!" diye tekliflerde bulunan, bazen sevindiren, bazen korkutan ve yavaş yavaş yetiştirip kemâle erdiren demektir.
 

Rahmân, bu surede Allâh'ın ikinci sıfatı olup pek merhametli, sonsuz ve umûmî rahmet sahibi demektir. Başka bir deyişle Rahmân; her varlığa yaradılışının gerektirdiği gayeye göre bir takım kabiliyetler veren, şahsının ve türünün yaşaması için gereken her şeyi hepsine birden, bunların isteyip istemediğine, çalışıp çalışmadığına, îmanlı veya îmansız olduğuna bakmayarak vermiş olan ezelî, geniş, sonsuz rahmet sahibi demektir. Rahîm; çok merhamet edici demektir. Bu da, Allah'ın üçüncü sıfatıdır. Allah'ın Rahîm sıfatını taşımasının anlamı şudur: Akıl ve iradeye, iyiyi kötüden seçme kudretine sahip olarak yaratmış olduğu insanlara Allah, rahman sıfatının gerektirdiğinden fazla olarak, çalışmalarının karşılığı artı nimetler verir. Allah'ın bu nimetlerine kavuşmak için her şeyden evvel, insanın iradesini kullanarak çalışması, Allah'ın gösterdiği yoldan yürümesi gerekir. Allah isterse onun bir amelini bin bir mükâfat ile de karşılar. Bu rahîm sıfatının gereğidir.
 

"Mâliki yevmi'd-dîn" (Din Günü'nün Sahibi), Yüce Allah'ın surede geçen diğer sıfatıdır. Bu sıfatı gereğince Allah, insanın yaptığı her iyi ve kötü işin karşılığını mutlaka ahirette verir.

Fâtiha'da Allâh'ın yüce sıfatları böylece belirtildikten sonra, bu sıfatlara sahip Allah'a karşı kulun tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği ifade edilir. Kul, yalnızca bu yüce sıfatlara sahip Allah'a ibadet etmeli ve ona sığınmalı, ondan kendisini hidayete erdirmesini dilemelidir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna